Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor

ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine 485 bin 621 denetim yaparken, olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 liralık idari para cezası uyguladı. Turizm sezonunun başlaması nedeniyle bu alandaki işletmelere yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye’de gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda resmi kontroller yapılıyor.

Bu kontroller, planlı olarak risk esasına göre önceden haber verilmeden ya da şüphe, şikayet, ihbar, Tarım İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine toplam 485 bin 621 denetim yaptı. Bu denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen gıda işletmelerine yönelik 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uygulandı. 33 işletme için de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bu yıl içinde yapılan denetim sonuçlarına göre, gıda kodeksine aykırı üretim, gıdalarda taklit ve tağşiş, piyasaya arz edilen gıdanın izlenebilirliğinin sağlanamaması, Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket etme, Bakanlıktan onay veya kayıt belgesi almadan faaliyette bulunma ve son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması gibi konularda ihlallere rastlandı.

Kamuoyuyla paylaşılıyor

Ayrıca, gıda işletmelerinin resmi kontrollerinde laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bakanlık, söz konusu kamuoyu duyurularına 2012 yılında başlarken, 2012-2021 yıllarında yapılan 26 duyuruda toplam 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti ürünü kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugüne kadar yapılan kamuoyu duyuruları ürün gruplarına göre incelendiğinde, et ve et ürünleri 1091 parti, süt ve süt ürünleri 970 parti, bitkisel yağ 782 parti, takviye edici gıda 282 parti ve bal 166 parti olmak üzere en çok kamuoyuna duyurusu yapılan ürün grupları arasında yer aldı.

Turizm işletmelerine özel önem

Turizm sezonunun başlaması, özellikle turizme yönelik faaliyet gösteren otel, pansiyon, lokanta, fast-food, kafe, çay bahçeleri gibi gıda işletmelerinde hareketliliğin daha fazla olması sebebiyle tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulmasının temini amacıyla resmi kontroller bu alanlarda sıklaştırılıyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 81 tarım ve orman il müdürlüklerinde görevli, konusunda uzman kontrol görevlilerince işletme denetimleri yapılıyor, sorunlu bulunan işletmelerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Denetimlerde üretim yerleri, perakende gıda satışı yapılan yerler ile toplu tüketim gerçekleştirilen yerlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrol ediliyor, satışı yapılan ürünlerin mevzuata uygunlukları denetlenerek çeşitli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca verilen süreler sonunda uygunsuzluğu devam eden işletmelere idari yaptırım uygulanıyor.

Ayrıca, salgın sürecinde turizm konusunda faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için de resmi kontroller devam ediyor.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık,Mustafa Çalkaya

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

ANKARA (AA) – OGM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR’un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran’da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Muhabir: Mustafa Çalkaya

ANKARA (AA) – AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye genelinde, toprakların ıslahı ve korunması, organik gübreleme ile iyi tarım uygulamalarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlık, mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirleri uygulayarak erozyonun önlenmesi amacıyla mera ıslah ve amenajman projeleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, 2000 yılından bu yana 12 milyon 963 bin 566 dekar alanda toplam 1936 mera ıslah ve amenajman projesi yapıldı. Sadece son 2 yılda 2 milyon 915 bin 78 dekar alanda 260 mera ıslah ve amenajman projesinin uygulamasına başlandı.

2,5 yılda 14 milyon lira toprak analizi desteği verildi

İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması açısından en önemli tarımsal çalışmalardan biri olarak gösteriliyor.

İyi tarım faaliyetleri kapsamında Türkiye’de üretimi yapılan 152 çeşit ürün bulunuyor. Bakanlık tarafından 2008’de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1,5 milyar lira ödeme yapıldı.

Organik tarıma yönelik Bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu uygulama alanlarında önemli artışlar kaydedildi. 2006’dan bugüne kadar 1,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı. Geçen yıl 354 bin hektar alanda 235 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim kayıtlara geçti.

Gereğinden fazla gübre kullanımının önlenmesi, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi ve böylece bitkilerde toksik etkilerin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında da çiftçilere, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırmak ve toprakların verimliliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla çeşitli destekler sağlandı. Bu kapsamda, 2005’ten geçen yıl sonuna kadar olan dönemde 660 milyon lira, son 2,5 yılda ise 14 milyon lira toprak analizi desteği verildi.

Geçen yıl 2,1 milyon dekar alan tarıma kazandırıldı

Türkiye, topraklarının yüzde 80’inde organik madde miktarı yüzde 3’ten az olan ülkeler arasında yer alıyor. Organik madde miktarının azlığı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik içeriğini olumsuz etkiliyor. Bu açıdan Türkiye’de sürdürülebilir toprak yönetiminin en önemli uygulamalardan biri gübreleme olarak değerlendiriliyor.

Organik gübre kullanımı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını düzeltmeye yardımcı oluyor ve aşırı kimyasal gübre kullanımıyla oluşabilecek kirlenmenin önüne geçiyor.

Bakanlık tarafından sektörün önünü açan yasal mevzuat ve destekleme uygulamalarıyla organik gübre kullanımının üretimi son yıllarda artıyor. Bu çerçevede halen 430 firma 1,5 milyon ton kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

Destekleme uygulamalarıyla organik gübre tüketimi 2019’da 220 bin ton iken geçen yıl yüzde 70 artışla 375 bin tona çıktı.

Türkiye’de dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak kullanımının artırılması ve toprak sağlığının korunması amacıyla Bakanlık tarafından ilk defa 2019 yılında katı organik gübre kullanan üreticiye gübre desteğine ek olarak dekar başına 10 lira destekleme ödemesi yapılmaya başlandı.

Geçen yıl bu destek yüzde 100 artırılarak dekar başına 20 liraya yükseltildi. Bu kapsamda, yaklaşık 44 bin çiftçiye 440 bin hektar alanda 165 bin ton katı organik gübre için 80 milyon lira ödeme planlandı.

Bakanlık tarafından bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl/boş/nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik de çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıl, 371 bin dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam işlenen alanlar 23,1 milyon hektara yükseltildi.