Rekabet Kurulu iş gücü pazarındaki rekabetçi sorunlar için kolları sıvadı

ANKARA (AA) – Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde, aralarında büyük teknoloji şirketleri, perakende ve restoran zincirlerinin bulunduğu 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Son yıllarda rekabet otoritelerinin radarına sıklıkla girmeye başlayan iş gücü pazarları, Rekabet Kurulunca ilk defa bu çapta bir soruşturmaya konu edilirken, iş gücü pazarlarındaki rekabet hukuku da böylelikle daha çok gündeme geldi.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurul Başkanı Birol Küle, iş gücü pazarlarındaki rekabet hukuku meselelerinin tarihsel arka planına ilişkin bilgiler verdi.

Küle, 1700’lü yılların ünlü iktisatçısı ve müteşebbisi John Law’ın, İngiltere’nin, teknoloji düzeyini yakalamanın yolunu nitelikli işçileri Fransa’ya getirerek istihdam etmekte bulduğunu belirterek, nitelikli işçilere sahip olmanın, ileri teknolojik ürünlere erişim için tek yol olduğu o dönemde İngiltere’nin, bu süreci engelleyemeyince, 1719 yılında işçilerin çalıştırılmak üzere yurt dışına çıkarılmasını yasakladığını hatırlattı.

Küle, teknolojiyi ele geçirme fikrine dayanan ve daha sonraki yıllarda endüstriyel casusluğun da devreye sokulduğu bu yarışın 18. yüzyıl boyunca devam ettiğini ve zaman içerisinde evrilerek “istihdam etmeme, çalışan ayartmama ve ücret sabitleme” gibi anlaşmalar şeklinde günümüze kadar uygulanageldiğini anlattı.

Çalışanların ’emeğin satıcısı’, işverenlerin ise ’emeğin alıcısı’ konumunda bulunduğu iş gücü pazarları bakımından tarihsel olarak yoğun bir rekabet hukuku uygulamasından bahsetmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Küle, şunları kaydetti:

“Bu durumun temel nedeni, farklı disiplinlerin, özellikle de iş hukuku düzenlemelerinin çalışanı, dolayısıyla iş gücü pazarını koruduğu ve bu konuların iş hukukuna özgü olduğu varsayımıdır. Ancak son yıllarda bu durum tersine dönmüş rekabet hukuku camiasında ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde çokça tartışılan platform ekonomileri, dijital pazarlarda veri sahipliği gibi güncel konuların yanına iş gücü pazarları da eklenmiştir.”

İş gücü pazarları, rekabet hukuku bakımından neden önem arz ediyor?

Başkan Küle, Rekabet Kurulu olarak yaptıkları soruşturmalarda son zamanlara kadar mal ve hizmet pazarlarına odaklanılması nedeniyle istihdam pazarına yönelik centilmenlik anlaşmaları hakkında açtıkları soruşturmaların ilgi uyandırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda hepimizin şahit olduğu dijitalleşme, iş yapma şekillerindeki değişimler ve küresel ölçekte güçlenen ve bundan belki 15-20 yıl önce henüz var olmayan teşebbüslerin pazar paylarının hızlı artışı, pandemi döneminde daha da belirginleşmiştir. Bu değişim karşısında iş gücünün pazarlık gücünün gerilediğini ve artan refahtan yeterli payı alamadığını görüyoruz. Nitekim, geçtiğimiz ay yayımlanan ve son 40-50 yıllık küresel sektörel yoğunlaşma profillerini ortaya koyan ‘Yükselen Pazar Gücü’ başlıklı Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınında da pazar lideri teşebbüslerin pazar payları ve karlılıkları artarken, çalışanların bu iyileşmeden herhangi bir fayda sağlayamadığı ifade edilmektedir. Bizim açımızdan iş gücü pazarlarında rahatsız edici unsur ve aynı zamanda soruşturmalarımızın konusu, iş gücünün teşebbüsler arasında hareketini engellemeye yönelik çeşitli uygulamalardır.”

Küle, söz konusu uygulamaların neticesinde, tüketici refahını maksimize etmeyi hedefleyen Rekabet Hukuku açısından rahatsız edici birtakım sonuçlar ortaya çıktığına dikkati çekerek, “Öncelikle mobilitesi azalan iş gücü bugünkü ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan inovasyonu azaltmaktadır. Başka teşebbüslerde çalışması zorlaşan çalışanların ekonomik değer yaratma sürecinde katkısının azalması kaçınılmazdır. İnovasyonun azalması neticesinde hiç şüphesiz ekonomik büyüme ve bir bütün olarak ülke ekonomisinin rekabet gücü de zarar görmektedir.” dedi.

Diğer bir olumsuz sonucun da çalışanların emeğinin karşılığı olan ücretlerin gerçek değerini bulamaması olduğunu anlatan Küle, “Hak edilenden daha düşük ücret, çalışanların refahtan aldıkların payın azalmasına ve ekonomiye tüketim ve tasarruf yoluyla sağladıkları katkının bir o kadar geride kalmasına neden olmaktadır. Bu ülkede eğitim almış, yetişmiş ancak değerini bulamayan iş gücünün yurt dışına yönlenmesinden hiç bahsetmiyorum bile.” ifadesini kullandı.

“Soruşturmanın nihayetlenmesi biraz vakit alacak”

Küle, konuyla ilgili olarak halihazırda devam eden 2 soruşturmanın bulunduğuna işaret ederek, iş gücü pazarlarındaki rekabet sorunlarıyla ilgili bir soruşturmanın da bazı hastaneler hakkında olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde oldukça özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Küle, “Çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın, çalışma koşullarında en ufak geriye gidişe yol açabilecek rekabet karşıtı uygulamalar bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. İşte bu soruşturmada bazı hastanelerin, personellerinin diğer hastanelere transferini engelleyen uygulamaların olup olmadığı hususunu titizlikle inceliyoruz.” diye konuştu.

Küle, ikinci soruşturmanın da çok daha geniş kapsamlı ve ağırlıklı olarak dijital pazarlarda faaliyet gösteren aktörleri kapsadığını hatırlatarak, daha da önemlisi bu soruşturmanın, sadece iş gücü pazarındaki eylemleri konu edindiğini, dolayısıyla bu soruşturmanın nihayetlenmesinin kapsamı ve bazı ilkleri barındırması nedeniyle biraz vakit alacağını bildirdi.

Rekabet Kanunu’nun kendilerine verdiği görev ve yetkilerin yanında şahsı adına bunu ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüğünü dile getiren Küle, “Bu sebeple girişimcilik ve inovasyonun ön plana çıktığı dijital çağda, çalışanların ülkemiz ekonomisi ve üretkenliği için taşıdığı önemin bilinciyle Rekabet Kurumu olarak mal ve hizmet pazarlarının yanı sıra iş gücü pazarının rekabetçi yapısını korumak için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” değerlendirmesinde bulundu.

“İşverenlerin de endişelerinin farkındayız”

Başkan Küle, işverenlerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ticari sırların korunmasına ilişkin endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bunları ciddiye aldıklarını söyledi.

Bunu önlemenin yolunun iş gücünün hareketliliğini engellemeye yönelik uygulamalardan ziyade bu hakların korunmasına ilişkin yasal çerçeve olduğunu belirten Küle, “Öte yandan, iş gücü pazarlarındaki Rekabet Hukuku sorunlarının görece yeni olması nedeniyle, şirketlerin ve işverenlerin yaşayabileceği hukuki belirsizlikleri gidermek adına bir kılavuz çalışması başlatmak da önceliklerimiz arasında.” ifadelerini kullandı.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

ANKARA (AA) – Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisiyle faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ’nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma süreci devam ederken ilgili mevzuat uyarınca, CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Taahhüt sürecinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, CCSD tarafından sunulan 2 Eylül tarihli taahhüt paketinin, rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek başlatılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Rekabet Kurumu, kabul edilen taahhüt paketinin içeriğine ilişkin kamuoyu ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla CCSD tarafından verilen taahhüt paketinin özetini paylaştı.

Bu kapsamda, şirketten “Tek sözleşme yerine üç ayrı sözleşme”, “İndirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak”, “Gazsız ürünlerde münhasırlık olamayacak”, “Sözleşme süreleri 2 yılı geçemeyecek”, “Dolabı olmayan rakip ürünlere yer verilecek”, ​​​​​​”Alım şartlarına yeni düzenleme”, “Bilgilendirme yükümlülüğü” gibi başlıklarda taahhüt alındığı bildirildi.

Uyum çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Halihazırda devam eden sözleşmelere ilişkin düzenlemeler 1 yıl içerisinde, taahhüt maddeleri bakımından uyum çalışmaları ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.

Böylelikle sunulan taahhüt paketiyle soğutucu erişim kuralındaki yeni düzenlemeyle satış noktalarında rakiplerin ürün bulundurma imkanı artacak, tüketicilere satış noktasına daha çok ürün seçeneğine ulaşma imkanı sağlanacak ve alt kategoriler dahil edilerek gazlı-gazsız ürün ayrıştırmasına gidilmesiyle ürün portföyü gücünden kaynaklı rekabetçi endişeler giderilecek.

Ayrıca rakipler ve satış noktaları bakımından ilgili pazarlarda rekabetçi unsurlar karşılaştırılabilir hale gelecek, CCSD tarafından yapılacak olan bilgilendirmelerle uygulanacak taahhütler bakımından farkındalık artacak, sözleşme sürelerinin istisnai alanlar hariç olmak üzere kısaltılması pazarı daha rekabetçi hale getirecek ve bazı istisnalar hariç gazsız münhasırlığına son verilmesi ilgili pazarlardaki rekabet seviyesini artıracak.

İSTANBUL(AA) – Türkiye’nin pastane zincirlerinden Aslı Börek’in Eksim Holding’in gıda alanındaki amiral gemisi Eksun Gıda’ya satışına Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı.

Eksun Gıda'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, satış sürecinin Rekabet Kurumu onayı sonrasında kısa sürede tamamlanacağı belirtilerek, Aslı Börek’in İstanbul’da bulunan 15.000 m2’lik kapalı modern üretim tesisi, 300’den fazla çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin ve Bolu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 70’ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda’nın markaları arasına katıldığını kaydetti.

Demir, Aslı Börek’in Eksun Gıda’nın kurumsal yönetim anlayışı ve vizyonuyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Amerika ve Arap yarımadasına geleneksel Türk lezzetlerini ihraç etmeye devam edeceğini vurguladı.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam buğday unundan uzmanlık unlarına, endüstriyel çeşitlerden perakendeye 150’yi bulan geniş ürün yelpazesiyle Eksun Gıda, tüm hanelere giren Sinangil markasından sonra, yıllardır severek ürünlerini tükettiğimiz Aslı Börek zincirini de bünyesine katıyor. Eksun Gıda olarak, yenilikçi hamlelerimize devam edeceğiz ve yakalayacağımız sinerji ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL’ye yükselteceğiz.”

Eksun Gıda, 1997 yılından bu yana başta spesiyal su böreği olmak üzere farklı börek çeşitleri, unlu mamuller, sütlü ve şerbetli tatlılar, zeytinyağlı sarma, mantı ve pasta olmak üzere 100’e yakın ürünü 80’den fazla şubesinde tüketicilere sunan Aslı Börek’i bünyesine katarak, gıda perakendeciliğine adım atmış oldu.

Firma Türkiye’nin ilk paketli un markası Sinangil ile mutfaklarda yer alırken, Eksun ve Altınapa markaları ile endüstriyel un sektöründe Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında bulunuyor. İstanbul Sanayi Odası'nın “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, Eksun Gıda 2020 yılında önceki yıla göre, 147 basamak birden atlayarak, 273’üncü sıraya yükseldi.