Sermaye Piyasası Kurulu

SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişikliğe ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) – Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." denildi.

SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, gerek Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların yerine getirilmesi, gerek Kovid-19 salgınının ülke ekonomisi ile bazı sektörlere yönelik muhtemel etkilerinin giderilmesi, gerekse birleşmeye taraf olacak, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla; birleşme işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini, bunun yanında ilerleyen dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklarda yapılabilecek muhtemel yapılandırma işlemlerinin de hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Tebliğ’in 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına, Tebliğ’in 12'nci maddesinin dördüncü,beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarının kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmamasını öngören hüküm eklenmiştir."

SPK'dan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde değişiklik

İSTANBUL (AA) – Sermaye Piyasası Kurulu'nca Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK'nın bugünkü Resmi Gazete'de bulunan Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, 4'üncü maddenin birinci fıkrasına eklenen bentte yönetim kontrolünün tanımı, "Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını” şeklinde yapıldı.

Aynı tebliğin 12'nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile” ibaresi eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.

SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

İSTANBUL (AA) – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan “Borsada işlem yapma yetkisi”, “İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili”, “İşlem yapma yetkisinden feragat” ve “İşlem görmenin geçici olarak durdurulması” bölümlerinde yaptığı değişiklikle, ilgili maddelerdeki karar yetkileri, yönetim kurulundan genel müdüre geçti.

SPK’nın “Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik”inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin borsada işlem yapma yetkisine dair usul ve esasların düzenlendiği bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler kapsamında, daha önce yönetim kurulunda bulunan yıllık üyelik aidatlarının iade edilip edilmeyeceğine dair karar, ek süre verme ve inceleme yaptırma konularındaki yetki genel müdüre verildi.

Düzenlenen maddelere göre, giriş aidatı ve faaliyet aidatları iade edilemeyecek. Yıllık üyelik aidatlarının kıstelyevm usulü ile iade edilip edilmeyeceğine, yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde genel müdür karar verecek.

Yönetmelikteki yükümlülüklerin tamamını belirtilen sürede yerine getirmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılacak. Genel müdür 1 ayı aşmamak şartıyla ek süre verebilecek. Başvuru sürecinin yeniden başlamasına da genel müdür karar verecek.

Herhangi bir piyasa, pazar, platform veya sistemde işlem yapma yetkisi verilmiş olanlar, sonradan diğer piyasa, pazar, platform veya sistemde faaliyette bulunacakları veya işlem yapma yetkileri geçici olarak durdurulanlar yeniden faaliyete geçecekleri zaman yönetim kurulu tarafından belirlenen şartların yerine getirildiğini gösteren belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile borsaya başvuracak. Bu başvurular için de genel müdür, ilgili nezdinde inceleme yaptırabilecek.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile işlem yapma yetkisi verilenlerin temsiline dair maddeler de düzenlendi. Düzenlenen maddelerde daha önce “yönetim kurulu” olarak yer alan ifadeler, “genel müdür” olarak değiştirildi.

Böylece ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

“İşlem yapma yetkisi verilenler, şekli ve şartları borsa tarafından belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek kendilerini temsil edecek temsilcileri borsaya bildirirler. Temsilcilerde aranacak şartlar ve nitelikler ile bunların durumlarında meydana gelen değişikliklerin bildirilme esasları genel müdür tarafından belirlenir. Genel Müdür tarafından, bu hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.”

İşlem yapma yetkisinden feragat

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile işlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler bölümünde de düzenlemeye gidilerek, buradaki karara bağlama yetkisi yönetim kurulundan genel müdüre devredildi.

Böylece yeni madde yönetmelikte, “İşlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler durumu yazılı olarak borsaya bildirirler. İşlem yapma yetkisinden feragat amacıyla yapılan başvurular genel müdür tarafından karara bağlanır. Feragat talebinin kabulüne ilişkin kararlar kurula bildirilir.” şeklinde yer aldı.

İşlem görmenin geçici olarak durdurulması

Yönetmeliğin, işlem görmenin geçici olarak durdurulması bölümünde yapılan düzenlemeyle, “Genel müdür, bir yatırım aracına ilişkin borsa işlemlerini en fazla beş işlem günü için durdurabilir. Beş işlem gününü aşan süreler için yönetim kurulu kararı gereklidir.” şeklindeki madde, “Genel müdür, bir yatırım aracına ilişkin borsa işlemlerini en fazla bir ay için durdurabilir. Bir ayı aşan süreler için yönetim kurulu kararı gereklidir.” olarak değiştirildi.

Böylece genel müdürün bir yatırım aracına ilişkin borsa işlemlerini durdurabileceği maksimum işlem süresi, 5 günden 1 aya çıkarıldı.

Muhabir: Belgin Yakışan

SPK ile AFSA arasında iş birliği mutabakatı

İSTANBUL (AA) – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) arasında, çözüm ortaklığını öngören iş birliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

SPK'nın İstanbul ofisinde gerçekleştirilen törende, mutabakat metnine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) Üst Yönetici (CEO) Vekili Mukhtar Bubeyev imza attı. Mutabakatla, iki ülke arasında bilgi alışverişi, teknik iş birliği ve her iki ülkede sermaye piyasalarının büyütülmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde verilen bilgilere göre, mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

– İş birlikleri devam edecek

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, kurum olarak dış ilişkilere önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında AFSA ile ikili bir iş birliği platformu oluşturmanın ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Taşkesenlioğlu ayrıca, Kazakistan ile imzaladıkları bu mutabakatın bu yönde yapılmış 36. mutabakat olduğunu ifade ederek, yeni iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taşkesenlioğlu ve Bubeyev, imzaların ardından birbirlerine kendi ülkelerinin değerlerini anlatan hediye takdiminde bulundular.