GASAM

“Hindistan'ın Assam Eyaletinde İnsani Trajedi” paneli

İSTANBUL (AA) – Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) tarafından, Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşanan vatandaşlık tartışmasına ilişkin "Hindistan'ın Assam Eyaletinde İnsani Trajedi" başlıklı panel düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen panel, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey Başkanı Dr. Tasleem Ahmed, Hindistan'ın Keşmir eyaletinden sonra Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Assam olduğunu söyledi.

Assam'da yaşanan ulusal vatandaşlık kaydı probleminin geçmişten beri var olduğunu ancak gündeme yeni geldiğini belirten Ahmed, yüksek mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC) ile bölgedeki Müslümanlardan 14 belge istendiğini ve ancak bu belgeyi getirenlere vatandaşlık verileceğinin söylendiğini anlattı.

Ahmed, "Normalde bir kişi 14 belgeyi bir araya getiremez. Bu prosedür çok yavaş ilerliyordu ve insanlar şikayet etmeye başladılar. İnsanlar şikayet edince onların oy kullanma hakkını da durdurdular. Başka bir eyalette NRC diye bir kurum ya da oy kullanamayan kişi yok. Sadece Assam'da, hem vatandaşlık almak için NRC'ye gidiyorsunuz hem de vatandaşlığınız yok ve hakkınızda bir şikayet varsa oy kullanamıyorsunuz." diye konuştu.

Assam'daki vatandaşlık akdi kanunu nedeniyle sadece bağımsızlığından bugüne dek ülkede yaşayan ya da doğum yapan kişilerin Hindistan vatandaşı olarak kabul edildiğini aktaran Ahmed, NRC'nin yavaş ilerlemesinden dolayı konuyla yüksek mahkemenin ilgilenmeye ve rapor toplamaya başladığını dile getirdi.

Ahmed, "Yüksek mahkemenin 2017'deki son raporuna göre, 4 milyon kişi vatandaşlığı olmadan Assam'da oturuyor. Bu 4 milyon arasında 2,8 milyon Müslüman var, 1,2 milyon da diğer mezheplere mensup kişiler." dedi.

2016'da hayata geçirilen bir kanuna göre, NRC listesinde yer alan gayrimüslimlere vatandaşlık alma şansı verilebileceğini ancak Müslümanlara bu hakkın tanınmayacağının söylendiğini aktaran Ahmed, böylece, Müslümanların siyasete atılma, oy kullanma ve iktidara gelme haklarını kullanmalarının önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.

Ahmed, hükümetin Assam bölgesinde yaşayan ancak vatandaşlığı bulunmayan kişileri sınır dışı etmeyeceğini de ilan ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümet, 'Onlara çalışma izni vereceğiz ancak oy kullanma hakları, siyasi hakları ve gayrimenkul satın alma hakları olmayacak' dedi. Hükümet bunu yalnızca Assam'da değil başka eyaletlerde de devam ettirmek istiyor. Hindistan'daki liberal ve diğer siyasi partiler bu sorunu dile getiriyorlar ancak insanların böyle bir sorunu olduğunu, önce dünyadaki insanların anlaması ve bilmesi lazım. Biliyorsunuz, Arakan ile ilgili de dünyada mağdur kalan bir azınlık demiştik. Hindistan'daki bu sorun eğer devam ederse, dünyadaki en kötü mülteciler ve azınlıklar olacaklar. Ricamız, Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının bunu anlaması ve farkındalık oluşturması."

– "4 milyon kişinin vatansızlaştırılacağı konuşuldu"

Araştırmacı Aydın Güven ise ulusal vatandaşlık kaydının Hindistan'da sadece Assam eyaletinde olduğunu ifade etti.

Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 1951 yılında yapılan nüfus sayımının yasa dışı göçmenleri tespit etmek için yapıldığını ve ulusal vatandaşlık kaydı listesi tutulduğunu anlatan Güven, bu listeden 12 yıl sonra Assam eyaletinin belli parçalara ayrıldığını belirtti.

Güven, bir öğrenci derneğinin 1990'ların başında silahlanması üzerine dönemin başkanı Rajiv Gandhi'nin, Assam eyaletiyle bir antlaşma imzalandığını anımsatarak, "Oradaki refahı sağlamak ve sefaleti gidermek adına, Hindistan hükümeti 1971'den sonra gelenleri tespit edip sınır dışı edeceklerini söyledi ancak bu sorun ilk kez 2014 seçimleriyle gündeme geldi. Anayasa mahkemesi de devreye girerek, 1971'den önce geldiklerini ya da 1951 ulusal vatandaşlık kaydında isimleri olduğunu iddia eden kişilerin kaydedileceği, bu listeye alınmayan ve çoğu Müslüman olan 4 milyon kişinin ise belli kriterleri olmayan bir süreçten geçerek eğer belgelerini vermezlerse vatansızlaştırılacağı konuşuldu." ifadelerini kullandı.

Bu durumun meşakkatli bir süreç olduğunun altını çizen Güven, 1,3 milyar nüfusa sahip olan ve nüfusunun yarısına yakını kırsal kesimde yaşayan Hindistan'da doğum ve ölüm kayıtlarının tutulmasının zor olduğunu vurguladı.

GASAM Başkanı Cemal Demir'in de katıldığı panel, konuşmacıların katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.

Uluslararası Barış Yolu Sempozyumu

İSTANBUL (AA) – Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir, "Kosova ile Pakistan ve Türkiye, tarihsel anlamda güçlü olan ilişkileri ve bu bağlardan alacakları ivmeyle, ilişkilerini güçlendirerek barış bağlarını dar katılımdan geniş katılıma doğru genişletme potansiyeline sahiptir." dedi.

Kosova Ulusal Günü'nü anmak üzere Pakistan merkezli düşünce kuruluşu Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) ve GASAM iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen uluslararası "Barış Yolu Sempozyumu"nun açılışında konuşan Demir, Türkiye, Kosova ve Pakistan'ın her ne kadar coğrafi olarak birbirinden uza olsa da tarihi ve kültürel bağlarının bir o kadar kuvvetli olduğunu anlattı.

Bu etkinlikle üç ülke arasındaki bu bağların farkındalığını oluşturmanın amaçlandığını belirten Demir, "Türkiye, Pakistan ve Kosova, Güney Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a giden güzergahta aynı kültürü yaşayan, tarihi olarak da aynı altyapısı olan milletlerin günümüzde nasıl bir iletişim kurabileceğini ortaya koymak için bu etkinliği yaptık." diye konuştu.

Türkiye'nin Kosova ile olan bağlarının kuvvetli olduğunu, Pakistan ile de hem Kurtuluş Savaşı öncesi hem de Kurtuluş Savaşı sırasında gelişen ilişkilerinin zaman içerisinde daha da kuvvetlendiğine dikkati çeken Demir, bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için STK bazından katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümünde böyle bir etkinlik yaparak, ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini anlatan Demir, "Burada yapmak istediğimiz şey, bu coğrafyada yaşayan insanların kendi iletişimlerini bir başkasına bırakmadan kendileri bu iletişimi ve kültürel bağları canlandırsınlar. Bu etkinlikler istedik ki bugünün meselelerini konuşalım ve gelecekte daha güzel neler yapılabilir projesini ortaya koyarak ileriye doğru taşınması ve böylece bir ortamın oluşmasını bir düşünce kuruluşları olarak buna benzer etkinlikleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

STK'lar olarak devletlerin dokunamadığı yerlere dokunduklarını belirten Demir, bu şekilde kamu diplomasisine de katkı sunduklarını söyledi.

Bu etkinliklerle hükümetlere fırsatlar sunduklarını anlatan Demir, "Devlet yöneticilerimiz de bu fırsatları pratiğe çevirmek, ekonomik projelerle, siyasi ve askeri ortaklıklarla bunu pekiştirmek. Bizler sadece bunları gündeme getirerek kamu diplomasisinin dikkatini çekiyoruz. Üç devletten de bürokratların katılım sağlaması bizi memnun etti." diye konuştu.

GASAM Başkanı Cemal Demir, günümüz dünyasında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için hem ulusal hem küresel düzeyde barış ve istikrarın ön şart olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Küresel ölçekte etkin bir odak haline gelebilmek, bölgesel ilişkilerin çok boyutluluğu ve derinliği ile doğru orantılıdır. Kosova ile Pakistan ve Türkiye, tarihsel anlamda güçlü olan ilişkileri ve bu bağlardan alacakları ivmeyle, ilişkilerini güçlendirerek barış bağlarını dar katılımdan geniş katılıma doğru genişletme potansiyeline sahiptir. Dünya düzeninin çalkantılı durumu dikkate alındığında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için barış ve istikrar ön şarttır. Bölgesel bağlar; Bölgedeki istikrar düzeyini artırma ve barış için sürdürülebilir faydalı çıktılar oluşturabilmek adına devletlerin, ekonomik aktörlerin ve sosyokültürel temsilcilerin inisiyatiflerine gereksinim duymaktadır."

Daha güçlü bölgesel ilişkiler için iş birliği ve koordinasyon yollarının araştırılmasına yönelik olarak düzenlenen uluslararası “Barış Yolu Sempozyumu" kapsamında Pakistan, Türkiye ve Kosova’dan politikacılar, akademisyenler ve uzmanlar fikir alışverişinde bulunmak üzere çeşitli oturumlarda bir araya gelecek.