Bahçeşehir Koleji'nden YKS'nin ikinci oturumu olan AYT değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Türk dili ve edebiyatı testine ilişkin, "Testin geneline baktığımızda, yeterli alan bilgisi olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu AYT değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Aktaş, 18 edebiyat sorusunun bu yıl da 2020'deki gibi ağırlıklı olarak şiir konusu etrafında şekillendiğini belirtti.

Aktaş, her sınıf düzeyine ait kazanımlardan soru sorulmuş olmakla birlikte ağırlığı 10. sınıf konularının oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şiirin ve (özellikle) divan edebiyatının ağırlıklı olduğu sınavda okuduğunu anlama mantığı, divan beyitleri üzerinden de sorgulanmaya devam edilmiştir. Sorularda, verilen beyitlerde ne anlatılmak istendiği üzerinde durulmuştur. Bunun yanında diğer senelerden farklı olarak temel tarih bilgisi gerektiren bir soru ile edebiyat konusunun ilişkilendirilmesine dayanan bir soru karşımıza çıkmıştır. Öğrencinin doğru cevabına ulaşabilmesi için 2. Meşrutiyet'in ne zaman ilan edildiğini bilmesi ve edebiyat bilgisi ile ilişkilendirip sonuca ulaşması beklenmiştir. Testin geneline baktığımızda, yeterli alan bilgisi olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz."

– "Sınavın zorluk seviyesi artmıştır"

Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış da 2021 AYT matematik sorularının ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıfların öğretim programlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını aktararak, "2020 AYT matematik testinde pandemiden dolayı çıkarılan konuların bu sene sınava tekrar dahil edilmesi ile sınavın zorluk seviyesi artmıştır." ifadesini kullandı.

Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü ve soruların güçlük seviyesinin orta ve zor düzeyde bulunduğunu söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan Kayış, "Bunun yanında soruların çok işlem adımı gerektiren yapıda olması da sınavın zorluk düzeyini arttırmıştır. Polinom, parabol, maximum-minimum problemleri, problem sorularının sınavın belirleyici soruları olacağını söylemek mümkündür. Bu yıl da bilgi ağırlıklı, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı kazanımlar kapsamında ve bilgiyi yorumlayan ve işlem becerisi yüksek olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat ise 2021 AYT geometri testinde öğretim programı dışında soru bulunmadığını aktararak, "Sınavda üçgen ve dörtgen konularından herhangi bir soru sorulmaması sınavın geçen senelere göre farklı yapılandırılmasına, 11.sınıf konularının (çember ve analitik) ağırlıklı sorulmasına sebep olmuştur." ifadesini kullandı.

Arat, geometri sorularındaki yansıma-simetri-öteleme ve analitik geometri-üçgen sorularının sınavın ayırt edici soruları olacağını bildirdi.

Bahçeşehir Koleji Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar, şunları kaydetti:

"2021 YKS sınavının AYT fizik soruları da TYT'deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hakimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren, aralarında hikayeleştirilmiş yeni nesil soruların da olduğu sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınavın güçlük derecesi olarak orta güçlükte sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sınavda beklenildiği üzere 11. ve 12. sınıf fizik öğretim programlarında olan konuların kazanımlarını içeren sorular sorulmuştur. Geçen yıl pandemiden dolayı sınava dahil edilmeyen 12. sınıf konularından dolayı 11. sınıflardan 9 soru ve 12. sınıf konularından 5 soru çıkmıştı."

– "Dün uygulanan TYT soruları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz"

Bahçeşehir Koleji Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya da 2021 AYT kimya sorularından 8'inin 11. sınıf, 5'inin ise 12. sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik hazırlandığını bildirdi.

Çinkaya, "Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olması, soru köklerinde açık net ifadelerin yer alması, her bir sorunun sadece bir kazanımı ölçmesi, soruların kolay ve orta güçlük düzeyinde olmasından dolayı dün uygulanan TYT soruları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesine bulundu.

Çinkaya, kimya sorularından 5'inin işlem becerileri gerektiren, kalan soruların ise bilgi ve kavrama düzeyindeki sorular olduğunu belirtti.

Bahçeşehir Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç, şunları kaydetti:

"2021 AYT biyoloji testinde 11. sınıf öğretim programına ait insan fizyolojisi, komünite ve popülasyon ekolojisi ünitelerine ait toplam 7 soru, 12. sınıf öğretim programına ait genden proteine, bitki biyolojisi ve canlılarda enerji dönüşümleri ünitelerinden toplam 6 soru sorulmuştur. Sorular, MEB Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup anlaşılır ve net bir dille ifade edilmiştir. Grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, diğerleri biyoloji dersi alan bilgisini ölçmektedir. Sorular zorluk derecesine göre orta düzeydedir. 2020 AYT testi ile karşılaştırıldığında sınava iyi hazırlanan öğrenciler tarafından daha rahat çözülebildiği düşünülmektedir."

– "Güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz"

Bahçeşehir Koleji Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan da AYT-1 tarih testinin; 9. sınıf öğretim programından 4 soru, 11. sınıf öğretim programından 2 soru, 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlandığını aktararak, "Önceki yıllardan farklı olarak AYT-1 kısmında 10. sınıf öğretim programından soru sorulmamıştır. Sınavdaki soruların 2'si yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu durumun sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olduğunu vurgulayan Alkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AYT-1 tarih sorularında ilk Müslüman Türk devletleri ile Milli Mücadele dönemini kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT-2 tarih testi; 9. sınıf öğretim programından 4 soru, 10. sınıf öğretim programından 2 soru, 11. sınıf öğretim programından 2 soru, 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlanmıştır. AYT-2 tarih sorularının tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. İlk ve orta çağda Türk devletleri ile Milli Mücadele dönemini kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT tarih sorularının geneline bakıldığında (AYT-1/2) daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görülmüştür. Öğretim programları dışı kazanımlardan soru olmamakla birlikte 12. sınıf öğretim programına yeni eklenen kazanımlardan ise soru sorulmadığını söyleyebiliriz."

– "Harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koymuştur"

Bahçeşehir Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan ise AYT testleri coğrafya sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımlarına bakıldığında, 11. sınıf ve 12. sınıf öğretim programı kazanımlarının hem sosyal bilimler-1 testinde hem de sosyal bilimler-2 testinde eşit oranda dağıldığının görüldüğünü bildirdi.

Soykan, "Ünite bazında soruların dağılımına bakıldığında ise her iki testte de doğal sistemler ve çevre toplum ünitelerine ait konulara yer verildiği görülmekle birlikte 'beşeri sistemler ve küresel ortam: bölgeler ve ülkeler' ünitelerinin ağırlığı dikkat çekmektedir. Sorularda dünya ve Türkiye haritalarına yer verilmiş olması, harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım, "Felsefe soruları, TYT felsefe sorularına benzer tarzda ve determinizm ile ilgili bir soru dışındaki diğer sorular öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiştir. Determinizm sorusu paragraf sorusu gibi görünse de seçeneklerde yer alan felsefi terimleri bilmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Büşra Örer de 2021 AYT din kültürü ve ahlak bilgisi testindeki soru dağılımının 9. ve 10. sınıf öğretim programından birer soru, 11. ve 12. sınıf öğretim programlarından ikişer soru olacak şekilde hazırlandığını, kazanımların öğretim programına uygun olduğunu belirtti.

Örer, "Soruların hepsi kavram bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle din kültürü ve ahlak bilgisi alan bilgisi eksiği olan öğrenciler seçenekleri eleyerek veya yorum yaparak sonuca ulaşamayacaklardır. Genel olarak düzenli çalışan, kavram bilgisi yüksek olan öğrencilerin çözebileceği nitelikte, ayırt ediciliği yüksek olan soruların olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

ANKARA (AA) – ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu internet sitesinden yayımladı.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz’a kadar yayımda olacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak.

Üniversite kontenjanları da açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.

Muhabir: Selma Kasap

ANKARA(AA) – ÖSYM’nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS’nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, “http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf” adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına “http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf” internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

“Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf”