İzocam

İzocam, yalıtımın konutların değerini artırdığına dikkati çekti

İSTANBUL (AA) – İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, bir konuttaki konforu ve o evin değerini belirleyen en önemli unsur evin iyi bir yalıtıma sahip olup olmadığını belirtti.

İzocam'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savcı, doğru malzemelerle ve iyi bir uygulama ile ısı, ses yalıtımı ile yangın güvenliğinin yapılmasının konutta uzun süreli konfor, yaşam ortamında kalite ve enerji tasarrufu sağladığını bildirdi.

Savcı, çoğu insan bir konutun konforunu ve dolayısıyla da değerini belirlerken, o evin kaç odası olduğu, merkezi bir konuma sahip olup olmadığı, mutfak ve banyosunda kullanılan malzemelerin estetik duruşu gibi görünür kriterleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığına işaret etti.

Savcı, şunları kaydetti:

"Oysa bir evdeki konforu ve o evin değerini belirleyen en önemli unsur evin iyi bir yalıtıma sahip olup olmadığıdır. Doğru malzemelerle ve iyi bir uygulama ile yapılan ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğinin sağlanması uzun süreli konfor, yaşam ortamında kalite ve enerji tasarrufu sağlar. 1 Ocak'ta yürürlüğe girmiş olan Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu binaların ısı yalıtımı açısından değerinin belirlenmesini daha da görünür kıldı. EKB'nin binaların alınması, satılması hatta kiralanması sırasında ibraz edilmesi gerektiğini artık biliyoruz. Yeni binalarda EKB sınıfının en düşük C sınıfı olması bekleniyor, ısı yalıtımı standartlarına göre inşa edilmeyen ve Enerji Kimlik Belgesi C’den düşük olan yeni binalar artık ruhsat alamıyor. EKB sadece yeni binalar için değil, eski binalar için de göz önüne alınması gereken bir konu. Eski binaların tadilatı sırasında ısı yalıtımı göz önüne alınırsa, hem EKB sınıfı yükseltilebilir ve konut değeri artar; hem de buradaki hane halkı için doğalgaz faturalarında yüzde 60’ın üzerinde bir tasarruf sağlamış olur."

Bir konutta yaşam konforunu belirleyen en önemli unsurların doğru yalıtımla doğru ısıl değerlere ulaşmak olduğunu kaydeden Savcı, "Doğru yalıtım; ısı yalıtımı yapılırken, binaların yangın riski ve yanıcılık yükü de göz önüne alınarak uygun malzeme ve kalınlıkta, yönetmeliklerin belirttiği şekilde yalıtım uygulamasının yapılmasını ifade eder. Doğru yalıtım konutun değerini arttırırken, ülke ekonomisine de katkı sunar. Türkiye'de 2019 yılında enerji ithalatı 41,2 milyar dolar ile 202,7 milyar dolarlık toplam ithalatın yüzde 20,3'ünü oluşturdu. Son 10 yılda toplam enerji ithalatımızın ülke ekonomisine maliyeti 450 milyar doların üzerinde." ifadelerini kullandı.

Tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal edildiğini belirten Savcı, "Bu düzeyiyle enerji ithalatı, dış ticaret açığımızın en önemli kısmını oluşturuyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için enerji verimliliği ve iyi yalıtım uygulamaları şart. Bu da gelecekte daha çok ısı yalıtımı yapacağımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savcı, yalıtımın konutların değeri üzerindeki etkisinin sadece ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu ile sınırlı olmadığını da ifade etti.

Ses yalıtımı, akustik konfor ve yangın güvenliği göz önünde bulundurularak yalıtılmış bir evin, bu evde yaşayanlara sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sunduğunu belirten Savcı, şunları kaydetti:

"Özellikle ses yalıtımı, günümüzde konutların değerini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Şehir gürültüsünün yarattığı stresten uzak durmak için gürültüyü çokça zaman geçirilen yaşam alanlarından uzak tutmak gerekiyor. Gelişmiş şehirlerde insanlar zamanının yüzde 90'ını kapalı alanlarda geçiriyor. Özellikle evlerde komşu ve sokak gürültüsünden korunmak, sessiz yaşam ortamları sağlayabilmek günümüzde artık Multi Konfor Bina şartlarıyla mümkün olabiliyor.

Multi Konfor Binalarda sessizliğe ulaşmak için dış cephe yalıtımıyla birlikte duvarların iç yüzeylerinde, ara bölmelerde ve katlar arasında doğru kalınlıkta yalıtım uygulanmaları yapılarak, gürültünün önüne geçiliyor ve konut içinde akustik konfor sağlanabiliyor. Bu binalarda ses yutuculuk özelliği yüksek olan taş yünü ve cam yünü ürünler tercih ediliyor. Kısacası, günümüzde sağlıklı yaşam alanları ve konfor bireylerin öncelikleri arasında yer alıyor; bu da konutların değerinin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Multi Konfor Bina şartlarına yakın yalıtılmış konutlar ise değer yarışında ön sırada yer alıyor."

İzocam'dan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” vurgusu

İSTANBUL (AA) – İzocam'dan, özellikle insanların toplu halde bulundukları binalar, ofisler, okullar, yurtlar, kamu binaları, fabrikalar, sanayi yapıları, hastane, AVM ve spor salonu gibi mekanların “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak inşa edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

İzocam açıklamasına göre, binaların zeminden çatıya, kat aralarından tesisata kadar taşyünü ve camyünü gibi mineral yün ürünlerle yalıtım yapılması yangın güvenliğini artırıyor.

Yangın nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmasını önlemek özellikle insanların toplu halde bulundukları binalar açısından son derece önemli. Yangın güvenliğini sağlamanın en etkili yollarından biri ise binalarda A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip ürünlerle yalıtım yapılması.

Binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sistemleri ile hem yangın güvenliği sağlanarak can ve mal kaybının önlenmesini sağlıyor hem de enerji tasarrufuna katkıda bulunuluyor.

Türkiye’de yılda yaklaşık 400 fabrikada ya da endüstriyel binada yangın veya patlama yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2019 İstatistikleri Raporu’na göre sadece İstanbul’da 12 bin 40 adet yapısal yangın yaşandı ve İstanbul’daki fabrika yangını 2015-2019 yılları arasında yüzde 14 artış gösterdi.

Yangın bu kadar yaşam alanlarımızın içindeyken, yalıtımsız ya da yanlış yalıtım malzemelerinin kullanıldığı bir binada yangın hepimiz için büyük tehlike arz ediyor. Yangın esnasında alevler bir anda artarken, yalıtımında doğru malzemeler kullanılmış olan bina tutuşmuyor ve zehirli duman oluşumu engelleniyor.

Yangının yol açtığı en hayati konulardan biri olan dumandan zehirlenme vakalarının bu şekilde önüne geçilmiş oluyor. Mineral yün yalıtım malzemesi ile yapılmış olan yalıtım, yangından kaçış ve itfaiyenin olay yerine intikal etme süreçleri için zaman kazandırıyor, yangının verdiği zararı azaltıyor.

Günümüzde ihtiyaçların ve yatırımların büyümesiyle birlikte yüzlerce işyerinin ve binlerce insanın bir arada bulunduğu işyerleri ve alışveriş merkezleri, sanayi yapıları yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak da yalıtımın ve özellikle de yangın ihtimaline karşı son derece güvenli yalıtım çözümlere olan ihtiyaç artıyor. Türkiye’de yatırım yapan, özellikle yabancı sermayeli kuruluşlar, tesislerin çatı ve duvarlarında yangın emniyeti için A tipi malzeme kullanımını şart koşuyor.

– "Binaların yüksekliğine ve konumlarına göre yangın yalıtımı da değişkenlik gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yalıtımın sağladığı en önemli çözümlerden birinin yangın güvenliği olduğunu belirtti.

Savcı, son yıllarda hızla gelişen yapılaşmanın, yeni sanayi projelerinin ve kentsel dönüşümün yangın güvenliği sağlayan yapıların artması açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun şekilde seçilen yanmaz camyünü ve taşyünü ürünlerin vazgeçilmez tercihler olması gerektiğine işaret eden Savcı, “Binaların yüksekliğine ve konumlarına göre yangın yalıtımı da değişkenlik gösteriyor. Yönetmelik, 28,5 metre ve daha yüksek binalarda yangın güvenliği için sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında A1 sınıfı hiç yanmaz mineral yün kullanımını şart koşuyor. Plastik ürünlerin kullanılması durumunda ise yangın bariyerlerinin uygulanması şartı bulunuyor. Ayrıca yönetmeliğe göre yüksek binalarda kat aralarında yanmaz olarak sınıflandırılan A sınıfı malzemelerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan camyünü ve taşyünü yangın yalıtımında yüksek korunum sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Savcı, şunları kaydetti:

“Biz özellikle sanayi ve endüstriyel yapılarda yalıtımın ciddi şekilde ele alınması üzerine mesajlarımızı her platformda aktarıyoruz. Çünkü yangın yalıtımı, yapıların güvenliğini ve dolayısıyla da yatırımın devamlılığını sağlar. Sanayi yapılarında yangın güvenliğini sağlamak demek, yatırımı korumak demektir. Ürünlerimizle sanayi ve endüstriyel yapılara hitap ediyor, bir binanın her tip yapı elemanında kullanılabilecek kaliteli sistemler sunuyoruz.

Tekiz tesisimizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygun olarak, İzocam Tekiz markası altında Mineral Yün Yalıtımlı panellerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu paneller yüksek yangın güvenliğine ihtiyaç duyulan yapılarda veya yanıcı, parlayıcı maddelerin depolandığı binalarda tercih ediliyor. Mineral Yün Yalıtımlı paneller, metal dış kabuk ve yalıtım dolgu olarak kullanılan 'A' yanmazlık sınıfındaki mineral yün tabakası sayesinde yangına dayanıklı kompozit bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.”

İzocam, İzocam PEflex Fidan Koruyucuyu tasarladı

İSTANBUL (AA) – İzocam, genç fidanları korumak için İzocam PEflex Fidan Koruyucuyu tasarladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzocam PEflex Fidan Koruyucu doğa dostu PE malzemeden yapılıyor ve fidanın gelişiminde çok önemli olan ilk yılında zararlı ot ilaçlarının fidana ulaşmasını önlüyor, fidanı dikim sonrası yaşanan geç donlardan koruyor.

İzocam PEflex Fidan Koruyucu, fidan üreticilerinin alım yapmaya başladığı bu dönemde başta Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'de üreticilerin yardımcısı.

Genç fidanların gövdesini korumak için tasarlanmış bir ürün olan İzocam PEflex Fidan Koruyucu fidanları, dış etkilere en açık olduğu genç dönemlerinde olumsuz yönde etkileyebilecek hatta öldürebilecek ilaçlamanın yol açtığı zararlar ve geç donlar gibi etkilere karşı koruyor.

Bir meyve bahçesinde ya da ağaçlandırma sahasında ilk dönemde alınabilecek en önemli önlem olan bu ekonomik gövde koruyucu, doğa dostu PE malzemeden yapılıyor ve 22-114 mm çap ve 10-30 mm kalınlık aralığında üretilebiliyor.

Tüm meyve ve geniş yapraklı orman ağaçları için uygun olan İzocam PEflex Fidan Koruyucu ayrıca, fidanların dik ve düzgün durmasını sağlıyor, telli sistemlerde telin gövdeye dokunarak zarar vermesini önlüyor.

Aşılama zamanlarında ise özellikle yarma aşı için gerekli nemli ortamı sağlamak ve korumak için alüminyum folyo kaplı ürün kullanılabiliyor.

– "İzocam yalıtım gerektiren her alanda geliştirdiği ürünleri pek çok sektördeki ihtiyaca cevap verdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam'ın yalıtım gerektiren her alanda geliştirdiği ürünlerin pek çok sektördeki ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Savcı, şunları kaydetti:

"İstenilen uzunlukta kesilebilen kolay kullanılan İzocam PEflex Fidan Koruyucu zamandan ve işçilikten tasarruf sağlıyor. Fidan gövdesinin sertleşerek kurumasını ve iletim demetlerinin tıkanıp, su alışverişinin yavaşlamasını önleyen ve bunu yaparken yumuşak ve esnek yapısı sayesinde fidana zarar vermeyen İzocam PEflex Fidan Koruyucu, dikim aşamasından sonra atılacak ot ilaçlarının olumsuz etkilerinden koruyor, mikro iklim yaratarak fidanın açıktaki fidanlara göre daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor ve fidanın verime ulaşmasını hızlandırıyor."

İzocam PEflex Fidan Koruyucu’nun fidanları fare, tavşan gibi kemirgen hayvanların zararlı etkilerinden uzak tutmak, misina, çapa, traktör gibi mekanik darbelerden korumak ve güneş yanıkları ile geç donların yaratabileceği olumsuz etkilerden korumak gibi işlevleri olduğunu da kaydeden Savcı, esnek bir yapıya sahip aparatın gövde büyürken sıkma yapmadığını ve çıkarılarak tekrar kullanılabildiğini de belirtti.

İzocam, dijital yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

İSTANBUL (AA) – İzocam, gelişen teknolojiyle birlikte, iş yapış biçimlerinde çağın gerektirdiği değişimi gerçekleştirmek amacıyla dijitalleşme yatırımlarını sürdürüyor.

İzocam'ım açıklamasına göre, dijital yatırımlarını sürdüren şirket, son olarak "www.izocam.com.tr" adresindeki web sitesini "Arkasında İzocam var" mottosunu yansıtacak şekilde, mobil uyumlu ve kullanıcı odaklı yeniledi ve siteye pek çok yeni içerik ekledi.

Martta "www.tekiz.com.tr" adresindeki İzocam Tekiz web sitesini de yenileyen, bu yılın başında SAP uygulamasına geçen ve geçen yıl insan kaynakları alanında yeni dijital uygulamaları devreye alan İzocam, dijitalleşme ve yenilenme yolunda önemli birçok adım attı.

Dijital dönüşüm ile İzocam, iş süreçlerinin verimliliğini, kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı, erişilebilirliği ve farklı sistemler arası veri alışverişini geliştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmayı, operasyon maliyetlerini azaltmayı ve iş sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, gerçekleştirilen bu yatırımların dijitalleşme alanında bugüne kadar yapılan çalışmaların devamı olduğunu bildirdi.

Değişimin artık sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Savcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu değişim dünyasında gücümüzü korumak, sürekli değişen koşullar karşısında hızla reaksiyon verebilmek, hızla uyum sağlayabilmek kısacası daha çevik haraket edebilmek her zamankinden daha çok önem kazandı. Bu nedenle geçen yılın ikinci yarısı ve bu yılın ilk yarısı dijital yatırımlara odaklandık. Yaptığımız her işin ve sunduğumuz her ürünün arkasındayız. 'Arkasında İzocam var' mottosuyla ifade ettiğimiz bu yaklaşımımızı yenilenen web sitelerimize de yansıttık."

– Ürün içeriklerine ve özelliklerine daha kolay erişiliyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, "www.izocam.com.tr" ve "www.tekiz.com.tr" siteleri yenilendi. İzocam'ın yaptığı her işin ve arz ettiği her ürünün arkasında olduğu mesajını taşıyan "Arkasında İzocam var" mottosu ile uyumlu söylem ve görseller geliştirildi. Yenilenen web sitesi, şirketin sürdürülebilirlik misyonu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerini yansıtacak şekilde, bugüne kadar arkasında olduğu referans projeler gibi içeriklerle zenginleştirdi.

Ayrıca, insan kaynakları menü içeriği ve sayfa tasarımı güncellendi, İzocam'ın çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anlayışını yansıtan yeni sayfalar kullanıma açıldı. Yenilenen sitede ürünler ve uygulama örnekleri öne çıkarıldı, bu sayede son kullanıcının ürün içeriklerine ve özelliklerine daha kolay erişmesi sağlandı.

İzocam'ın sosyal medya hesaplarıyla entegre çalışır hale getirilen, güncel sosyal medya kullanıcı adedini anlık gösteren ve ana sayfa üzerinden hesap erişimlerine izin veren yeni web sitesi siteye gelen ziyaretçilerin doğrudan bayiye yönlendirilmesi için "Bayi" menüsü üst sıraya alındı. Ayrıca, hem ana sayfadan hem de ürünler sayfasından "En yakın bayiyi bul" uygulamasıyla ürünleri inceleyen ziyaretçilerin ilgili bayiyi kolaylıkla bulması da sağlandı.

Yenilenen site sade ve mobil uyumlu bir tasarıma, kullanıcı dostu bir menü yapısına sahip. İzocam'ın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hizmet veren web sitesi yıl içinde farklı fazlarda içerik ve alt yapı açısından geliştirilmeye devam edecek.

Martta yenilenen ara yüzüyle hizmet vermeye başlayan "www.tekiz.com.tr" ise hem masa üstü hem de mobil uyumlu geliştirildi. İzocam Tekiz ürünlerinin kullanıldığı referans projelerin de yer aldığı sitede, ürünler ve uygulama alanları öne çıkarıldı.

Bayi menüsünün üst sıralara taşındığı ve "En yakın bayiyi bul" uygulamasının yer aldığı sitede, kullanıcıların projeye uygun ürün bilgisini en doğru şekilde İzocam Tekiz bayilerinden alabilmeleri amaçlandı.

– İzocam'a dijital dünyada çeviklik kazandıran diğer uygulamalar

İzocam, web sitelerinin yenilenmesinin yanı sıra 2020 Şubat'ta müşterilerine hizmet sürelerini kısaltan ve verilerin güvenliğini artıran SAP uygulamasını da devreye aldı. SAP sayesinde talimat sistemi kaldırıldı ve en önemlisi de müşterilere sunulacak hizmet taahhütnamelerini yerine getirecek süreçler kurgulandı.

Şirket, geçen yıl performans gelişimi, özlük işleri ve eğitim süreçleri gibi konuları çalışanların kendilerinin takip etmesine olanak veren dijital bir platform olan "Dijital İK" uygulamasına da başlamıştı.

İzocam büyük dijital projelerinin yanında, EBA süreç yönetim sistemi ve online ihale portalı gibi iş süreçlerini izlenebilir, ölçülebilir ve şeffaf temellere oturtacağı farklı dijital uygulamaları da devreye aldı.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, konuya ilişki değerlendirmesinde, şu anda yeni dijital projelerin gündemlerinde olduğunu ve yıl boyunca farklı ihtiyaçlara yönelik dijital proje yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Savcı, "Dijitalleşme alanında yaptığımız yeni yatırımlar sayesinde artık sahalarda çok daha çevik ve müşteri odaklı bir İzocam var. Önümüzdeki dönemde de bu çevik yaklaşımı koruma konusunda gerekli aksiyonları almaya, bu alanda öncü olmaya, yaptığımız işlerin arkasında durmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.