Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) – Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, yönetmeliğin 83'üncü fıkrasına yeni bir fıkra eklenerek, dernek beyannamesinin "Üye ve Çalışan Bilgileri" başlıklı birinci sorusundaki "1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:" ve "1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:" alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi halinde, bahse konu maddenin birinci fıkrasında belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirecek.

DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirecek.

Aynı Yönetmeliğin EK-21'inde yer alan dernek beyannamesinin "Üye ve Çalışan Bilgileri" başlıklı 3'üncü bölümünün birinci sorusu da değiştirildi.

 • Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik
 • ANKARA (AA) – Elektri̇k piyasası li̇sans yönetmeli̇ği̇nde deği̇şi̇kli̇k yapıldı.
  Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle, 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin" 57'nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinin eklendiği belirtildi.
  Buna göre, ilgili yönetmeliğin (k) bendinin içeriğinin "YEKA için verilen önlisanslarda önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine" olduğu bilgisine

 • Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
 • ANKARA (AA) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararınca Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi.
  Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
  Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin yedinci fıkrasında, "2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2 bin megavat kapasitenin tamamı 2020 yılı içerisinde kullanıldırılmasına" şeklinde değişiklik yapılmasına karar