CEPTEN İLK “ALO”NUN ÜZERİNDEN 27 YIL GEÇTİ – Vodafone, dijitallesmeyi memleket meselesi olarak görüyor

İSTANBUL (AA) – EDA TOPCU – Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, fiber altyapının yaygınlaşması ve sabit pazarda rekabetin gelişmesinin Türkiye'nin dijitalleşmesinde hayati rol oynadığını belirterek, "Vodafone olarak, hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz." dedi.

Vodafone olarak, gelecek dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5G hazırlık ve fiber yatırımlarını sürdürmeye devam ettiklerini bildiren Aksoy, dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de, 23 Şubat 1994'te, dönemin Başbakanı olan Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 27 yıl geçti. Geçen zaman içinde hem dünyada hem de Türkiye'de telekomünikasyon sektörü büyük değişimlere sahne oldu.

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün, 27 yılda tüm dünyada sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan genişbanta evrildiğini, elektronik cihazların da masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara ve tabletlere büyük bir hızda dönüşüme uğradığını söyledi.

Aksoy, bu değişimin günden güne devam ettiğini belirterek, "Sabit ve mobil iletişim teknolojilerinin iç içe geçerek yarattığı fırsat alanları ve tüm bu olanaklara tek bir akıllı cihaz üzerinden erişme imkanı, elektronik haberleşmeyi ve özellikle genişbantı günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Genişbant teknolojileri, günümüzde elektrik ve su gibi olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak kendini gösteriyor. Bugün genişbant iletişim teknolojileri, sadece konuşmak ve mesajlaşmak için kullanılmıyor, birey ve kurumların hayatlarını daha etkin, rekabetçi, maliyet verimli hale getirirken ekonomide de bir çarpan etkisi oluşturuyor." diye konuştu.

Telekomünikasyon sektörünün, tüm dünyada baş döndürücü bir hızla gelişerek hayallerin bile ötesine geçen bir gelişim kaydettiğini ifade eden Aksoy, "Sektörümüzün diğer sektörlere kıyasla konjonktürden bağımsız olarak gelişen ve 1994'te 2G ile başlayıp bugün 5G'ye evrilen yolculuğu, tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayattaki dönüşümsel etkisini göstermesi bakımından önem taşıyor." dedi.

Uluslararası teknolojik gelişmeler paralelinde gelişen sektörün, Türkiye'de de bu eksende büyümeye devam ettiğine işaret eden Aksoy, Türkiye telekomünikasyon sektöründeki ilk kırılma noktasının, 1998'de verilen 2G lisansları olduğunu aktardı.

1994-1998 yılları arasında Gelir Ortaklığı Sözleşmesi çerçevesinde sektörde liberalleşme süreci yaşandığını ve iki operatöre daha lisans verilmesiyle yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Aksoy, böylece sektörde yatırımların ve rekabetin arttığını söyledi.

Aksoy, "Diğer kırılım noktaları, mobil genişbantın ve hemen ardından akıllı telefonların hayatımıza girmesi oldu. 2009'da yapılan 3G ve 2016'da yapılan 4.5G ihaleleri de sektörümüzün gelişiminde hayati rol oynadı." dedi.

– "Büyüyen Türkiye'nin büyüyen sektörünün büyüyen operatörü olmaya odaklandık"

Engin Aksoy, bu süreçte Vodafone'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, pazara rekabet ve dinamizm getiren güçlü bir marka olarak, büyüyen Türkiye'nin büyüyen sektörünün büyüyen operatörü olmaya odaklandıklarını söyledi.

Aksoy, "Ana stratejimiz, her zaman dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmak oldu. Bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarına göre önceliklerimizi belirledik. Bu ihtiyaçlara özel ürün ve servisler geliştirmeye odaklandık. Altyapımızı bu ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye öncelik verdik. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti en uygun maliyetle sunmayı hedefledik. Bu odağımızı bugün de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

– "Salgın sonrası dijital yaşam pratikleri, daha da çeşitlenip yaygınlaşacak"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, cepten ilk "alo"nun ardından değişen ve gelişen teknolojilerin içeriğine değinirken, sektörün hikayesinin, sadece ses ve SMS özellikleri sunan tuşlu telefonlarla başladığını anımsattı.

Aksoy, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ardından iletişim teknolojilerinde nesillerin evrimleşmesine tanık olduk. 3G'de akıllı telefon ve mobil genişbant, 4G'de ise daha akıllı telefon ve daha hızlı mobil genişbant hayatımıza girdi. Diğer yandan, mobil ve sabit genişbant teknolojilerinin iç içe geçmesiyle yakınsama dediğimiz gelişmeyi yaşadık. Bugün sadece mobil genişbant değil, evlere kadar giden sabit genişbant da günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Dijitalleşmenin önemini pandemiyle bir kez daha anlamak, tüm dünya için önemli bir kilometre taşı oldu. Bu dönemde milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte aslında birbirimizle bağlantıda olmanın ve dolayısıyla altyapının ne kadar önemli olduğunu gördük. İnternet, herkesin evlerine çekildiği bir dönemde hayata bağlanmanın tek yolu oldu. Dijitalleşmenin, ekonomik faaliyetlerin devam etmesinin yanı sıra temel hizmetlere erişim için de kritik unsur olduğu görüldü."

Bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemlediklerini aktaran Aksoy, işletmelerin, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çektiğini, salgın sonrası dijital yaşam pratiklerinin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağını söyledi.

– "Bütün veriler, Türkiye hakkında pozitif bir görünüm oluşturuyor"

Engin Aksoy, geçen 27 yıllık süreçte Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişime değinirken, Türkiye'deki insanların yeniliğe açık olduğunu söyledi.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde yeni şeyler deneme, yeni teknolojileri kullanma ve yaşam koşullarını iyileştirme yönünde ciddi bir talep ve istek var. İnsanlar teknolojiye çok hızlı uyum sağlıyor. Nüfusumuz genç ve teknolojiye meraklı. İnternet kullanımı yüksek. Bugün Türkiye, dünyada en yüksek mobil genişbant büyümesine sahip ülkelerden biri.

BTK verilerine göre, 15,9 milyonu sabit abone, yaklaşık 65 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 80,9 milyon genişbant internet abonesine sahip. 0-9 yaş nüfus ve M2M kullanıcıları hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranı yüzde 109. Diğer yandan, aylık ortalama 575 dakika ile Avrupa'da en çok mobil görüşme yapan ülke durumundayız. Bütün bu veriler, Türkiye hakkında pozitif bir görünüm oluşturuyor ve ülkemizi yatırım yapılması gereken cazip bir coğrafya haline getiriyor."

– "GSYH'yi yükselten önemli bir sektörüz"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, elektronik haberleşmenin, tüm sektörleri yatay kesen bir alan olduğunu belirterek, genişbant iletişim teknolojilerinin sadece bireysel haberleşme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp sağlıktan tarıma, finanstan eğitime, yenilikçi hizmetler sunarak yatay kestiği sektörlerde sağladığı verimlilik artışıyla ekonomik büyümenin de lokomotifi olduğunu söyledi.

İletişim hizmeti sağlayıcıları olarak, diğer sektörlerin gelişmesine de katkı sağladıklarına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Genişbant altyapı yatırımları, 7'si doğrudan, toplam 19 sektör üzerinde olumlu etkiye sahip. Yazılım, donanım, inşaat, perakende ve imalata kadar birçok sektörde istihdamı artırıyor. Fiber altyapı yaygınlığındaki yüzde 10'luk artış, GSYH'de yüzde 1'lik bir artışı tetikliyor. Dolayısıyla GSYH'yi yükselten önemli bir sektörüz. Vodafone olarak, gelecek dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5G hazırlık ve fiber yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyoruz.

Türkiye'nin dijitalleşmesi için bir reçeteye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu reçetenin olmazsa olmaz unsurlarından biri de fiberin yaygınlaştırılması. Hem sabit hem de mobilde geleceğin teknolojileri için geleceğe hazır bir altyapıya ihtiyaç var. Fiber, 5G'ye geçiş için de olmazsa olmaz bir ön koşul. Türkiye'de mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Operatörler olarak amacımız, altyapıda değil, üstyapıda, yani vereceğimiz ürün ve hizmetlerle rekabet edebilmek olmalı."

Böylece tüketicinin de makul fiyatlarla fibere erişiminin sağlanabileceğini aktaran Aksoy, sektörün bir an evvel fiber yayılımı sağlaması gerektiğini söyledi. Aksoy, "Bunun için iki şeye ihtiyaç var; herkesin mevcut yatırımlarını maliyet bazlı bir fiyatlandırma modeliyle paylaşabilmesi ve 2023 fiber hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yatırım modeli oluşturulması gerektiğine karar verilmesi." dedi.

Fiber yatırımların önceliklendirilmesi ve kamu politikası haline getirilmesi gerektiğini belirten Aksoy, "Fiber altyapının yaygınlaşması ve sabit pazarda rekabetin gelişmesi, Türkiye'nin dijitalleşmesinde hayati rol oynuyor. Vodafone olarak, hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

İSTANBUL (AA) – Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü.

Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artırırken, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde 3,9 milyar TL'ye ulaştı.

İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken Makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,7 milyona çıkardı.

Türkiye'nin 81 ilinde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine hizmet sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1,2 milyona ulaştı.

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Vodafone'un "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaştı.

– Data kullanımında yüzde 40,3 artış

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,3 artışla 742,2 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı.

FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. yüzde 100 Türk şirketi olan FGS’nin ürün ve hizmetleri diğer Vodafone ülkelerine de ihraç edilecek.

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylece yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşan Vodafone Türkiye, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

– "Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

Ülkenin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan birinin 5G olacağını işaret eden Aksoy şunları kaydetti:

"Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye'ye de taşıyoruz.

Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil kapsamamızla müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz. Vodafone olarak, teknolojideki gücümüzü kullanarak Türkiye’yi dünya dijitalleşme liginin üst sıralarına taşımaya devam edeceğiz.”

İSTANBUL (AA) – EDA TOPCU – Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Fiberde ortak altyapıyı biraz geç konuşmaya başlamış olabiliriz. Sadece fiberde değil, mobilde de ortak paylaşım, ortak altyapıda neler yapılabilir konusu zamanında konuşulabilirdi, hala da konuşulabilir." dedi.

Aksoy, salgın sürecinde yaşanan gelişmeler, 5G süreci, operatörlerin ortak altyapı paylaşımı talebi, gelecekte yaşanması beklenen gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinin beklenmemesine karşın bu sürece hazırlıklı olduklarını ifade eden Aksoy, uzun zamandır yatırımlarını ve kaynaklarını hep dijitale aktardıklarını söyledi.

"Pandemi sürecinin dijitalleşmeyi 6-7 yıl öne çektiği" değerlendirmelerine atıfta bulunan Aksoy, Vodafone'un bu sürece, yaptığı yatırım ve çalışmalarla hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Salgının kullanım oranlarını artırdığına işaret eden Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Dijital kanallarımızdaki aktif müşteri sayımızı aylık ölçüyoruz. Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif dijital müşteri sayımız 17 milyonu aştı. Diğer yandan, müşterilerimizin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 artarak 2 bin 416 petabyte olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi Vodafone'un yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20'si dijitalden geliyordu.

Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında bu oran yüzde 50'lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim. Bu durum, dijital servislere ilgiyi artırdı. Müşterilerimize tüm işlemlerini tek bir platformdan yapma kolaylığının yanı sıra e-ticaretten sigortaya farklı dijital servisler de sunduğumuz Vodafone Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayımızda yaklaşık yüzde 20'lik artış oldu. Vodafone Yanımda’nın kullanımında en çok artış Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Türkiye genelinde ise özellikle 40 yaş ve üzerinde kullanımın yoğun olarak arttığını gördük."

– "Salgın sürecinde data kullanım artışı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da daha fazla"

Salgın sürecinde data kullanım oranlarında da önemli artışlar yaşandığını aktaran Aksoy, mobilde yüzde 10, sabit internette yüzde 60'a varan artışlar yaşandığını bildirdi.

Söz konusu artışların bölgesel dağılımlarına değinen Aksoy, data kullanım artışının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da daha fazla olduğunu söyledi.

Son bir yılda 1,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Aksoy, yapılan yatırımlar sayesinde data artışından hizmetlerin olumsuz etkilenmediğini, bu artışın iyi yönetildiğini kaydetti.

Aksoy, artık dijitalde gelinen noktada geriye dönüş olmayacağına işaret ederek, bundan sonra ancak ileriye gidileceğini, bu çerçevede sektörün de tüketici beklentileriyle orantılı şekilde içerik üretmek için çalışacağını ifade etti.

Tüketicilerin yeni alışkanlıklar edindiğini belirten Aksoy, "Dolayısıyla data trafiğinin de bu süreçten sonra düşeceğini zannetmiyorum. Biz de planlarımızı buna göre yapmıyoruz, tam tersine artacağına göre yapıyoruz." dedi.

– "Türkiye'nin yeni bir mobil operatöre ya da sektörde yeni bir altyapı sağlayıcısına ihtiyacı yok"

Engin Aksoy, farklı sektörlerden farklı şirketlerin mobil operatör hizmeti vermesini değerlendirirken, "Türkiye'deki hem yatırım yükümlülükleri hem vergi yapısına baktığımızda aslında şu anda ne tüketicinin ne Türkiye'nin yeni bir mobil operatöre ya da sektörde yeni bir altyapı sağlayıcısına ihtiyacı yok. Burada önemli olan iki şey var. Birincisi, müşteriye fayda sağlamak. Müşteriye fayda sağlamak için yatırım ortamının tüketici lehine gelişmesi lazım. Bu gelişim için de yatırımın önünde birtakım engeller var, onların kaldırılması lazım. Onun dışında vergi yükümlülükleri var, vergi yükümlülüklerinin düzenlenmesi lazım. Sektörde birinci öncelik aslında bunları düzeltmek ki müşteriye daha iyi bir hizmet verilsin." ifadelerini kullandı.

– "Sektörde 3 ana oyuncu olsa da fiberde altyapı sağlayıcısı, neredeyse tek operatör"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, sektörde 3 ana oyuncu olsa da fiberde altyapı sağlayıcısının neredeyse tek operatör olduğuna dikkati çekti. Burada 3 operatörün aynı şekilde aktif olamadığını belirten Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiberde ortak altyapı kullanımı için somut bir gelişme olmasa da somut bir niyet beyanı var. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin ağustos ayında yaptığı bir açıklama var; daha sonra bunu takiben 1-2 kez gündeme getirdi. En sonuncusu da çok yeni, 1-2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin fiber altyapıya ihtiyacı olduğunu gündeme getirdi. Ulaştırma Bakanı, tüm operatör CEO'larının topladı, Varlık Fonu ile birlikte aralık ayında bir inisiyatif başlattı ortak altyapı şirketi kurmaya yönelik. Bundan sonraki yatırımlar ve mevcut altyapının kullanılması da gündemde…

Dolayısıyla uzun yıllar sonra kamuda böyle bir niyet olduğunu görüyoruz, somut bir şey çıkmasını bekliyoruz. Operatörler arasında bu konuda fikir ayrılıkları olabilir ama kamuda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen böyle bir niyet var. Biz de bu niyeti çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Herkesin altyapıya aynı şekilde erişebilmesi gerek, rekabet üstyapıda olmalı. Ben altyapıdaki ürünü 50 TL'ye alırken, başkası 60 TL'ye, başkası 40 TL'ye almasın ki adil bir rekabet ortamı olsun, gerekiyorsa yatırım yapılsın. Biz Vodafone olarak her türlü çözüme varız. Bununla ilgili kamuda hakikaten somut bir niyet var. Bu kadar somut niyeti daha önce görmemiştik, yani bardağın yarısı dolu, yarısı boş diyebiliriz. Daha önce yarısı da dolu değildi. Şimdi somut adım bekliyoruz."

– "Ortak altyapı şirketinin Varlık Fonu çatısı altında olmasını destekliyoruz"

Engin Aksoy, yapıyı kuracak ortak altyapı şirketinin Varlık Fonu çatısı altında olmasını da desteklediklerini, bu adımın müşteriye gidecek hizmet, operatörlerin verimliliğinin artması gibi faydaların dışında ülke ekonomisine önemli bir sermaye girişi sağlayacağını kaydetti.

Aksoy, "Sadece 3 operatör değil, iyi bir kurgu olursa buraya yabancı bağımsız yatırımcılar, fonlar da yatırım yapabilir. Çünkü Türkiye bu açıdan cazip bir ülke, yeter ki doğru düzenleme olsun ve doğru çatı kurulsun. Konuya artık bardağın yarısı doldu diye bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

– "Ülkemizde 5G teknolojisinin geç kalınmadan hayata geçirilmesini istiyoruz"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, 2022 yılında yapılması planlanan 5G ihalesine değinirken, dünyada birçok ülkenin 5G teknolojisini kullanmaya başladığını, Türkiye'de 5G teknolojisinin geç kalınmadan hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Uygun yatırım koşullarının oluşması sağlanarak önümüzdeki yıl frekans ihalesinin yapılması ve 5G'nin tüketicilerle 2023'te buluşması gerektiğine inanıyoruz. Yani dolayısıyla artık Türkiye için de geç kalmanın bir maliyeti vardır, bir işe geç girmenin bir maliyeti vardır. Türkiye, geç kalmadan bu yatırımı yapmalı. 2022'de ihale yapılmasının mantıklı bir zamanlama olacağını düşünüyoruz. 2022'de ihale yapılması demek, 2023'de 5G'yi kullanmamız demek. Bu mantıklı olur ama daha da geç kalmamamız lazım. Geç kaldıkça yeni teknolojiler de çıkıyor. Bizim artık 5G'ye geçiş yapmamız lazım. Burada müşteri deneyimi anlamında hazırız. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılardan biri olarak, bu alandaki küresel birikimimizi ve deneyimimizi ülkemize aktarmaya hazırız. Bu çerçevede tüm hazırlıklarımızı hızla yapıyoruz. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz.

İhale sonrası 5G teknolojisinin tüm sektörlerde önemli bir katma değer yaratması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tahminlerine göre, 5G teknolojisi, Türkiye'ye altyapı ve dikey uygulamalar dahil 10 milyar doların üzerinde yatırım çekecek. Pandemi sonrası dönemde dijital dönüşüm sürecinde ileride olan ülkeler önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Ülkemizin de bu oyunda gecikmeden yerini alması için gereken adımların atılması önem taşıyor."

– "Türkiye'nin en büyük yabancı sermayelerinden biri olarak Vodafone, Türkiye'de fiber kazı hakkına sahip değil"

Engin Aksoy, 5G hizmetinin sağlıklı şekilde verilebilmesi için baz istasyonlarının fiberle birbirine bağlanması gerektiğini belirterek, "Bugün maalesef bizim fiber kazma iznimiz yok. Türkiye'nin en büyük yabancı sermayelerinden biri olarak Vodafone, Türkiye'de fiber kazı hakkına sahip değil. 'Fiberi kiralayalım' dediğimizde de şu anki fiyatlar çok yüksek." dedi.

Fiberle baz istasyonu bağlama konusunda, maliyetinden çok yüksek fiyatlar bulunduğunu, acil bir düzenlemeye ihtiyaçları olduğunu aktaran Aksoy, "Ya fiber izni verilmesi ya da fiber kiralamanın makul bir seviyeye getirilmesi gerek. Biz burada ikisine de 'evet' diyoruz. Baz istasyonu bağlamak için Türk Telekom'dan da fiber kiralarız ancak maliyet fiyatının olması lazım. Burada acil bir düzenlemeye ihtiyacımız var. 5G için öncelikli gereken hazırlık bu, gerisi için biz hazırız." diye konuştu.

– "Taksit sınırının esnetilmesi veya 3 bin 500 TL bareminin ayarlanmasının uygun olacağını düşünüyoruz"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, akıllı telefon satışındaki taksit sınırlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos 2018'de akıllı telefonlara taksit sınırı getirildiğini, buna göre, 3 bin 500 TL'nin üzerindeki cep telefonlarının en fazla 3 taksitle satılabildiğini anımsatan Aksoy, aradan geçen 3 yılda hem cep telefonlarına yönelik ÖTV'de yüzde 25'ten yüzde 50'lere varan bir artış olduğunu hem de kurdaki dalgalanmalardan dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu 3 bin 500 TL sınırı çok yetersiz gelmeye başladı. Hem müşterilerin dijital ihtiyaçlarının karşılanması için hem iletişimin daha da kritik hale geldiği doğal afet gibi durumlarda akıllı telefonların ne kadar gerekli olduğunu bildiğimiz için hem de ülkemize yakında gelecek 5G teknolojisi için akıllı telefonlara ihtiyaç olacağından akıllı telefonların önündeki ticaret engellerinin yumuşatılmasını uygun görüyoruz.

Mevcut durumda vatandaşlarımız, daha çok taksit imkanı olan 3 bin 500 TL'nin altındaki telefonlara yöneliyorlar. Bu telefonlar adet olarak baktığımızda pazarın neredeyse yüzde 80'ini kapsıyor. Bununla birlikte bu telefonlar, dijital teknolojilerden yararlanmayı sağlayacak uygulamaları kapsamıyor ya da 4.5G, 5G gibi yeni nesil teknolojilere cevap veremiyor. Akıllı telefon ticaretine getirilen bu kısıtlama, dünyanın en iyi havalimanını inşa edip oraya inecek uçakların sayısını sınırlandırmaktan farksız. Bu taksit sınırının esnetilmesinin veya 3 yıl önce 3 bin 500 TL olarak belirlenen baremin ayarlanmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Bugün 5G destekli bir telefon minimum 5 bin TL'den başlıyor. Dolayısıyla 3 bin 500 TL baremi artık güncelliğini yitirdi. Mevcut baremin en azından 7 bin 500-8 bin TL civarına çekilmesini istiyoruz."

Cep telefonlarının, cari açığın ve ithalatın yüzde 1'inden azını oluşturduğuna işaret eden Aksoy, faturaya yansıtılan borcun ödenememesi durumuyla ilgili ise bu konuda çıkarılan bir yönetmelik bulunduğunu aktardı. Aksoy, kamuoyunda konuşulan "operatörden telefon alan tüketicinin faturasını ödemediği hallerde cep telefonlarının operatör tarafından kullanım dışı bırakıldığı" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını da söyledi.

– "Sadakat platformunu Türkiye'de yazıyoruz, ihraç etmeye başladık, eylülde Vodafone Almanya kullanmaya başlayacak"

Vodafone Türkiye'nin ihracat çalışmalarına da değinen Aksoy, uzun yıllardır Vodafone Grubu'na ve Vodafone Grubu'nun dışındaki operatörlere Türkiye'den araç takip, kişi takip gibi lokasyon bazlı hizmetleri ihraç ettiklerini bildirdi.

Aksoy, "Şimdi Vodafone Grubu, Vodafone Türkiye'yi bu sadakat programlarında bir mükemmeliyet merkezi olarak seçti. Kişiye özel ürünlerin ya da kampanyaların olduğu sadakat platformunu artık Türkiye'de yazıyoruz ve bunu da ihraç etmeye başladık. Portekiz'de lansmanı yapıldı. Eylül ayında Vodafone Almanya'da bizim ürünümüzü kullanmaya başlayacak." şeklinde konuştu.

– "Sektör olarak birlikte çalışmayı daha iyi yapabilirdik, hala da yapabiliriz"

Engin Aksoy, neyi daha iyi yapıp neyi yapamadıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ortak altyapı konusunu daha erken ve daha yüksek dozajda konuşmalarının daha iyi sonuçlar getireceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Fiberde ortak altyapıyı biraz geç konuşmaya başlamış olabiliriz. Sadece fiberde değil, mobilde de ortak paylaşım, ortak altyapıda neler yapılabilir konusu zamanında konuşulabilirdi, hala da konuşulabilir. Kulelerin ortak olması, altyapının bazı yerlerde gerekiyorsa ortak olması, bazı sistemlerin ortak kullanılması gibi sektörün önünü açacak hizmetin yaygınlaşmasını sağlayacak çözümler hayata geçirilebilir.

Kulenin paylaşımı, kulenin üzerindeki ekipmanların paylaşımları gibi konular yapılıp hızlandırılabilir. Hem fiber ortak altyapı hem mobil ortak altyapı operatörler arasında çalışılabilecek konular. Sektör olarak birlikte çalışmayı daha iyi yapabilirdik, hala da yapabiliriz."