İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki “tak” anlaşmazlığı

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstiklal Caddesi girişine koronavirüs önlemleri kapsamında tak konulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Benim tek arzum ve isteğim bu yetki kavgası yerine hizmet kavgası yapmalarıdır.” dedi.

Nizam Hışım, İstiklal Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında geçen hafta Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile İBB zabıtası arasında yaşanan tartışmaya değindi.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayın, büyükşehir ile Beyoğlu ilçe belediyesi arasındaki bir yetki paylaşımı sıkıntısı olduğunu anlatan Hışım, "Belediye yasalarına göre ana arterler büyükşehire aittir. Fakat ne yazık ki mal sahibi büyükşehir ama hizmeti ilçe belediyeler yani Beyoğlu Belediyesi buradaki çöpü toplayan, temizliğini yapan, kolluk kuvvetinin hizmetini veren ilçe belediyesi ama mal sahibi büyükşehirdir. Bu da kanunla nasıl düzenlenir bilemiyorum. Bu da yetki kargaşası içerisine giriyor. Bizim derdimiz şu: Gelin büyükşehir de yapsın ilçe belediyesi de yapsın ama sonuçta hizmet versinler. Verilen hizmet sonuçta halka gelecektir. Onun kavgasını değil hizmetinin kavgasını yapsınlar projeyle." diye konuştu.

Beyoğlu'nu öne çıkaracak ve kalkındıracak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Hışım, şöyle devam etti:

"Beyoğlu'nda, buradaki projeleriyle burayı nasıl ön plana çıkartmak ve kalkındırmak için çaba sarf edeceklerine şu anda yetki kavgası içerisindeler. Benim Beyoğlu Belediyesine, Büyükşehir Belediyesine tek arzum ve isteğim bu yetki kavgası yerine hizmet kavgası yapmalarıdır."

Beyoğlu'nun referans alınacak bir ilçe olduğunu anlatan Hışım, Beyoğlu'nun ve İstiklal Caddesinin kültür, sanat, ekonomi ve sosyal yaşamıyla bakıldığında diğer ilçelerden ayıran özellikleri olduğunu belirtti.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, bazı basın organlarında yer alan "İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmuyor" şeklindeki iddialara da değinerek, "Basın burada mesela 'sosyal mesafeye uyulmadı' diyor. Halbuki gidin bakın Bakırköy'e, Beşiktaş'a insanlar omuz omuza gidiyor ama buraya da gelmiyor. Şimdi şuraya bakar mısınız in cin top oynuyor İstiklal Caddesinde. İstiklal Caddesinin böyle olmaması lazım." dedi.

Hışım ayrıca gösteri ve yürüyüşlerin Beyoğlu'nda yapılmaması gerektiğini, bu etkinliklerin gerekçe gösterilerek çeşitli zamanlarda caddenin kapatıldığını ve bunun da esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

İBB ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi girişine kurulan tak nedeniyle 30 Mayıs'ta tartışmıştı. İBB Zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı ve ateş ölçümü amacıyla kurduğu takı kaldırmak için vinçle bölgeye gelmiş, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ise takın kaldırılmasına izin vermemişti.

Bunun üzerine İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında kısa süren bir tartışma yaşanmıştı. İBB ekipleri, 4 Haziran'da İstiklal Caddesi'nin girişine konulan takı kaldırmıştı.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

İSTANBUL (AA) – TÜRGEV ile İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin “ortak hizmet projesi” oluşturmak üzere 2015’te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB’ye ait 4 ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV’e verildi.

İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019’da süresinin dolduğunu ileri sürerek protokolü feshetti ve TÜRGEV’den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istedi.

TÜRGEV avukatları da İBB’nin aldığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açtı.

Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, davacı TÜRGEV ile davalı İBB arasında orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin “ortak hizmet projesi” yürütmek üzere hazırlanan protokolün Belediye Meclisine sunulduğu, meclisin ise 12 Kasım 2015 tarihli ve 1173 sayılı kararıyla söz konusu protokolü onaylanarak imzalandığı vurgulandı.

Kararda, bu kapsamda protokolün 4. maddesinde belirtilen Fatih Balabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi 231 pafta, 918 ada, 96 parsel, 16 numara 16, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi 10256 ada, 2 parsel, 12 numara, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Durağı E-5 Yan Yol 40 numara ve Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi 9123 ada, 29 parsel, 114/122 numaradaki 4 taşınmazın yurt hizmetleri için İBB tarafından TÜRGEV’in kullanımına verildiği hatırlatıldı.

İmzalanan protokolün süreyle ilgili 6. maddesinde, kiralama devam ettiği sürece ve protokolün süre bitiminde sonlandırılacağı üç ay önceden bildirilmediği takdirde, söz konusu protokolün birer yıllık sürelerle uzayacağının yer aldığı belirtilen kararda, “protokolün feshi” başlıklı 7. maddesinde ise tarafların süre sona ermedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceği yönünde düzenleme yapıldığı anlatıldı.

İBB kira sözleşmesinin feshedildiğine dair belge sunamadı

Kararda, mahkemenin 31 Aralık 2020 tarihli ara kararı ile İBB’den “protokole konu taşınmazların kira sözleşmelerinin devam edip etmediği, kira sözleşmeleri feshedilmiş ise fesih işlemine karşı dava açılıp açılmadığı, protokolün süre bitiminde devam edilmeyeceğine ilişkin üç ay önceden bildirim yapılıp yapılmadığı” hususlarının sorularak bilgi ve belgelerin istendiği kaydedildi.

Bunun üzerine protokole konu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerinin gönderildiği anlatılan kararda, protokolün 4.1 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin yapılan kira sözleşmesinin 1 Temmuz 2015 başlangıç tarihli ve 5 süreli olduğu, tarafların karşılıklı anlaşması halinde bu sürenin 5 yıl daha uzayacağının belirlendiği aktarıldı.

Kararda, protokolün 4.2 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin 15 Eylül 2015 başlangıç tarihli sözleşmenin kira süresinin 10 yıl (15 Eylül 2025 tarihine kadar) olduğu belirtilerek, 4.3 maddedeki taşınmaza ilişkin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki sürenin (5+5) yıl şeklinde 31 Temmuz 2025 tarihine kadar olduğu vurgulandı.

Protokolün 4.4 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli olduğu, sözleşmenin ise en az 38 aylık olup, 30 Eylül 2018 tarihine devam ettiği dile getirilen kararda, “Söz konusu kira sözleşmesinin sona erdirildiğine ya da feshedildiğine yahut sözleşmeye konu taşınmazın tahliye edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin dava dosyasına ibraz edilmediği görülmektedir.” denildi.

Protokolün süresi dolmadığından yurt binalarının iadesinin istenmesi hukuka uygun değil

Kararda, bu durumda, davalı İBB ile davacı TÜRGEV arasında 12 Kasım 2015 tarih ve 1772 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren protokolün süresinin, protokolün 6.1 maddesi hükmü uyarınca, yine protokolün 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 maddelerinin yürürlüğünü müteakip kiralamaların devam ettiği sürece yürürlükte olacağı belirtildi.

Dava konusu işlem tarihi itibarıyla, TÜRGEV’in kullanımında olan taşınmazların kira sözleşmelerinin devam ettiği, bununla birlikte taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerinin feshedildiğine ya da sona erdirildiğine veya sözleşmeye konu taşınmazların tahliye edildiğine dair dava dosyasına herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı kaydedildi.

Kararda, bahse konu protokolün süresinin kiralamaların devam ettiği müddet olarak belirlenmesi karşısında, dava konusu işlem tarihi itibariyle protokolün süresinin henüz dolmadığı ifade edilerek, süre dolduğu belirtilerek feshedilmesine ve protokol kapsamında yurt olarak faaliyet gösteren binaların tefrişat malzemeleriyle iade edilmesinin istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı vurgulandı.

Bu kapsamda, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

“Büyükşehir belediyesi öğrencilerimize ve bize vereceği zararı fazlasıyla verdi”

Mahkemenin kararına karşı AA muhabirine açıklama yapan TÜRGEV avukatı Osman Bozkurt, TÜRGEV olarak, İBB ile ortak hizmet protokolü imzaladıklarını belirterek, “Bu protokole göre Büyükşehir Belediyesi bize binaları temin edecekti. Biz de onların temin ettiği binaların elektrik, su yemek gibi her türlü giderlerini karşılamak suretiyle o yurtlarda öğrencileri barındıracaktık. Böyle bir sözleşme yapmıştık.” dedi.

İmza tarihinden itibaren bu protokolün uzunca bir süre devam ettiğini kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti:

“Belediye el değiştirdikten sonra 2019’un Eylül ayının hemen öncesinde, ağustosta İBB bir karar alarak bu sözleşmeleri feshettiğini açıkladı. Eylül ayı bizim için kritik, çünkü öğrencileri yurtlara yerleştiriyoruz. Gerekçe olarak da sürelerinin dolduğunu öne sürdü. Ama süreleri dolmamıştı sözleşmelerin. Yani tamamen gerçekçi olmayan bir gerekçe ile işlemini yaptı. Biz de bunu yargıya taşıdık. Bu arada öğrencileri yurtlardan tahliye etmek durumunda kaldık. Haziranda alsalardı bu kararı en azından yazın bunu öğrencilerimize duyurabilirdik, hazırlığımızı yapabilirdik. Ama bunu hemen okul sezonunun öncesinde aldıkları için biz öğrencilerimize karşı mahcup olduk, öğrencilerimiz de ciddi bir sıkıntıya düştü.”

Bozkurt, idare mahkemesine açılan davada, belediyenin kararın hukuka aykırı olduğunu, sözleşmelerin sürelerin dolmadığı yönünde hüküm kurulduğunu anımsatarak, “Bu karardan sonra ‘Yurtları bize verin, buraları tekrar işleteceğiz.’ deme şansımız yok. Çünkü oraları tahliye ettik bir kere. Onlar da oraları başka maksatlarla değerlendirmişlerdir. Büyükşehir belediyesi bu anlamda öğrencilerimize ve bize vereceği zararı fazlasıyla verdi.” ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA) – MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür.” ifadelerine yer verildi.