Kadına Yönelik Şiddet

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu” toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu'nun haziran ayı toplantısı, Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021) çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık koordinasyonundaki toplantıya Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Koordinasyon Planı'nda yer alan tedbirlerin izlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin salgın sürecinde alınan tedbirler ve iyi uygulamalar ile koordinasyon planı kapsamında sorumlu kurumlarca kaydedilen ilerlemelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda, yeni normalleşme döneminde alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Bakan Süleyman Soylu imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı.

81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen genelgeye göre, emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak, 500 bin kolluk personeli de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

Genelgede kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekün mücadele edilmesi gerekliliği vurgulandı.

Genelgeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından konuya ilişkin eğitim müfredatı hazırlanarak.

Valilikler, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek, illerde oluşturulan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları” valilerin başkanlığında, başta kolluk amirleri olmak üzere, görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim ve kurum amirlerinin bizzat katılımıyla 3 ayda bir toplanacak.

Komisyonların, ilçe düzeyinde ve kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirleri ile düzenli olarak toplanması sağlanacak. İl ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar ve benzeri kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

İl ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ile diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimler verilecek, beyanlara yansımasa bile şiddet olayını çağrıştıran durumlar gerekli birimlere bildirilecek.

Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, il, ilçe düzeyinde vatandaşa duyurularak uygulamanın kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Kolluk birimleri tarafından kullanılan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” değiştirilecek.

Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞONİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

Elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak

Şiddet failleri için “Elektronik Kelepçe” uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak, bununla ilgili ilgili bakanlıklar iş birliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalara hemen başlanacak.

Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp açılmadığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlenecek.

Er ve erbaşlara da eğitim verilecek

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan er ve erbaşlara, ailenin önemi, erken yaşta ve zorla evlilikler, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik eğitimler verilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm işlemlerin il ve ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak.

Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde, bu konuda bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda da gerekli tedbirler alınacak.

Gizliliğe önem

Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin mahremiyetine ve gizliliğine özen gösterilecek, mağdur kadınların ifadeleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü kişilerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda, eğitim almış kadın personel tarafından alınacak.

Fiziksel şiddet barındırmasa bile şiddet olayları adli olay olarak değerlendirilecek, bu kapsamda il ve ilçelerde meydana gelen olaylar, yapılacak risk ve tehdit değerlendirmesi ile sıralı amirlere de bildirilecek.

Kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve haber alındığı andan itibaren konunun kriminal bir vaka olarak ele alınıp adli ve önleyici kolluk görevinin bir arada yürütülmesi sağlanacak. Soruşturmanın etkinliği açısından her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde toplanacak.

Varsa ruhsatlı silahına el konulacak

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk güçleri tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tekrar verilmeyecek.

Şiddet mağdurunun daha önce başka şikayetinin, soruşturma veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek.

Süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirlerine başvurulması konusunda yetkili makamların dikkati çekilecek. Şiddet uygulayanın geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları dikkatlice analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak. Riskli durumların belirlenerek ek tedbirlerle ilgili makamlar uyarılacak.

Kolluk birimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin “kontrol çizelgesi” hazırlanacak ve her olay için yapılan işlemler bahse konu çizelgeye uygun ve eksiksiz bir şekilde yazılarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Valilikler tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla yerel imkanlar dahilinde personel ve idari kapasiteleri artırılacak. Ayrıca 7/24 esasına göre görev yapan ŞÖNİM’lerde sürekli kolluk personeli görevlendirilecek.

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ivedilikle alınacak.

Adli makamlarca Tebligat Kanununun 2’nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar da ivedilikle yerine getirilecek.

Şiddet uygulayana sıkı takip

6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de muhakkak kolluk tarafından kontrol edilecek.

Bu kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde zorlama hapsine esas teşkil edecek bilgi, belge ve deliller tüm detayları ile toplanarak konu hakkında tutanak tutularak Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ŞÖNİM’lerle yazılı olarak paylaşılacak.

Şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra bu kişiler, öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek.

Muhabir: Barış Gündoğan

İspanyollar kadına yönelik şiddete karşı meydanlara indi

MADRİD (AA) – Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya genelinde 200'den fazla gösteri düzenlendi.

İspanya'nın en önemli sosyal sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen gösterilerde Madrid, Barselona, Bilbao, Valensiya Alicante, Gijon gibi büyük şehirlerde yoğun kalabalıklar oluştu.

Başkent Madrid'in merkezinde toplanan binlerce kişi "Maçoluk öldürüyor" yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Gösteriye İspanya hükümeti adına Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ve İçişleri, Sağlık, Adalet, Çalışma ve Kültür bakanları da katılırken, aşırı sağcı Vox partisi dışında meclisteki tüm siyasi partilerin temsilcileri iştirak etti.

Kadın hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlanan manifestoda da "İnsan vücudunda erkek şiddetinin kökleri bulunup, analiz edilmelidir." ifadesi yer aldı.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi twitter hesabından yayınladığı mesajda "Kadın oldukları için onlara baskı yapıyorlar, dövüyorlar ve öldürüyorlar. Demokrasi, toplumun yarısının özgürlüklerini ve haklarını en büyük inkara karşı mücadelede bir adım bile geri atılmasına müsade edemez. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için birlik." ifadelerini kullandı.

– İspanya'da bu yıl içinde öldürülen kadın sayısı 52'ye çıktı

Bu arada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bile İspanya'da bir kadın uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde 26 yaşındaki İspanyol bir kadın, Kolombiyalı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Resmi rakamlara göre İspanya'da 2019 yılında şimdiye kadar 52 kadın öldürülürken, 43 çocuk da yetim kaldı. Bu yıl içinde kadına yönelik şiddetle ilgili polise yapılan toplam suç duyurusu sayısı da 80 bini geçti.

İspanya'da kadına yönelik şiddetle ilgili resmi istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana eşleri tarafından öldürülen kadınların sayısının ise 1028'e ulaştığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi ve ETÜ'de “Kadına Yönelik Şiddet” konuşuldu

ERZURUM (AA) – Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince "Kadına Yönelik Şiddete Dur De" sloganıyla Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada çok yaygın karşılaşılan problem olduğunu belirtti.

Çomaklı, "Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre, dünyadaki kadınların yüzde 35’i şiddete maruz kalıyor. Kadim değerlerimiz bize kadını aşağılamayı, engellemeyi, yok saymayı, kadına şiddet göstermeyi değil, onu değerli kılmayı, hakkını teslim etmeyi emreder." dedi.

Ülkedeki şiddet oranlarının dünyadaki oranlara benzer seviyede olduğunu aktaran Çomaklı, bu sorunla ilgili çözüm arayışlarına ve yapılan hukuksal düzenlemelere rağmen konunun halen ülke gündeminde yer bulduğunu dile getirdi.

Rektör Çomaklı, çok sayıda kadının şiddete ve tacize uğrayıp cinayete kurban gittiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik yapılan bu aşağılık muameleleri milli, manevi ve insani değerlerin gereği tüm erkekler adına kınamaktayım. Bu sorunların giderilmesine yönelik alınan her kararın destekçisiyim. Üniversitemiz ailenin, toplumun ve ülkenin güçlenmesi ve kadın sorunlarının çözümü için kadının güçlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda, üniversitemizde kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır."

Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları ilgilendiren durum olmayıp tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayan Çomaklı, şiddetin önlenmesinde de tüm toplumun sorumluluk sahibi olduğunu ifade etti.

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Reva Balcı Akpınar da kadına yönelik şiddetin, kadınların insan haklarından yararlanmalarını ciddi biçimde engellediğini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutta ortaya çıktığını anlatan Balcı, "Kadına şiddet, erkeklerin kadınlar üzerindeki baskı aracı, güçlünün güçsüzü istismar etmesinin en ciddi ve trajik biçimidir. Bu istismarın sona erdirilmesi için kadının her alanda güçlendirilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerince ülkedeki kadın cinayetlerinin konu edildiği "Şiddetin Sıradan Yüzleri" isimli fotoğraf sergisi de açıldı.

– ETÜ'de "kadın" temalı öğrenci sempozyumu

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) öğrencilerin katılımıyla Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezince "Kadın" temalı öğrenci sempozyumu gerçekleştirildi.

Bildirilerde kadın sorunlarının çeşitli disiplin ve gelenekler bağlamında ele alındığı sempozyum, felsefe, tarih, psikoloji, Türk dili ve edebiyatı, iktisat, bilgisayar ve moleküler biyoloji ve genetik bölümündeki öğrencilerinin katılımıyla 4 oturumda yapıldı.

Sempozyum sonrası ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.