Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı

ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan araştırmalarla, Türkiye’deki doğal mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.

Türkiye’de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.

Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.

Bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırılacak. Elde edilen verilere göre bu mağaralar koruma altına alınacak.

Kemikli Mağarası’nda, yeni örümcek türleri kayıt altına alındı

Eskişehir, Ankara, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de yürütülecek proje kapsamında, başlatılan ilk çalışmalardan güzel sonuçlar elde edildi.

Eskişehir’de bulunan Kemikli Mağarası’nda, Asya kıtası için yeni kayıt olacak örümcek türleri ve çok nadir görülen sarkıt, dikit gibi jeolojik oluşumlar tespit edildi.

Yıl sonuna kadar sürdürülecek projeyle, mağaralar hakkında Türkiye ve dünya için çok önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek

ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" (AKOY) kapsamında 5 ilde, 201 derslik kapasiteli toplam 12 okul inşa edilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, AKOY projesi ile İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Balıkesir'de yer alan hazine taşınmazlarına 12 okul yapılacak.

Bu kapsamda, Konya'da toplam 43 milyon 114 bin lira maliyetle 73 derslikten oluşan 4 okulun inşası gerçekleştirilecek.

İzmir'de yer alan hazine taşınmazlarına 3 okul inşa edilecek. 64 derslikten oluşacak okulların maliyeti 23 milyon 568 bin lira olacak.

Bursa, Adana ve Balıkesir'de de birer okulun inşası yapılacak. 16 derslikten oluşacak Bursa'daki okul 2 milyon 976 bin liraya, Adana'da 24 derslikten oluşacak okul 14 milyon 942 bin liraya, Balıkesir'de 24 derslik halinde inşa edilecek okul da 6 milyon 402 bin liraya mal olacak.

İhaleleri yapılan, 5 ilde 201 derslik kapasiteli 12 okul, toplamda 91 milyon 200 bin liraya inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma esasları yeniden düzenlendi

ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlayacak.

Başkanlığın çalışma usul ve esaslarında bazı değişiklikler de içeren "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla, 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle, Başkanlığa, yürürlük tarihi 20 Şubat 2020 olmak üzere, "kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında, sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde ortaya çıkacak sözleşme anlaşmazlıklarını ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlama" görevi verildi.

Ayrıca Yüksek Fen Kurulunun üye yapısıyla ilgili de düzenlemeye gidilerek, başkan hariç üye sayısı 17 olan kurul üyelerinden birinin hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirildi.

Yönetmelikle Başkanlığa yapılacak "başvuru usulü"nde uyulması gereken şartlarla ilgili de düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, sözleşmenin devamı sürecinde, yüklenicilerin idarelere başvurmaları durumunda, başvurunun 30 gün içerisinde Başkanlığa gönderilmesi ve Başkanlıkça en geç 60 gün içerisinde karara bağlanması sağlanacak.

Yargı mercilerine intikal etmiş veya Sayıştay incelemesine konu olmuş anlaşmazlıklar hakkında idarelerce müracaatta bulunulamayacak. Bulunulmuş ise Kurul tarafından görüş ve karar verilmeyecek.

Böylece bu tür anlaşmazlıkların yargıya intikal etmeden hızlı bir şekilde çözümü, ayrıca yargı yükünün ve uzayan yargı davalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır Dağkapı Meydanı ıslah edilecek

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'daki Dağkapı Meydanı uygulanacak projeyle ıslah edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkez Sur ilçesinde kentin en işlek yeri olan Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde uyguladığı "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği cephe sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarıyla dükkan ve binaları tarihi dokuyu uygun hale getirdi.

Esnaf ve vatandaşın büyük memnuniyet duyduğu bu çalışmanın ardından Bakanlık şimdi de Sur'un bitişiğinde yer alan Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nı çevresiyle yeniden düzenlemek için "Dağkapı Meydanı Kentsel Yenileme Projesi" uygulayacak.

– Dilan Sineması binası kültür merkezi olacak

Bakanlıkça bu kapsamda 1970 yılında "Gökdelen Oteli" olarak faaliyete açılan, o dönem kentin en yüksek binası olduğu için "gökdelen" olarak nitelendirilen, yaklaşık 40 yıl Diyarbakır Subay Orduevi olarak kullanılan ve birkaç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 1400 metrekare alana kurulu 13 katlı bina için yıkım kararı alındı.

Bina yıkıldıktan sonra bu alan meydana dahil edilecek, Dağkapı Meydanı ile meydana bakan binaların cepheleri iyileştirilecek, silüeti bozan yapılar kamulaştırılacak ve eski Dilan Sineması'na ait bina da "kültür merkezine" dönüştürülecek.

– Orduevi TOKİ'ye devredilmişti

Tatlıcı ailesince Elazığ Caddesi ile Dağkapı Meydanı'nın kesiştiği kavşakta 1970 yılında Gökdelen Oteli olarak faaliyete açılan 13 katlı bina bir yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca satın alınarak Diyarbakır Subay Orduevine dönüştürülmüştü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin birkaç yıl önce yaptığı incelemede depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen bina için yıkım kararı verilmişti.

Bunun üzerine söz konusu bina boşaltılarak TOKİ'ye devredilmiş, 7. Kolordu Komutanlığı içerisinde yeni orduevi binasının yapımına başlanmıştı.