Meclis ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor

TBMM (AA) – TBMM Milli Savunma Komisyonu, yarın toplanarak Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Teklifi görüşecek.

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan ve beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilmesinin önünü açıyor.

Teklif, komisyonda kabulünün ardından Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşacak.

İmar değişikliği teklifi

TBMM Genel Kurulunun gündemindeki ikinci düzenleme ise Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif olacak.

İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların, ivedi yargılama usulüne tabi olmasını öngören teklifle, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

Teklife göre, büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri yapılabilmesine imkan tanıyan teklif, Bitlis Ahlat’ta, Kıyı Kanunu’na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek. Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak.

Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.

Bekçilere yönelik düzenleme komisyonda

İçişleri Komisyonu da 28 Ocak Salı günü Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’ni ele almak üzere toplanacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için sınavda başarılı olma şartını getiren teklif, bekçilere, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde kişileri, araçları durdurabilme, kimlik sorabilme yetkisi veriyor.

Teklife göre, bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Teklif, bekçilere, silah ve zor kullanma yetkisi de getiriyor.

Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay denetim raporlarının hazırlanması süreçleri ve 2017-2018 raporlarının formatıyla ilgili de 29 Ocak Çarşamba günü toplanacak KİT Komisyonuna sunum yapacak.

Mecliste, salı günü ise siyasi parti grupları yapılacak.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber