Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi

İSTANBUL (AA) – Basın İlan Kurumu'nca, resmi ilan ve reklamlar ile özel ilanların Türkiye’nin ilan portalı "ilan.gov.tr" internet sitesinde yayınına ilişkin usul ve esasları kapsayan “Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği” ile kurumun ilan portalı, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerle birlikte resmi ilanların yayın mecrası haline geldi.

Türkiye'de mevzuat hükümleri uyarınca yayınlanan resmi ilanların, fikir ve görüş farkı aramaksızın 195 Sayılı Kanunun verdiği yetkiyle gazetelerde yayınına aracılık eden Basın İlan Kurumu, teknolojik gelişmeler doğrultusunda resmi ilanları "ilan.gov.tr" internet sitesi ile elektronik ortama taşımıştı.

Kurum Genel Kurulunca daha önce kabul edilen Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmi ilanların, yayınlama hakkı olan gazetelerin internet sitelerinde de duyurulması zorunluluk haline gelmişti. Resmi ilanların gazeteler ve gazetelerin internet sitelerinde dijital pano (widget) uygulaması üzerinden duyurulmasıyla resmi ilanların daha geniş kitlelere ulaştırılması, hedef kitle ve kamuoyuna etkili bir şekilde şeffaflık prensibi çerçevesinde duyurulması ve özellikle ihale süreçlerinde rekabet ortamının sağlanması hedeflendi.

Resmi ilanların asli yayın mecrası gazeteler olmasına karşılık, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilanların dijital ortamda duyurulmasını sağlayan Kurumun ilan portalı "ilan.gov.tr", 195 Sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamındaki resmi ilanlar arasında yer alan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 288. maddesinde belirtilen konkordato ve mühlet ilanları ile çeşitli yönetmeliklerle çevrimiçi ortamda duyurulması gereken ilanlar için yeni bir yayın mecrası haline geldi.

– Resmi ilan ve reklamlar, elektronik ortamda etkin bir şekilde duyuruluyor

Bunun üzerine Kurum Genel Kurulunca alınan kararlarla, gazeteler, resmi ilan sistemi içerisinde devam ederken, yapılan tüm bu değişikliklerdeki amaç, gazeteleri resmi ilan mekanizması dışında bırakmak yerine teknolojik gelişmeler de gözetilerek mevcut sistemin muhafazası ile birlikte gazeteleri geleceğe hazırlamak olarak belirlendi.

İletişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda etkin bir şekilde duyurulması ve Kurum olarak elektronik ortamın sağladığı kolaylıklardan ve fırsatlardan yararlanılması bağlamında kabul edilen Yönetmelik, Kurumun resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması hedefinde önemli bir adım olacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı, gazetelerde ve elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanları tek çatı altında toplayarak resmi ilanlarla alakalı farkındalık oluşturmakta ve resmi ilan yayınının asıl gayelerinden biri olan kamuoyuna duyurulma hedefinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla 81 ilde yayınlatılan yüzlerce resmi ilan, gazeteler ve aynı gazetelerin çevrimiçi yayınlarında ve Kurumun ilan portalında yayınlatılmakta.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği, ilan portalında resmi ilanların yayınına ilişkin esasları, özel ilanların yayınına ilişkin esasları ve kullanım koşulları gibi ana başlıkları kapsıyor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

İSTANBUL (AA) – Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nda görev alacak gazete sahipleri ve ilan prodüktörleri temsilcilerinin tespiti ile alakalı seçimler ertelendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BİK teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca 2019 yılı şubat ayında iki yıllık süre için teşkil edilen 30. Dönem BİK Genel Kurulu’nun görev süresi dolacağı için, kurum yönetim kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında alınan kararla, BİK Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre 2021 yılı ocak ayında yapılması gereken yeni genel kurul üyelerinin atama ve seçim işlemleri için hazırlıklara başlanmış ve yetkili merciler bilgilendirilmişti.

Bu kapsamda, aralarında yapacakları seçimler ile kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinden satışı 100 binin üzerinde olanlardan 1, satışı 99 bin 999-50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49 bin 999-10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden 3 ve ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1 olmak üzere toplam 8 üyenin Kurumun Genel Kurulu’nda seçimle göreve gelmesi gerekiyor.

Öte yandan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar neticesinde dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar vb. tarafından düzenlenecek genel kurul toplantıları dahil bütün etkinlikler 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.

Erteleme neticesinde, 22 Aralık 2020 tarihli BİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla, BİK Genel Kurulu’nda görev alacak söz konusu 8 üyenin tespitine dair yapılması gereken seçimlerin de 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine ve ertelenen mezkur seçimlerin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin konuyla ilgili uygulamaları göz önünde bulundurularak BİK Yönetim Kurulu tarafından saptanacak yer, gün ve saatlerde yapılmasına karar verildi.

KIRIKKALE (AA) – Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel medyanın, tirajın çok ötesinde etkisi olduğunu belirterek, "Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz." dedi.

Duran, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'yi de 42. şube olarak Basın İlan Kurumu uhdesinde değerlendireceklerini söyledi.

Kentte kendilerinden resmi ilan alan 4 gazete bulunduğunu dile getiren Duran, "Öncelikle gazetelerimiz biraz 'BİK'in standartları bizi yorabilir' diye düşünebilirler. Ama sonrasında gelirlerinin artacağı konusunda rahat olsunlar. Çünkü özellikle kayıp kaçak konusunda ve bizim birtakım faaliyetlerimiz çerçevesinde gelirlerinin de artacağını ümit ediyoruz. Kendi gelecekleri açısından da bir standarda oturtmuş olacaklar. İnşallah hayırlısıyla Kırıkkale ve sonrasında diğer illerle beraber devam edeceğiz." diye konuştu.

Duran, dijitale geçilmesinin ardından yazılı basında çok ciddi tiraj kayıpları olduğuna dikkati çekerek, artık insanların telefonlarından gazete veya haberleri okuduğunu vurguladı.

Yazılı basını ayakta tutmaya çalıştıklarını aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Hatta geçen Adalet Bakanımız da açıklamada bulundu. İcra basın ilanlarının gazetelerden kaldırılması tartışılıyordu. Bu konuda bizim temaslarımız oldu, Adalet Bakanımız son noktayı koydu ve TBMM'ye getirmedi. Bu, gazeteler için büyük bir kayıp olacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Yerel medya, tirajın çok çok ötesinde bir etkisi olan medya. Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz. Yerel gazetelerin, demokrasinin işlemesinde de çok büyük katkısı var, özellikle yerel demokrasilerin. Biz gazetelerimize sahip çıkacağız, ayakta kalmalarını istiyoruz. Tabii onların dijitale dönüşle ciddi adımlar atmaları gerekiyor. Bu konuda eğitim çalışmalarımız da var."

– "Çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyor"

Duran, bir gazetecinin, internet sitelerine resmi ilan verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Biz resmi ilan alan gazetelerin internet siteleri de aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası henüz çıkmadı. Onların henüz gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor ve biz de onu bekliyoruz. Bu çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden neler yapabiliriz, onları birlikte istişare edeceğiz. Dijital dönüşüm artık kaçınılmaz. Bunu mevcut gazetelerimiz de artık orada eleman bulundurarak güncellemeleri, hiç olmazsa 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik ve özel haber üretmeleri, kendilerini bu işe adapte etmeleri gerekiyor. Çünkü bu artık dünyanın kaçınılmazı. Çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyor. Biz de kendimizi buna hazırlayacağız."

Vali Sezer de Kırıkkale'de 13 gazetenin ekonomik sıkıntıdan dolayı 4 gazetede birleştiğini, dolayısıyla basın hizmetini zorlukla yerine getirdiklerini ifade etti.