Çar. Eyl 18th, 2019

Aktif Bank'tan KOBİ ve girişimcilere destek

İSTANBUL (AA) – Genel Müdürü Serdar Sümer, "Araştırmalara göre her 10 girişimden yalnızca 1'i yoluna devam ediyor. Bu alandaki danışmanlık ve finansal destek ihtiyacını karşılamak için İnovaban'ı kurduk. Çıktığımız bu yolda beş yılda yaklaşık 20 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Aktif Bank ve Sistem Global Danışmanlık ortaklığı ile iş dünyasında başarısızlıklara sebep olan etkenleri önlemek ve kuruluşlara profesyonel destek sağlamak amacıyla kurulan İnovaban'ın basın toplantısı, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu ve İnovaban Genel Müdürü Kazım Acatay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Aktif Bank'ın Türkiye’de inovasyon ekosisteminin gelişimini yatırımlarıyla desteklediğini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Sümer, İnovaban'ın çıkış felsefesi hakkında bilgi verdi.

Sümer, İnovaban'ın hedef kitlesinin inovasyon ve Ar-Ge potansiyeli olan KOBİ ve girişimciler olduğunu bildirerek, şu bilgileri verdi:

" İnovaban'ın vereceği hizmetler, KOBİ'lerin kendi içinde zor ulaşacağı hizmetler. KOBİ'lere ve fikirlere hız, konfor ve görünür olmayı sağlayıp, globalleşmesine katkı vereceğiz. Türkiye'de büyük hayaller ve hedeflerle hayata geçirilen birçok girişim, bilgi

eksikliği ve yanlış yönlendirme nedeniyle beklediği başarıya ulaşamıyor. Araştırmalara göre her 10 girişimden yalnızca 1'i yoluna devam ediyor. Bu alandaki danışmanlık ve finansal destek ihtiyacını karşılamak için İnovaban'ı kurduk.

Çıktığımız bu yolda beş yılda yaklaşık 20 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz. İnovaban, temelde firmayı analiz ettikten sonra, o firmanın kamu kaynaklı teşviklerden etkin şekilde faydalanmasını sağlayacak. İkincisi bu firmanın fikri hakları konusundaki bütün risklerini minimize edecek, onları eğitecek. Hukuki sözleşmelerini düzenlemesine aracılık edecek, mali tablolarını ileride globalleşmesine ya da yatırımcı almasına elverişli olacak şekilde tutmasını sağlayacak. Onun dışında da fikirden başlayıp globalleşmeye giden yolda yol arkadaşlığı yapacak."

İnovaban'ın, girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını aktaran Sümer, geliştirdikleri Ar-Ge Finans ürünü ile sektörün finansman ihtiyacına inovatif bir çözüm sunacaklarını anlattı.

Sümer, İnovaban hizmetlerinin tüm banka müşterilerine ve tüm bankalara açık olduğunun altını çizerek, tüm paydaşları sisteme katılmaya davet etti.

İnovaban ile sektöre katma değerli yeni finansal ürünler sunmaya devam edeceklerini aktaran Sümer, şunları kaydetti:

"Çoğu finans kuruluşları girişimcilerden ipotek talep ediyor. Bu durum, projelerinin en başında nakit sıkıntısı çeken girişimcilerin hayatını zorlaştırıyor. Biz Ar-Ge Finans ürünü ile projenin kendisini teminat olarak kabul edecek ve ek bir maddi teminat istemeden teminat mektubu ve avans miktarına kadar nakit kredi vereceğiz.

Bu sayede genç girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Aktif Bank olarak, ekonomiye katkı sağlayan tüm kuruluşlar ve girişimciler bizim için büyük önem taşıyor. İnovaban sayesinde onlarla birlikte profesyonel bir yolculuğa çıkacak, yoğun rekabet koşulları altında başarıya ulaşmalarına ve varlıklarını korumalarına destek olacağız.

– "Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Türkiye'nin sanayisini dönüştürmeye başladı"

Ar-Ge, teknoloji, tasarım odaklı proje ve yatırımların teşvik ve hibe programları ile desteklenmesi konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu desteklerin kamu tarafından artırılarak devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de projelerin ticarileşmesi ve globalleşmesine yönelik verilen kamu desteklerinin, amacına daha uygun ve etkili kullanılması misyonuyla aktif danışmanlık hizmeti sunacağız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile sayıları katlanarak artan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Türkiye'nin sanayisini dönüştürmeye başladı.

Devletin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'ni desteklemek için ortaya koyduğu irade, reel sektör firmaları ile teknoloji ve Ar-Ge firmaları arasında ortak, entegre çözümler üretme isteğini artırıyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için İnovaban'ı hayata geçirdik."

– 5 yılda 250 şirket ya da girişimin global arenaya çıkarılması hedefleniyor

İnovaban Genel Müdürü Kazım Acatay ise devletin 2023 vizyonunda, Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 3'ünün Ar-Ge harcamalarına ayrılması hedeflendiğini anımsatarak, bu harcamanın yaklaşık yüzde 70'inin ise özel sektör tarafından yapılmasının beklendiğine işaret etti.

Acatay, "Bu hedeflere ulaşılması ve ayrılan kaynağın en verimli şekilde kullanılması için, firmaların doğru yönlendirilmeye ve birlikte yol alacakları, bütünsel yaklaşım sunan bir danışmana ihtiyaçları var. İnovaban bu gereksinimi karşılamak üzere yola koyuldu. Firmalar teknik işlerine odaklanırken, İnovaban onların çıktığı zorlu yolu, entegre çözümleriyle otobana çevirecek." diye konuştu.

Acatay'ın verdiği bilgiye göre, İnovaban 5 yıllık süreçte yaklaşık 250 şirket ya da girişimi global arenaya çıkarmayı hedefliyor.

Toplantıda verilen bilgiye göre İnovaban, başta girişimci KOBİ'ler olmak üzere Ar-Ge ve inovasyona değer veren her ölçekteki kuruluşun iş ihtiyaçlarını ve stratejilerini analiz ederek, büyüme yol haritalarını belirleyecek. Firmaların doğru finansmana erişimi, devletin verdiği hibe ve desteklerden doğru faydalanması, proje ve girişimlerin mali ve teknik yönetimi, patent tescili ve patent değerleme, hukuk danışmanlığı, birleşme ve satın alma süreç yönetimi ile pazar stratejilerinin belirlenmesi alanlarında danışmanlık hizmetleri sunacak.