Dünyanın çocukları Maarif’le Türkçe öğreniyor

İSTANBUL (AA) – Çok dillilik ve çok kültürlülüğün zenginlik olarak kabul edildiği dünyada, 6 kıtaya dağılmış Uluslararası Maarif Okulları, Türkçe'nin bilimsel olarak öğretimi için çalışıyor.

Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, Vakıf, 44 ülkede, 377 eğitim kurumunda Uluslararası Maarif Okulları'nda Türkçe öğretimi için çalışıyor.

Öncelikle Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikası ve Türk dizilerinin de etkisiyle dünyada Türkiye ve Türkçe'ye artan ilgiye, Uluslararası Maarif Okulları, eğitim anlamında alternatif oluyor.

Liseden mezun olan öğrencilerinin B2 seviyesinde Türkçe kullanmalarını hedefleyen Maarif Vakfı, okul öncesi kademesinden ortaöğretim kademesine kadar 45 bin öğrenciye Türkçe eğitimi sunuyor.

Maarif, Türkçe öğretimini bilimsel bir standarda kavuşturmak ve müfredatını oluşturmak için; Türkiye’de ilk defa kendi bünyesinde oluşturduğu Türkçe Dairesi ekibi ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla iki yıllık bir çalışma sonucunda MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programını hazırladı.

Program; Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi, eğitim psikolojisi, program geliştirme, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının katılımıyla modern dil öğretimi yaklaşımları esas alınarak 2018-2019 yıllarında geliştirildi.

Türkiye’de ve yurt dışında uygulanan Program’ın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış baskısını vakıf, geçen yıl web sitesinde alan çalışanlarının kullanımına sundu. Onaylanan müfredat Türkiye’nin, yabancılara Türkçe öğreten bütün kurumları için de bilimsel olarak hazırlanmış ilk çalışma özelliği taşıyor.

– Yabancı dil olarak Türkçe ders kitap ve okuma setleri hazırlanıyor

Öte yandan onaylanan program esas alınarak hazırlanan ders kitapları örgün eğitimin her kademesinde kullanılmak üzere tasarlandı. A1, A2, B1, B2 ve C1 dil seviyelerinde eylem odaklı yaklaşımla hazırlanan ders kitapları ile Türkçenin sistematik bir şekilde öğretilmesi sağlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı temel alınarak öğrencilerin yaş seviyesi ve dil düzeylerine göre yapılandırılan K12 düzeyinde okuma kitap setlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarda ise sona yaklaşılmış bulunuyor.

Ders kitaplarına ek olarak hazırlanan okuma kitapları ile öğrencilerin dil gelişimini desteklemek, söz varlığını zenginleştirmek, Türkçeye aşinalık kazanmalarını sağlamak ve Türk kültürüne ilgilerini artırmak hedefleniyor.

Bugün dünyanın altı kıtasında yaşayan Türk vatandaşlarının çocukları, kendi ana dillerini unutma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu duruma karşı da Maarif Vakfı iki dilli Türk çocuklarına Türkçe konusunda önemli bir imkân sunuyor.

Avrupa’da ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk ailelerin çocukları için hazırlanan eğitim içerikleri ile iki dilli Türk çocuklarının dil gelişimlerine katkı sağlıyor. Oyun ve drama tekniğiyle Türkçenin etkin bir şekilde kullanımı konusunda destek sağlayacak eğitim içerikleri Vakfın Avrupa’daki eğitim merkezlerinde de kullanılıyor.

– Dünya çocukları Türk kültür ve medeniyetini öğrenecek

Toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Maarif Vakfının eğitim yaklaşımı, insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alarak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış; kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel/mahalli zenginliklerin farkında ve bunları önemseyen, çağın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi eğitim anlayışıyla farklı ülkelerde de kabul görüyor. Bu yönüyle Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerin, kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri bilen kültürlerarası duygudaşlık becerisi gelişmiş kişiler olarak yetişmelerine önem veriyor.

Ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders olacak Türk Kültürü ve Medeniyeti/Türkiye ve Türk Kültürü dersi aracılığıyla kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarının kültürel ve kültürlerarası duyarlılık temelinde nesnel ve objektif bir anlayışla uluslararası öğrencilere tanıtılması, Türklerin kültürel zenginliklerinin kültürlerarası bir zeminde paylaşımının sağlanması, kültür ve medeniyet bağlamında Türklerin insanlığın ortak değerlerine ve mirasına katkılarının anlatılması hedefleniyor.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe'nin yurt dışında öğretimine yönelik faaliyetlerini sürdürürken bütün bu kazanımları sevdirerek öğretecek öğretmenlerin eğitimlerine de büyük önem veriyor. Her yıl Türkiye’de gerçekleştirdiği iki haftalık uygulamalı programlarla öğretmenlerinin meslekî becerilerinin gelişimini takip ediyor.

Öğretmenlerin modern dil öğretim yöntem ve teknikleriyle tanışması, öğretim sürecini coğrafî bölgelerin mevcut durum ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmesi, etkileşimli bir öğretim süreci için oyun, şarkı ve drama kullanımına yönelik uygulamalarda bulunabilmesi için tasarlanan eğitimler, alan uzmanlarının rehberliğinde yürütülüyor. Maarif ayrıca, Türkçe öğretmeni istihdam etmek üzere Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Sertifika Programları düzenliyor. Dört ay süren programları başarıyla tamamlayan adaylar Türkçe öğretmeni olarak istihdam ediliyor.

– Türkçe, ders dışı sosyal kültürel faaliyetlerle içselleştiriliyor

Dil öğretiminde ekolojik öğrenme kuramını önemseyen Vakıf, öğretim sürecini okul ortamının dışına taşıyarak sürece sosyal çevreyi ve aile katılımını dahil edip çocukların gerçek hayatla ilişki kurarak öğrenmelerini sağlıyor. Kişisel alan, kamusal alan, meslekî alan ve eğitim alanında kullanılması beklenen dilin ancak oyun parkı, bahçe, ev, orman, kütüphane, müze gibi alanlarda sürdürülecek etkinliklerle işlevsellik kazanması için öğretim süreci ders dışı tasarlanan etkinliklerle yapılandırılıyor.

Dünyada Türkçe öğretimini Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak görün Türkiye Maarif Vakfı, 2023 Stratejileri doğrultusunda faaliyette bulunduğu ülkelerin üniversitelerinde Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulması için de girişimlerde bulunuyor. Bu bağlamda 5 yıllık süreç içerisinde Arnavutluk (Universiteti New York Tirana), Çad (Université de N’Djaména), Endonezya (Universitas Indonesia), Fildişi Sahili (L’Universite Félix Houphouët-Boigny), Kamerun (University of Yaunde II), Kolombiya (Universidad Externado de Colombia), Pakistan (NED University of Engineering and Technology) ve Umman (Sultan Qaboos University) olmak üzere farklı coğrafyalarda bulunan 8 üniversitede Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Dünyada Türkçe öğretimini bilimsel ve pedagojik esaslara göre yürütmek isteyen Türkiye Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerini; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), 21. Yüzyıl Becerileri (P21), Türkçe Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve Maarif Öğrenen Profilini esas alarak düzenliyor.

Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerinin özellikleri “Süreç odaklı, işlevsel, görev temelli, keşfetmeye dayalı, problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini esas alan, gerçek hayatla bağlantılı, kültürlerarası etkileşime dayalı ve oyun ve drama temelli şeklinde” sıralanıyor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

İSTANBUL (AA) – Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi, 11 ilde girişimcilik faaliyetleriyle Türk ve Suriyeli girişimcilere destek veren kurumlara hibe teşviki sağlıyor.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nden (ICMPD) yapılan açıklamaya göre, ICMPD, 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu ICMPD; dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Bu bağlamda AB tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD'nin hayata geçirdiği ENHANCER projesi kapsamında; öncelikli olarak sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı. Proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor.

Kuruluş; bu çerçevede Temmuz 2021'de Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı, Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı ve İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı olmak üzere toplam 10 milyon 150 bin avroluk 3 hibe programı duyurmuştu.

– 10 şehre 3 milyon avroluk hibe

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nın son başvuru tarihi uzatılırken, program için 29 Ekim 2021’e kadar proje başvuruları yapılabilecek.

Başvuruları alma aşamasındaki hibe programı; girişimcilere verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek.

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nda başvuru sahiplerine 10 bin ila 30 bin avro aralığında toplam 3 milyon avroluk hibe sağlanacak.

– Kimler başvuru yapabilir?

Hibe programına söz konusu 11 şehirden üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluma hizmet eden STK'lar proje sunabilecek.

Belirtilen 11 ilden birinde faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar; girişimcilik potansiyeline sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk girişimcileri teşvik eden ve kayıtlı ekonomiye yönlendiren projeler geliştirerek bu hibeden yararlanabilecek. Bu sayede iki toplumun uyumu için paralel oranlarda katkı sağlayacak projelerin dikkate alınmasının yanında, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ile istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dahil olmaları sağlanacak.

Hibe programının hedefleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak ICMPD ekibi, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 28 Eylül-8 Ekim'de bilgilendirme toplantıları organize edecek.

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kadın girişimcilerin markalaşmaları için başlattığı Yükselen Markalar Projesi, 14 başarılı kadın girişimci belirlenmesiyle tamamlandı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) iş birliği ile yapılan projenin kapanış etkinliği İTO’nun Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Yükselen Markalar Projesi’ne kabul edilen 416 kadın girişimciye bir yıla aşkın süre boyunca global marka oluşturma üzerine eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. İki etap süren seçim süreci ve verilen eğitimlerin sonunda ise 14 başarılı kadın girişimci tespit edildi.

Jüri değerlendirmesi sonucu en beğenilen ilk 14 girişimci şunlar oldu:

"Matla (moda giyim), Mythra (ayakkabı ve çanta), Pınar Kul İstanbul (takı ve aksesuar), Feyz Contemproray Rugs (ev tekstili ve dekoratif ürünler), Baboon Natural (kozmetik), Batır (gıda), Marlo and Marco (giyim), Wolke Baby Ayakkabı (ayakkabı ve çanta), Esved Name (ev tekstili ve dekoratif ürünler), Talya Foods (gıda), Sheepinks (geleneksel ve kültürel öğeler), Zygielle (takı ve aksesuar), Koalav (moda giyim), Lulu’s Pet Couture (evcil hayvanlar)"

İTO, projeyi başarıyla tamamlayan iki firmaya ekim ayında Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nda stant tahsis edecek. Oda, bir firmanın ise Tiran’da düzenlenen 27. Uluslararası Tiran Fuarı’na katılımını sağlayacak.