Politika

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda / İbrahim Aydın

TBMM (AA) – AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Mevcut durumda gönüllü bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 6,8 milyon katılımcı vardır. Otomatik katılım sisteminde ise 5 milyon katılımcı vardır. Toplam olarak bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 12 milyon katılımcı bulunmaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anayasa'nın 94. maddesine hassasiyetle vurgu yaptıklarını ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğine dair cümleler kurduklarını ancak muvaffak olamadıklarını söyledi.

Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün, Binali Bey, üstüne tekraren basa basa, vurgulaya vurgulaya dedi ki: 'Bırakmayacağım.' Biz de İYİ Parti Grubu olarak mevzuyu çözmek için şöyle bir yol bulduk, onu arz edeyim: Şayet seçilebilirse Binali Bey, Meclis Başkanlığını bırakmasın, İYİ Parti Grubu olarak bizim teklifimiz budur, bırakmasın. Binali Bey aynı anda iki işi yapabilir; sayın Cumhurbaşkanımız aynı anda dört işi yapabildiğine göre Binali Bey de dört işi değil, iki işi yapabilir. Binali Bey Meclisi yönetmeye geldiğinde Celal Adan Bey İstanbul'a gider, o geldiğinde Levent Gök Bey gider, Mithat Sancar Bey gider."

Kendisinin, Cumhurbaşkanlığında istihdam edilecek danışmanlar arasında konuşma ve ifade bozukluklarıyla ilgili ihtisası olan birisinin olması gerektiğine inananlardan olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Burada, siyasi nepotizme sebep olacak şekilde, eş dost, akraba kayırma anlamına gelecek şekilde 'Kavakçı' soyadının istihdam alanı haline gelmesinden dolayı benim itirazım var idi. Ben istihdamını asla meşru görmüyorum ama buna 'Hükümeti tenkit etmek için bir mevzi yakaladık.' hevesiyle canhıraş yapışıp bir hanımefendinin, bir kızımızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar pespaye cümle kurulmasına da asla razı olamayız." ifadesini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise teklifin ikinci bölümünde, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik payın kaldırıldığını ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlandığını söyledi.

Teklifle yapılan düzenlemeleri anlatan Ersoy, "Teklifle vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarının giderilmesi yönünde önemli bir düzenleme yapılarak yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına bin TL'lik alt sınır getirilmektedir. Böylece vatandaşlarımızın gelirlerinde bir iyileşme olacak ve belirli bir seviyede gelir güvencesine kavuşmuş olacaklardır." dedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise normal bir yasa teklifi getirme biçiminin kalmadığını, tekliflerin artık tamamen "torba teklif" olarak verildiğini söyledi.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelere değinen Toğrul, arka plana bakıldığı zaman "Makyavelist bir yaklaşımın olduğunu" öne sürdü.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tarafsızlık ve vatandaşlara hizmet götürmede eşitliğin sözde değil özde gerektiğini vurguladı.

16 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinin yapmış olduğu yasal düzenlemelerde bir oy alıp almadığına bakmaksızın 81 ile eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Özkan, "Makyavelist" iddiasını tümden reddettiklerini söyledi.

– "Elektrik üretimi adına meralara bir kez daha el atılmakta"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, maddeler arasında özellikle Mera Kanunu'yla ilgili hususların dikkat çektiğini belirterek, Türkiye'de mera alanlarının zaten yeterince tehdit altında olduğunu savundu.

Türkiye'de 2002 yılında 14 milyon 600 bin hektar civarında olan mera alanlarının bugün ise 10 milyon hektar civarına indiğini ifade eden Arı, "Çünkü bu mera alanları özellikle HES'lerin, mermer ocaklarının ve taş ocaklarının ciddi tehdidi altında ve yine son dönemde çıkarılan imar barışıyla ciddi tehdit altına girmişti. Şimdi, bunlar yetmezmiş gibi, jeotermal enerji yani elektrik üretimi adına meralara bir kez daha el atılmakta." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, malullük ve ölüm aylıklarında 2000 yılı sonrası herhangi bir alt sınırın belirlenmemiş olmasından kaynaklı bir alt sınır düzenlemesi getirilerek malullük ve ölüm aylıklarının en az bin TL olarak ödenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Ölüm aylıklarına da her bir dosyaya aylık en az bin TL ödeneceğini dile getiren Aydın, "Hak sahiplerine de hisseleri oranında bu dağılım yapılacaktır. Bu kapsamda, bugün itibarıyla yaklaşık 96 bin dosya bulunmaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla da 103 bin civarında bir dosyaya ulaşacağı öngörülmektedir. Maliyetlerinin ise 2019 yılı için 58 milyon TL, 2020 yılı için 42 milyon TL olacağı hesaplanmaktadır." dedi.

Bireysel emekliliğe ilişkin bir soruyu yanıtlayan Aydın, şöyle devam etti:

"Özel emeklilik sistemi genel çatı olarak değerlendirildiğinde, 2000'li yıllardan beri uygulanmakta olan gönüllü bireysel emeklilik sistemi ve 2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım sistemi yani çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiği uygulama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Mevcut durumda, gönüllü bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 6,8 milyon katılımcı vardır. Otomatik katılım sisteminde ise 5 milyon katılımcı vardır. Toplam olarak bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 12 milyon katılımcı bulunmaktadır."

Teklifin görüşmeleri ikinci bölümde yer alan maddeler üzerinde devam ediyor.

Alınan karar gereğince TBMM Başkanı seçimini yapmak için, 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 12.00’da toplanmak üzere,
Birleşim saat 23.42’de kapandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile 49 Milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

(S Sayısı 43) Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile 49 Milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına dair ortak önerge kabul edildi.

Ak Parti Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar yapılıyor.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Levent GÖK yönetiyor. Kâtip üyeler; İstanbul Mv. Emine Sare AYDIN YILMAZ, Nevşehir Mv. Mustafa AÇIKGÖZ.

TBMM Genel Kurulunun 21 Şubat 2019 Perşembe günlü 56. Birleşimi saat 14.00'te müşahede ile açıldı.

Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 21 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere,
Birleşim saat 22.09’da kapandı.

(S. Sayısı: 42) Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1578) görüşmelerine 1. maddenin önerge işlemi ile devam ediliyor.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Meclis araştırması önergelerinin birlikte öngörüşmeleri yapılıyor.

CHP Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

HDP Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

İYİ Parti Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

Gündem dışı konuşmalar yapılıyor.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Levent GÖK yönetiyor. Kâtip üyeler; İstanbul Mv. Rümeysa KADAK, Mardin Mv. Şeyhmus DİNÇEL.

TBMM Genel Kurulunun 20 Şubat 2019 Çarşamba günlü 55. Birleşimi saat 14.00'te müşahede ile açıldı.

Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere,
Birleşim saat 21.09’da kapandı.

Posted on