Madencilik ve metal şirketleri sürdürülebilirliğe odaklanmayı hızlandırıyor

İSTANBUL (AA) – Schneider Electric’in EcoStruxure Platformu ile AVEVA’nın dijital dönüşüm çözümlerinin endüstriyel sürdürülebilirlik girişimlerini güçlendirdiği kanıtlandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamada, Schneider Electric ve AVEVA'nın birleşik teknoloji tekliflerinin, madencilik şirketlerinin sürdürülebilirlik girişimlerini dört temel alanda destekledikleri duyurulurken, bu alanların "enerji verimliliği, verim artırma, düşük sera gazı emisyonu teknolojisinin benimsenmesi ve yeni çevreci süreçler" olduğu ifade edildi.

Global karbonsuzlaşma mineral ve emtiaların sürdürülebilir bir şekilde üretilmesine yoğun bir şekilde bağlı. Büyüyen ve sağlıklı bir madencilik ve metal sektörü global ekonomi açısından iklim değişikliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve döngüsel ekonomi için ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin ve malzemelerin inovasyonunu desteklemek için kritik önemde.

Schneider Electric ve AVEVA madencilik, mineral ve metal değer zincirleri boyunca insanların sürdürülebilirliği akılda tutan aklı başında tavsiyelere dayanarak seçimlerinde daha stratejik olmalarını sağlayacak şekilde onları güçlendiren bilgiye dayalı kararlar vermeleri için kuruluşların ihtiyaç duydukları araçları sunuyor. Bu kararlarda operatör ve yöneticilere yardım ederek bu kuruluşların sürdürülebilir uygulamaları benimsemenin getirdiği zorlukların bazılarıyla başa çıkmak için daha iyi konumda olmasını sağlıyorlar ve işletme maliyetlerini azaltma ihtimali yaratarak nadiren de olsa tüm paydaşlara tatmin etme imkanı sağlıyorlar.

AVEVA ve Schneider Electric tarafından desteklenen Sürdürülebilir Madencilik, Mineral ve Metal Uygulamalarına Geçiş başlıklı bir IDC Technology Spotlight incelemesine göre madencilik ve metal kuruluşlarının sürdürülebilirlik gündemlerini destekleyen ilk üç pazar baskısı "marka değerini iyileştirme ihtiyacı, olumsuz olay riskini azaltmak, mevcut ve gelecekteki düzenlemelere uyum sağlamak" şeklinde belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IDC Energy Insights-WW Mining Kıdemli Araştırma Müdürü Ben Kirkwood, "Teknoloji madencilik şirketlerinin desteklenmesinde kritik bir role sahip. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve operasyonlar üzerinde daha fazla görüş alanı ve kontrol elde etme çabaları sayesinde operasyonel ortamın enerji ve su kullanımı ile yönetimiyle ilgili kurumsal içgörüler ve eylemler sağlanabilecektir. IDC’nin endüstriyel şirketlerin gelir artışı ve karlılığına dair yaptığı global analize göre sürdürülebilirliğe dayalı taahhüt edilmiş ve sürekli bir stratejinin yanı sıra uzun vadeli ve kaynak sağlanmış bir dijital dönüşüm gündemine sahip olanlar rakiplerinden ciddi derecede daha üstün performans gösterecek." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme madencilik ve metal sürdürülebilirliğini destekliyor

IDC Technology Spotlight incelemesi ayrıca, sektörün sürdürülebilirlik konusundaki pozisyonunun durgun olarak algılanmasından dolayı tepki çekmeye devam ederken, ek analitikler sunan platformların bir yandan iyileştirilmiş operasyonel verimlilikler sağlarken bir yandan da yapılan değişikliklerin görünürlüğünü de geliştirdiği gerçeğini destekliyor.

Schneider Electric Kuzey Amerika, Madencilik, Mineraller ve Metaller Segmenti Başkan Yardımcısı David Willick, konuya ilişkin olarak, "Dijital olarak entegre operasyonlar güç ve süreç zekası ve kontrollerini birleştirerek bir kuruluşun sürdürülebilirlik gündemini destekleyebilir. Dijitalleşme, kaynak endüstrisi için kritik bir evrimi temsil etmektedir ve Schneider Electric ile AVEVA bu alanda yardım etmek için eşsiz özelliklere sahiptir. Operasyonel performansı en üst düzeye çıkarmak için bağlantılı sistemlerin gücünü ve insan anlayışını bir araya getirme konusunda uzmanız. Birlikte hareket ederek yerinde ve bulutta binlerce uygulama sayesinde dünyanın önde gelen şirketlerinin güvenini kazandık. Bugün ortak müşterilerimiz, paylaştığımız müşteri odaklı inovasyon kültürü, eşsiz Ar-Ge kabiliyetleri ve sektöre özel kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AVEVA Madencilik, Metaller ve Malzemeler Sektör Başkanı Martin Provencher de dijital dönüşümün faydaları çok açık olsa da madencilik sektörünün şu ana kadar eski altyapı, veri yetersizlikleri ve parçalı optimizasyon programlarından dolayı sınırlandırıldığını belirterek, "Artan tehlikeli siber saldırılar ve karbonsuzlaştırılmış minerallere yönelik artan zorunluluklar, kurum ölçeğindeki süreçleri global operasyonlar çapında görselleştirmek ve bağlama yerleştirmek için yüksek veri kullanılabilirliğine sahip olmanın ve güvenli bir önce bulut yaklaşımını benimsemenin önemini daha da vurguladı. Schneider Electric'in enerji yönetimi çözümleri, otomasyon sistemleri ve hizmetleriyle AVEVA’nın Dijital Madencilik Dönüşümü çözümlerinin birleştirilmesi sayesinde müşterilerimiz geleneksel madencilik operasyonlarını akıllı, esnek ve sürdürülebilir taahhütlere dönüştürebiliyor.” açıklamasını yaptı.

Corporate Knights yakın geçmişte Schneider Electric’i dünyanın en sürdürülebilir şirketi olarak ilan etti. IDC Technology Spotlight incelemesine göre Schneider Electric’in EcoStruxure platformuyla AVEVA’nın Dijital Madencilik ve Metal Dönüşümü çözümlerinin birleştirilmesi, veri toplayarak ve analiz ederek sürdürülebilir operasyonlar yapmak ve iyileştirilmiş kararlar almak için gerekli operasyonel ve organizasyonel içgörüyü sağlayabiliyor. İş ortaklığı kuran bu iki şirket, enerji yönetimi ve otomasyon kabiliyetini destekleyen teknoloji ve yazılım unsurlarına sahip bir endüstriyel IoT platformu sağlayarak madencilik, mineral ve metal değer zincirlerini karbonsuzlaştırmayı hedefliyor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

İSTANBUL (AA) – TBY Holding iştiraki olan Böhmit Madencilik'e ait Sivas'ta bulunan altın sahasının Spektral Holding tarafından satın alınacağı bildirildi.

TBY Holding'den yapılan açıklamaya göre, Spektral Holding, maden sahasını bünyesine katmak için satın alma işlemlerine başladı.

Son yıllarda yapmış olduğu maden tesis ve saha yatırımlarıyla öne çıkan Spektral Holding, konsolide iştiraki olan maden grubunun bünyesine Sivas'ta bir altın sahası daha katmak için çalışma başlattı.

Spektral Holding Yatırım Koordinatörü Michel Sharbin, saha temlik haklarını TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar ve TBY Holding Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Yeşil'den devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michel Sharbin, "İlgili sahadaki yataklanma, kuvarsite bağıl ve porfiri yataklanma karakterleri gösteriyor." ifadesini kullandı.

– "Elde edilen sonuçlar genel yüzey çalışmaları yapmak için cesaret verici"

Sharbin, yapılan ön çalışma sonucu ortaya çıkan bulgulara ilişkin şunları kaydetti:

"Ruhsat sahası Türkiye için çok önemli olan İç Anadolu Cu-Pb-Zn metalojeni içerisinde yer almakta. Mevcut bakır için işletilmiş eski işletmelerin lokasyonları belirlenerek bu lokasyondaki cevherleşmenin türü, yönü, özellikleri belirlenmiş, ruhsat sahası içerisinde A1 ve A2 olmak üzere iki ayrı lokasyondan jeokimyasal analiz amaçlı 5 adet örnek alınarak analize gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında altın (Au), bakır (Cu), kurşun (Pb) ve çinko (Zn) için anomali değerler elde edilmiştir. FG1 (cüruf örneği) ve FGM3 (kuvars) örneği haricinde FGM2, FGM4 ve FGM5 örneklerinin üçü için de Cu değerlere ulaşılmıştır. FGM2 örneği için yüzde 11 civarında toplam Pb-Zn değeri alınmıştır. Au için FGM2 örneğinden elde edilen 5,9 ppm'lik değer dikkat çekici bir bulgu olarak ön plana çıkmaktadır. Daha önce bu bölgede bilinen veya bilgimiz dahilinde Au değeri bulunmamaktadır. FGM2 örneği dışında, FGM4 ve FGM5 örneklerinde de sırasıyla 0,16 ppm ve 0,19 ppm'lik anomali değerlere ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel yüzey çalışmaları yapmak için cesaret vericidir. Cevherleşme A1 lokasyonunda granodiyoritik-siyenitik bir intürizyonun kontağında kuvarslı bir zonun içerisinde gelişmişken A2 lokasyonda cevherleşme bazaltik lavların arasında kuvarslı bir zon içerisinde gelişmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda önerimiz, ruhsat sahasında daha ayrıntılı yüzey çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündedir."

Spektral Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Tel de bazı büyük Avrupa ve Avustralya maden firmalarının işletme ruhsatına geçirmek için gereken tüm sondaj, teknik süreç ve masrafları üstlenecekleri rödevans teklifleri sunduklarını belirterek, yegane önceliklerinin ülke ekonomisine etkin katkı olduğunu vurguladı.

AMASYA (AA) – Amasya'da, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı.

İşletmede su baskını sırasında yer altında çalışan 50'ye yakın işçi, durumu fark ederek dışarıya çıktı.

İşletme Müdür Yardımcısı Metin Karaçağ, AA muhabirine, yer altı ocağında, işletmenin hemen yan tarafındaki kara yolunun etrafında biriken suların Yeşilırmak'a aktarımını sağlayan menfezin tıkanması sonucunda su baskını oluştuğunu söyledi.

Bu sırada yer altında işçilerin çalıştığını anlatan Karaçağ, su baskınını fark edince hızlı şekilde işçilerin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Sel nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmamasına sevindiklerini ancak yer altında büyük maddi zarar oluştuğunu dile getiren Karaçağ, "İşletme müdürümüz ve teknik heyetimiz, yer altında hasarı tespit etmeye çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık. En kısa zamanda hasarı giderip kömür üretimine yeniden devam edeceğiz." dedi.

– "Bir hafta kömür üretemeyeceğiz"

Yeni Anadolu Madencilik AŞ Genel Müdürü Metin Özdamar, Merzifon Yeni Anadolu Maden İşletmesinde incelemelerde bulundu.

İşletme yetkilileri ile işçilerden bilgi alan ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Özdamar, aşırı yağış nedeniyle yer altındaki kömür ocağına su girdiğini, maddi zarar oluştuğunu söyledi.

Şu anda ocakta çalışanlar için risk bulunmadığına işaret eden Özdamar, "Yer altında çalışanlarımızın inip çıkmasına engel bir durum değil. Sadece dışarıya parça kömür çıkardığımız bant konveyörlerin elektrik motorları ve kuyruk tanburları su aldığı için çalışmıyorlar. İlerleyen günlerde bu araçları çalıştırıp tekrar normal çalışma düzenine ve kömür üretimine geçeceğiz." diye konuştu.

Su baskınının, yer altı ocağında oluşturduğu hasar sonucu bir haftalık kömür üretim kaybına neden olduğunu belirten Özdamar, "5-6 bin ton kömür üretimi gecikmiş olacak. Bir hafta kömür üretemeyeceğiz. Bir haftalık işçilik üretime değil, tamir, taramaya ve yan işlere gidecek. İşletme giderlerimiz artmış olacak." ifadesini kullandı.

Özdamar, Yeni Çeltek ve Yeni Anadolu Madenciliğin 1955 yılında kurulduğunu, 65 yıldır kömür rezervini yer üstüne çıkarıp ülke sanayisinin hizmetine sunduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Biz bu fonksiyonumuzu ciddiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. Kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerimiz kesintiye uğramadan devam ediyor. Günümüzün şartları ile teknolojilerini kullanarak madencilik yapıyoruz. Buna uygun yer altında yatırımlarımızı yapıyoruz. Hem güvenli hem sürdürülebilir madencilik yapıyoruz. Eski yıllara göre günümüzdeki madencilik daha gelişmiş durumda. Yeni Anadolu Madencilik olarak 7 işletme sahasında kömür üretme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunun 3 tanesi yer altı madenciliği."