Cts. Ağu 17th, 2019

Fuat Oktay, “TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı”

TBMM (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ", 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar lira, toplam ciroları 21,95 milyar lira, toplam öz kaynakları 21,05 milyar lira ve dönem karı 1,53 milyar liradır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Komisyonda Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı bütçesini sunan Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulan yeni başkanlıklardan birisinin de Strateji ve Bütçe Başkanlığı olduğunu söyledi.

Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile sektörel plan ve programların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanması ve makro dengelerin oluşturulması görevlerinin bu başkanlığa verildiğini belirten Oktay, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları ve uygulama sürecinin de başkanlıkça yürütüldüğünü kaydetti.

Oktay, 11'inci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının, yeni hükümet sistemi çerçevesinde kalkınma vizyonuyla, ekonomik ve sosyal politikalarla uyumlu biçimde sürdürüldüğünü belirtti.

Geçen yıl başlatılan ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 11'inci Kalkınma Planı'nın hazırlık çalışmalarının 2018'de de katılımcı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Oktay, "Bu kapsamda 75 Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu toplantılarına ilaveten, TBMM komisyon üyeleri ile bölgesel kuruluşlarla, bakanlıklarla ve farklı paydaşlarla istişare toplantıları düzenlenmiştir. Plan tamamlandığında Meclisin onayına sunulacaktır." diye konuştu.

Oktay, 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın, "Yeni Ekonomi Programı" adıyla 20 Eylül'de kamuoyuna açıklandığını anımsatarak, ayrıca tüm bakanlık, ilgili, ilişkili ve bağlı kurumlarının 5 yıllık stratejik planları ile 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program çalışmalarının Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütüldüğünü söyledi.

Beş yıllık stratejik planların, kasım ayı sonu itibarıyla tamamlanacağını bildiren Oktay, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 27 Ekim 2018 itibarıyla yayımlandığını hatırlattı.

– "En kısa sürede tamamlanabilecek projelere öncelik verildi"

Oktay, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum", "Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Büyüme", "Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre" ve "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği" eksenleri altında eğitim, sağlık, güvenlik gibi toplam 50 alanda hedef ve politikalarla, bunlara ilişkin toplam 444 tedbir belirlendiğinin altını çizdi.

Tedbirlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenip değerlendirileceğini belirten Oktay, kurumların yatırım bütçe tekliflerine esas olmak üzere 2019-2021 dönemi yatırım programı hazırlama rehberinin yayımlandığını anlattı.

Oktay, 2019 yılı yatırım proje tekliflerinin değerlendirilmesinde azami tasarruf ilkesiyle, kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımları ile devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere öncelik verildiğini de vurguladı.

"2019 yılında toplam kamu sabit sermaye yatırımları 122,9 milyar liradır.. Bu tutar, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2,8’ine tekabül etmektedir." diyen Oktay, şöyle konuştu:

"Strateji ve Bütçe Başkanlığı, önümüzdeki dönemde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin uygulanmasında dünya uygulamalarını dikkate alarak projelerin hazırlık süreci başta olmak üzere, kamu kuruluşlarının KÖİ modeli konusundaki kapasitelerinin artırılması faaliyetlerine devam edecektir. Başkanlığın, merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu yürüttüğü stratejik planlama çalışmaları çerçevesinde, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile KİT'lerin stratejik planları değerlendirilerek bunların yürürlüğe girmesi sağlanmıştır."

Oktay, Kalkınma Bakanlığına 2017'de toplam 1 milyar 649 milyon 850 bin lira ödenek tahsis edildiğini, ödeneğin yüzde 93,84'lük kısmına tekabül eden 1 milyar 548 milyon 152 bin 987 lirasının kullanıldığını bildirerek, "Strateji ve Bütçe Başkanlığına 2019 yılı bütçesi için 260 milyon 584 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." dedi.

– "TMSF, 30 Eylül tarihi itibarıyla 23 milyar dolar tahsilat sağlamıştır"

Fuat Oktay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), tasarruf sahiplerinin haklarının korunması amacıyla mevduatın sigortalanması, fona devrolan bankaların çözümlenmesi görevlerini yerine getirdiğine değindi.

TMSF'nin ifa ettiği bu görevleriyle Türkiye'nin finansal güvenlik ağının önemli kurumlarından birisi olduğuna işaret eden Oktay, "TMSF'nin halihazırda 37,8 milyar lira mevduat sigortası rezervi mevcuttur. Söz konusu rezerv, sigortalı tasarruf mevduatı ve katılım fonunun yüzde 7,7'sini karşılayacak seviyededir." diye konuştu.

Bu oranın ABD'de yüzde 2, Kanada'da yüzde 1 olduğunu belirten Oktay, kurulduğu tarihte yalnızca tasarruf mevduatını sigortalamakla görevli olan TMSF'nin, 2005'ten bu yana katılım fonlarını da sigorta kapsamına aldığını ifade etti.

Oktay, ayrıca ticari mevduatın da sigortalanması çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TMSF, 1994-2016 yılları arasında yönetim ve denetimi kendisine devredilen 26 bankanın çözümleme ve geri kazanım faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, 30 Eylül tarihi itibarıyla 23 milyar dolar tahsilat sağlamıştır. Bahse konu tutarın 12,5 milyar dolarlık kısmı Hazine'ye borç geri ödemesi, 1,4 milyar dolarlık kısmı TCMB'ye avans geri ödemesi, 5,6 milyar dolarlık kısmı Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ve 1,9 milyar dolarlık kısmı diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemelerde kullanılmıştır.

15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi sonrasında başlayan OHAL süreci ile TMSF'nin yürüttüğü ana faaliyetlerine ilave olarak kayyumluk, satış amacıyla varlıkları devredilen medya ve basın kuruluşlarının çözümlenmesi ve Bank Asya nezdindeki hesap bilgisi taleplerine ilişkin yürütülen çalışmalar da eklenmiştir."

– "42 ilde bin 4 şirkete kayyum atandı"

TMSF'nin, 25 Ekim tarihi itibarıyla 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Söz konusu şirketlerin 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar lira, toplam ciroları 21,95 milyar lira, toplam öz kaynakları 21,05 milyar lira, dönem karı 1,53 milyar liradır. Bu şirketlerde 45 bin 477 kişi istihdam edilmektedir.

TMSF tarafından yürütülen bir diğer faaliyet de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kapatılan medya ve basın kuruluşlarının varlıklarının çözümlenmesidir. 668-670 ve 674 sayılı KHK'ler kapsamında kapatılan 151 gazete ve dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının varlıkları Maliye Bakanlığı tarafından satış amaçlı olarak TMSF'ye devredilmiştir. Bahse konu varlıkların SPK onaylı değerleme firmalarından hizmet alınarak değerlemesi tamamlanmış olup, 25 Ekim 2018 itibarıyla 32,3 milyon liralık satış yapılmıştır."

(Sürecek)

  • TMSF iki şirketi satışa çıkardı
  • – TMSF’nin Mer Su Sutek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına ilişkin ilanları, Resmi Gazete’de yayımlandı