SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

İSTANBUL (AA) – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan “Borsada işlem yapma yetkisi”, “İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili”, “İşlem yapma yetkisinden feragat” ve “İşlem görmenin geçici olarak durdurulması” bölümlerinde yaptığı değişiklikle, ilgili maddelerdeki karar yetkileri, yönetim kurulundan genel müdüre geçti.

SPK’nın “Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik”inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin borsada işlem yapma yetkisine dair usul ve esasların düzenlendiği bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler kapsamında, daha önce yönetim kurulunda bulunan yıllık üyelik aidatlarının iade edilip edilmeyeceğine dair karar, ek süre verme ve inceleme yaptırma konularındaki yetki genel müdüre verildi.

Düzenlenen maddelere göre, giriş aidatı ve faaliyet aidatları iade edilemeyecek. Yıllık üyelik aidatlarının kıstelyevm usulü ile iade edilip edilmeyeceğine, yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde genel müdür karar verecek.

Yönetmelikteki yükümlülüklerin tamamını belirtilen sürede yerine getirmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılacak. Genel müdür 1 ayı aşmamak şartıyla ek süre verebilecek. Başvuru sürecinin yeniden başlamasına da genel müdür karar verecek.

Herhangi bir piyasa, pazar, platform veya sistemde işlem yapma yetkisi verilmiş olanlar, sonradan diğer piyasa, pazar, platform veya sistemde faaliyette bulunacakları veya işlem yapma yetkileri geçici olarak durdurulanlar yeniden faaliyete geçecekleri zaman yönetim kurulu tarafından belirlenen şartların yerine getirildiğini gösteren belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile borsaya başvuracak. Bu başvurular için de genel müdür, ilgili nezdinde inceleme yaptırabilecek.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile işlem yapma yetkisi verilenlerin temsiline dair maddeler de düzenlendi. Düzenlenen maddelerde daha önce “yönetim kurulu” olarak yer alan ifadeler, “genel müdür” olarak değiştirildi.

Böylece ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

“İşlem yapma yetkisi verilenler, şekli ve şartları borsa tarafından belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek kendilerini temsil edecek temsilcileri borsaya bildirirler. Temsilcilerde aranacak şartlar ve nitelikler ile bunların durumlarında meydana gelen değişikliklerin bildirilme esasları genel müdür tarafından belirlenir. Genel Müdür tarafından, bu hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.”

İşlem yapma yetkisinden feragat

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile işlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler bölümünde de düzenlemeye gidilerek, buradaki karara bağlama yetkisi yönetim kurulundan genel müdüre devredildi.

Böylece yeni madde yönetmelikte, “İşlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler durumu yazılı olarak borsaya bildirirler. İşlem yapma yetkisinden feragat amacıyla yapılan başvurular genel müdür tarafından karara bağlanır. Feragat talebinin kabulüne ilişkin kararlar kurula bildirilir.” şeklinde yer aldı.

İşlem görmenin geçici olarak durdurulması

Yönetmeliğin, işlem görmenin geçici olarak durdurulması bölümünde yapılan düzenlemeyle, “Genel müdür, bir yatırım aracına ilişkin borsa işlemlerini en fazla beş işlem günü için durdurabilir. Beş işlem gününü aşan süreler için yönetim kurulu kararı gereklidir.” şeklindeki madde, “Genel müdür, bir yatırım aracına ilişkin borsa işlemlerini en fazla bir ay için durdurabilir. Bir ayı aşan süreler için yönetim kurulu kararı gereklidir.” olarak değiştirildi.

Böylece genel müdürün bir yatırım aracına ilişkin borsa işlemlerini durdurabileceği maksimum işlem süresi, 5 günden 1 aya çıkarıldı.

Muhabir: Belgin Yakışan