Cum. Haz 21st, 2019

Oktay: “Savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır”

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Geçtiğimiz dönemlerde savunma alanındaki ürünleri ithal eden bir ülkeden artık ihracat yapan bir ülkeye dönüşüyoruz. Bu çerçevede 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Oktay, sunumunda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar dünyadaki bütün Müslümanlarla iletişim ve iş birliği halinde olduğunu belirterek, Başkanlığın, "İslam dini ile ilgili evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum olmak" vizyonuyla hareket ettiğini ifade etti.

Oktay, Başkanlığın, cami içinde ve dışında yürüttüğü hizmetlerde çocuk ve gençlik eksenli, kadın hakları, engelli ve yaşlılar, çevre duyarlılığı, aile yapısının korunması gibi pek çok konuda toplumun bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yaptığına işaret etti.

Başkanlığın camilerin estetik ve mimari açıdan iyileştirilmesinin yanı sıra tüm toplum kesimlerinin erişimine elverişli hale getirilmesi için gayret gösterdiğini belirten Oktay, "Başkanlık, terör saldırıları nedeniyle zarar gören cami, Kur'an kursu ve müftülük hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini hızla tamamlayarak yeniden hizmete açılmalarını sağlamış, terörden zarar görmüş bölgelerde yaşayan insanlarımıza manevi destek vermek amacıyla çeşitli rehabilite programları düzenlemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaygın din eğitimi kapsamında, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek isteyenlere Hafızlık Eğitim Programı, Kur'an kursu bulunmayan yerlerdeki muhtelif yaş grubundaki vatandaşlara "Camilerde Kur'an Öğretimi Kursu", yaz tatilindeki öğrencilere yaz Kur'an kursu düzenlendiğini belirten Oktay, ihtiyaç halinde görme, işitme, bedensel, zihinsel engelli öğrencilere de yaygın din eğitimi hizmeti verildiğini söyledi.

Kur'an kurslarında eğitim öğretime devam eden öğrenci sayısının 761 bin 884 olduğunu ifade eden Oktay, bu kurslardaki öğrencilerin ders kitapları ve eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtıldığını kaydetti.

Oktay, Başkanlığın sahih dini bilgiyi, yayınları yoluyla da yaygınlaştırma amacıyla kaynak eserlerden ilmi eserlere, çocuk kitaplarından edebi eserlere birçok eser yayımladığını, bunları okul, cezaevi, dernek ve şahıslara ücretsiz gönderdiğinin altını çizerek, bu yıl halihazırda 19 milyon 181 bin eserin halka ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.

Başkanlığın dini yayınlar alanında 35 dil ve lehçede toplam 370 adet eserin basımını gerçekleştirdiğini, radyo ve televizyon yayıncılığı yoluyla İslam dininin adalet, barış, rahmet ve sevgi yüklü evrensel mesajını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya gayret gösterdiğini belirten Oktay, bu amaçla Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo, Diyanet Risalet Radyo yayınlarının hayata geçtiğini vurguladı.

Yurt dışı hizmetlerini koordine etmek üzere halen 52 din hizmetleri müşavirliğinin, 38 ataşeliğin bulunduğuna dikkati çeken Oktay, Başkanlığın ekseriyeti Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurt dışında yaklaşık 2 bin personel ile hizmetlerini devam ettirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün itibarıyla 100'ü aşkın ülkede öncelikle din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürüttüğüne işaret eden Oktay, 108 ülkeden Türkiye'ye getirilen 2 bin 171 öğrencinin ilahiyat fakültelerinde, dini yüksek ihtisas merkezlerinde, Kur'an kurslarında ve uluslararası imam hatip liselerinde öğrenimlerine devam ettiğini vurguladı.

Oktay, halkının büyük çoğunluğu fakir olan ülkelerde, vekalet yoluyla Başkanlığın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın iş birliğiyle çok sayıda kurban kestirildiğine işaret ederek, 2018'de 430 bin 8 hisse kurban kesimi yapıldığını, böylece 145 ülkenin 436 noktasında 6 milyon aileye hizmet verildiğini anlattı.

-"Din İstismarıyla Mücadele Seminerleri"

Oktay, 15 Temmuz'dan beri milletin dini istismar eden hain ve sinsi yapılara karşı milletin daima uyanık kalmasını sağlamak için birçok faaliyet yürütüldüğünün altını çizerek, 2018 yılında 'Din İstismarıyla Mücadele Seminerleri' adı altında dini istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi örgütlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek için adeta seferberlik ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Oktay, "2017'de toplam 7 milyar 153 milyon 29 bin lira ödenek tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı 7 milyar 246 milyon 975 bin lira ödenek kullanmıştır. 2019 yılı için başkanlığa 10 milyar 445 milyon 979 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörülmüştür." dedi.

– "Devlet Arşiv Ağı"

Her milletin bir tarihi mirasın sahibi olduğunu, bu tarihi miras ile irtibat kurabilmenin yegane kaynağının da arşivler olduğuna işaret eden Oktay, arşivlerin bir devletin hafızası olduğunu hatırlattı.

Arşivleri, devletlerin ve milletlerin geleceğinin inşasında stratejik bir güç unsuru olarak niteleyen Oktay, Türkiye'nin arşiv belgesi bakımından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ve bu tarihi servetin yalnızca Türkiye için değil Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Avrupa ve Afrika'daki birçok ülkenin tarihinin gün yüzüne çıkartılabilmesi ve bugün bu coğrafyada yaşanan olayların anlaşılabilmesi için birincil kaynak niteliğinde olduğunu vurguladı.

Oktay, kamuda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, her yıl yaklaşık olarak 7 milyon belgenin görüntüsünün elektronik ortama aktarıldığını ve bu rakamın artarak devam ettiğini söyledi. 48 milyon 291 bin 865 belge görüntüsünün dijital ortama aktarıldığını belirten Oktay, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yaklaşık 40 milyon tarihi belge görüntüsünün daha elektronik ortama aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Oktay, 2016'dan itibaren, yenileme çalışmaları tamamlanan arşiv kataloglarının internet üzerinden taranabilmesinin sağlandığını anımsatarak, araştırmacıların evinden ya da iş yerinden belge taraması yapabildiğini, bu şekilde kurumdaki araştırma hizmetinin hız kazandığını ve kolaylaştığını ifade etti. Oktay, "Araştırmacılara internet üzerinden 9 Mayıs 2017-19 Ekim 2018 tarihleri arasında 472 bin 350 belge görüntüsü verilmiştir.
19 Ekim 2018 tarihi itibarıyla sisteme kayıtlı yerli ve yabancı araştırmacı sayısı 63 bin 351'dir.
45 ülke ile Arşivlerarası İşbirliği Protokolü mevcut olup, bu kapsamda 447 bin 209 belge görüntüsü yurt dışından ülkemize kazandırılmıştır." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'yi ve arşivini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yurt dışında 85, yurt içinde ise 316 sergi düzenlendiğini, arşivlerin tanıtımı kapsamında 2012-2018 yıllarında 720 heyet ve 40 bin 508 katılımcının arşivleri ziyaret ettiğini söyledi.

Oktay, devletin tüm arşivlerinin, kurulacak bilgi ağı sistemi ile tek merkezden erişime açılmasını sağlamak için "Devlet Arşiv Ağı" oluşturulması çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın 2017'de tahsis edilen 88 milyon 462 bin lira ödeneğin yüzde 80,8'ine tekabül eden 71 milyon 471 bin lirasını kullandığını, 2019 yılı için ise 91 milyon 211 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

-Milli Saraylar, MİT ve MGK

Oktay, 2019 yılında içlerinde Milli Saraylar ve Kasırların bulunduğu 13 adet önemli proje ve restorasyon faaliyetinin yapılmasının planlandığını bildirerek, gelecek yıl için Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na 120 milyon 527 bin lira ödenek tahsis edilmesinin beklendiğini söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Oktay, Başkanlığın, tevdi edilen görevleri modern teknik ve usuller kullanılarak ifa edilebilmesi amacıyla başlatılan fiziki ve teknik altyapı yatırımlarının gelecek yıl sonuçlandırılmasının planlandığını belirtti.

Başkanlığa 2017'de tahsis edilen toplam 2 milyar 255 milyon 738 bin lira ödeneğin yüzde 97,2'sine tekabül eden 2 milyar 192 milyon 162 bin 514 liranın kullanıldığına ifade eden Oktay, 2019 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde toplam 2 milyar 157 milyon 761 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay, 2017 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine toplam 28 milyon 975 bin lira ödenek tahsis edildiğini ve söz konusu ödeneğin 27 milyon 736 bin 173 lirasının kullanıldığını belirterek, gelecek yıl için 32 milyon 341 bin lira ödenek tahsis edilmesinin beklendiğini kaydetti.

-"Yerlilik ve millilik oranını daha yukarılara çıkarmamız gerek"

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini yürüttüğünü anımsatarak, bu faaliyetleri yürütürken amacın azami ölçüde yerli ve milli imkanları kullanmak olduğuna işaret etti.

Oktay, şöyle devam etti:

"Zira bizler biliyoruz ki, eğer savunma ihtiyaçlarınızı sadece veya çoğunlukla başka ülkelerden tedarik ederseniz, en ihtiyaç duyduğunuz anda, o sistemleri alamama ya da alsanız dahi kullanamama riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Bu bakış açısıyla silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını tedarik ederken, nitelikli ihracata da katkı yapan Türk savunma sanayisini geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede 2002 yılında AK Parti göreve geldiğinde yüzde 18 dolayında olan yerlilik ve millilik oranı, geldiğimiz noktada yüzde 65 seviyesini aşmış durumdadır. Bu seviyelere erişmek savunma sanayii alanında bağımsızlığımızın da artmış olduğu anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Suriye'de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda ve terörle mücadele harekatlarında kullanılan milli ve yerli ürünlerimiz de bu bağımsızlığın göstergesi niteliğindedir. Ancak bu seviyeyi de yeterli görmüyoruz. Savunma Sanayi alanındaki yerlilik ve millilik oranını daha yukarılara çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz."

Bu amaçla çalışmalara durmaksızın devam edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Savunma sanayimizin tasarlayıp ürettiği ve sahada kendisini ispatlayan ürünlerin ihracatı yapılmaya başlanmıştır." dedi.

"Geçtiğimiz dönemlerde savunma alanındaki ürünleri ithal eden bir ülkeden artık ihracat yapan bir ülkeye dönüşüyoruz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl Pakistan ile imzaladığımız ATAK Helikopteri, MİLGEM Savaş Gemisi gibi büyük projelerle birlikte önümüzdeki yıllarda bu rakamın çok daha yukarılara çıkarılmasını hedefliyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü projeler sonucunda üretilen ATAK taarruz ve taktik keşif helikopterinden 40 adeti güvenlik güçlerimize teslim edilmiş olup ayrıca 30 adetinin Pakistan'a ihracı konusunda sözleşme imzalanmıştır. ATAK, özgün tasarımı ve motoru ile daha yüksek yerlilik ve millilik oranına sahip olacak şekilde yenilenmektedir.
Ayrıca çok sayıda ülkenin, yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ATAK helikopterimiz, Hürkuş, Temel Eğitim Uçağımız, MİLGEM Savaş Gemimiz, İHA ve SİHA'larımız ile yakından ilgilendiğini burada iftiharla belirtmek istiyorum. İHA/SİHA alanında geldiğimiz noktayı bir sonraki aşamaya taşıyacak daha fazla faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip Taarruzi İHA AKINCI, 2019 yılında ilk uçuşunu yapacaktır.
Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG Anadolu'nun da önümüzdeki yıl denize indirilmesini hedefliyoruz.
Bunun yanında çeşitli ülkelere de ihracatı yapılan Kirpi, Cobra, Ejder, Yalçın, Vuran gibi zırhlı araçların üretim ve teslimatları devam etmektedir."

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında, S-400 alımına ilişkin sözleşme imzalandığına da işaret eden Oktay, "Bir adedi opsiyon olmak üzere iki adet S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecektir. Projenin bir aşaması olarak uzun menzilli bir hava savunma sisteminin milli imkan ve kabiliyetler göz önünde bulundurularak tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmalara da devam edilmektedir." diye konuştu.

Oktay, Özgün Genel Maksat Helikopteri, Taarruz Helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçak projeleri ile bu alandaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkanlığa 2017'de tahsis edilen toplam 76 milyon 12 bin liralık ödeneğin yüzde 93,59'una tekabül eden 71 milyon 147 bin 524 lirasının kullanıldığını aktaran Oktay, 2019 yılı için 87 milyon 822 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay, sunumunun sonunda, "2019 yılı bütçemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği yeni yapılanma ve anlayış ile başarılı bir şekilde uygulanacaktır.
Bürokrasi üreten değil hizmet veren bir yapı ile daha hızlı karar alan, tüm hizmet ve süreçlerde sonuç ve verim odaklı, yeniliklere hızla adapte olan, karşılaşılan zorlukların hızlı ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini temin eden, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte tam kapasite çalışarak ülkemizi daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımak yegane amacımızdır." dedi.

(Bitti)

  • Fuat Oktay, “TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı”
  • TBMM (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar lira, toplam ciroları 21,95 milyar lira, toplam öz kaynakları 21,05 milyar lira ve dönem karı 1,53 milyar liradır." dedi.
    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı,

  • “İhracatta şahlanışımızı 2019 yılında da sürdürüyoruz”
  • KIRIKKALE (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergilediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ihracatımız 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştır. İhracatta şahlanışımızı 2019 yılında da sürdürüyoruz." dedi.
    Oktay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nın 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği programda, milli silaha adını veren şehir Kırıkkale'yi gönülden