Devlet Arşivleri Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığına 45 sürekli işçi alınacak

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 sürekli işçi alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Arşivleri Başkanlığının Ankara ve İstanbul'daki hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alınacak.

Ankara'da 5 güvenlik (silahlı), 22 temizlik görevlisi ile İstanbul'da 3 güvenlik (silahlı) ve 15 temizlik görevlisi kadrosuna başvurular, 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecek.

Ankara ve İstanbul için ilan edilen meslek kollarına sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olacak. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecek.

Adaylar, vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılacak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumları olmayacak. Adayların görevlerini devamlı yapmalarına engel sağlık problemleri bulunmayacak.

Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

– Kura çekimi 3 Temmuz'da yapılacak

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 3 Temmuz'da Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi tarihinde değişiklik olması halinde Başkanlığın "www.devletarsivleri.gov.tr" internet sitesinde kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, adaylar tarafından izlenemeyecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura çekimi aracılığıyla belirlenen adaylar Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Osmanlı arşivine 1.600'den fazla defter kazandırıldı

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca İstanbul’daki Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde yürütülen tasnif çalışmalarıyla 1.600’den fazla defter ile 200’den fazla evrak, envantere eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Arşivi evrakının 2013 yılında Kağıthane’deki Osmanlı Arşivi Külliyesi’ne taşınmadan önce İstanbul’un muhtelif semtlerindeki depolarda muhafaza edildiğini anlattı.

Bu depoların, arşiv materyalini koruma ve saklamaya uygun mekanlar olmadığını vurgulayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle 2010 yılında yapımına başlanan Osmanlı Arşivi Külliyesi’nin 2013’te tamamlandığını, böylece modern bir arşivde olması gereken tüm olanaklara kavuştuklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arşivcilik alanına verdiği destekler için teşekkür eden Ünal, yeni bina sayesinde mekan yetersizliği nedeniyle önceki dönemlerde yapılamayan tasnif ve kataloglama çalışmalarının ivme kazandığını, bu sayede 1.600’den fazla defter ile 200’den fazla evrakın envantere eklendiğini kaydetti.

Defterlerin, Fatih Sultan Mehmet döneminden Osmanlı’nın son padişahı 6. Mehmed’e (Vahidüddin-Vahdettin) kadar hemen hemen tüm tarihsel dönemleri kapsadığına değinen Ünal, şöyle konuştu:

“Defterler Osmanlı sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik tarihinin farklı konu ve temalarını kapsıyor. Genel hatlarıyla tasnifi tamamlanan defterler, bugüne kadar bilinmeyen bir konuyu ortaya koymaktan ziyade, bilinen konuların arka planlarına dair daha ayrıntılı bilgiler sunmakta. Söz konusu defter ve belgelerin bir kısmı araştırmaya açıldı, bir kısmı restorasyon sürecinde olması sebebiyle bunların araştırmaya açılması biraz daha zaman alacak. Restorasyon işlemi neticelendikten sonra bu belge ve defterler de ivedilikle araştırmacılarımızın istifadesine sunulacak.”

Defterlerde Genç Osman’ın Divan-ı Humayun kararları da var

Envantere eklenen defterlerden birisinin, “Genç Osman” olarak da bilinen Sultan 2. Osman’ın (1618-1622) cülus yıllarına ait olduğunu anlatan Ünal, şunları söyledi:

“340 sayfalık defterde toplam 824 hüküm bulunmakta. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 2000 yılında yayınlanan 82 nolu mühimme defterinden sonraki bir yıllık sürede Divan-ı Humayun’da alınan kararların kaydedildiği bu defterle Genç Osman dönemine ait bilgiler derli toplu olarak bir araya gelmiş olacak. Defterde o dönemde yoğun olarak yaşanan Celali ve suhte isyanlarının yanı sıra vakıfların gelir-giderlerine dair bazı önemli hükümler, üst düzey bürokratlara dair alınan idari yargı denetim kararları, sosyal hayatı düzenleyici bazı tedbirler de göze çarpmakta. Tütün yasağına ilişkin kararlar da bu defterde yer almakta. Defter, yakın bir zamanda kurumumuz tarafından yayınlanacak.”

Envantere eklenen defterlerden birisinin de devletler arası ilişkilerde tarafların birbirine verdikleri sözlere dair resmi mühürlü, yazılı evrak anlamına gelen “yemin temessüğü” olduğundan bahseden Prof. Dr. Ünal, defterin Haziran 1658’de Köprülü Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu’nun Erdel Seferi’ne ait olduğunu dile getirdi.

Erdel’in merkezi sayılan Yanova Kalesi’ni fetheden ordunun Erdel Beyi Barcsay Akos’tan Osmanlı Devleti’ne itaat edeceğine dair taahhütname aldığını aktaran Ünal, şunları söyledi:

“Sefere katılan Osmanlı Devleti’nin belli başlı büyük ordu komutanlarının tek tek isimlerinin anlaşma metnine kaydedilmesi yönüyle bu belge çok orijinal bir nitelik taşıyor. Zira benzeri şekilde savaş sahrasında ordu komutanlarının da isimlerinin teker teker yer aldığı böyle bir yemin temessüğü ile mevcut bilgilerimiz dahilinde daha önce karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Yemin temessüğünde yer alan ordu komutanları Mir-i Miran-ı Anadolu Mehmed Paşa, Mir-i Miran-ı Niğbolu Canarslan Paşa, Mir-i Miran-ı Yanova Hüseyin Paşa, Mir-i Miran-ı Adana Sinan Paşa bunlardan yalnızca birkaçı. Bu belge diplomatika (tarihi belgeleri okuma) bilimi, içerdiği bilgiler ve seferden barışa giden süreci bir bütün haliyle göstermesi yönüyle Osmanlı siyasi tarihi için bizce mutena bir kaynak.”

Meclisin bütçe mesaisi bu hafta sona eriyor

TBMM(AA) – Cumhurbaşkanlığınca, 17 Ekim’de TBMM Başkanlığına sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona erecek.

2020 Yılı Bütçesinin bu haftaki görüşme takvimi şöyle:

– 16 Aralık Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

– 17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4. maddesine kadar oylanması.

– 18 Aralık Çarşamba: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 13. maddesine kadar oylanması.

– 19 Aralık Perşembe: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 16. maddesine kadar oylanması. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi’nin maddelerinin oylanması.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un TBMM Genel Kurulunu yöneteceği son gün, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi’nin açık oylamaları yapılacak.

Dilekçe Alt Komisyonu, 18 Aralık Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin sunumları yapılacak.

Atatürk'ün 'son yolculuğu'na ilişkin belgeler Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek

ANKARA (AA) – Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81’inci yılında, “son yolculuğu”na ilişkin detayların yer aldığı tarihi belgeler, 10 Kasım’da Anıtkabir’de ilk kez sergilenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığınca, 10 Kasım’da Anıtkabir Komutanlığı Müzesi’nde “Dolmabahçe’den Anıtkabir’e” sergisi açılacak. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından 1938 ile 1953 yılları arasında Dolmabahçe’den Anıtkabir’e son yolculuğuna ilişkin detayların bulunduğu, Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen ve daha önce yayınlanmamış 12 belge ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.

Ata’nın naaşını taşıyan Yavuz zırhlısında 200 kişi görevlendirilmiş

Sergilenecek olan belgeler arasında, Atatürk’ün cenazesini İstanbul’dan İzmit’e götürecek Yavuz zırhlısında 200 kişinin bulunacağına dair, Kurmay Albay Ruhi Tevellioğlu’nun İstanbul Belediye Başkanı Yardımcısı Ekrem Sevencan’a gönderdiği yazı dikkati çekiyor.

Ayrıca, sergilenecek belgeler arasında, Atatürk’ün naaşı için hazırlanan tabut ve müştemilatına ait faturalar ile ödeme makbuzu, Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım tarafından hayır için ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 2 bin 555 liraya ait belgeler ile Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün hastalığı ve vefatı boyunca tüm çalışanlara hizmetlerinden dolayı TBMM Başkanlığının emriyle 7 bin 333 lira ikramiye dağıtılmasına ait belgeler de bulunuyor.

Öte yandan Atatürk’ün cenazesine çok sayıda yabancı konuğun katıldığı da belgelere yansıdı.

Bu kapsamda Atatürk’ün İstanbul’da düzenlenen cenaze törenine katılan yabancı heyetlere ilişkin Hariciye Nezareti Protokol Müdüriyetine ait listeler, Ankara’daki törene katılmak için gelen yabancı konukların Ankara Palas’ta konaklamalarına ilişkin belgeler sergide önemli bir yer tutuyor.

Ayrıca cenaze töreni için sipariş edilen çelenk ve çiçeklere ait belgeler ile Türk halkının Atatürk’ün vefatı dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü aktaran görsellerin bulunduğu dönemin önde gelen basın yayın organları ve gazetelerin haber kupürleri de sergilenecek.