EBRD

'Türkiye’de yeniden dengelenme görülüyor'

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başekonomisti Javorcik, Türkiye’nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu, ekonomide yeniden dengelenmenin görüldüğünü söyledi.