UCLG-MEWA

UCLG-MEWA İstişare Toplantısı sona erdi

İSTANBUL (AA) – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA'nın 15 ülkeyi kapsayan bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bazen bölge şartlarından kaynaklı zorlukların yaşandığını belirten Duman, ''Bölgede yer alan tüm ülkelerin ve özellikle yerel yönetimlerin küresel dile hakim olmaları maksadıyla uluslararası platformlarda öne çıkan konuları kendilerine ulaştırmaya gayret ediyor, kapasite gelişimlerini destekliyoruz.'' dedi.

Duman, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanabilirliği konusunda Türkiye'de merkezi yönetim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle çok sayıda görüşme yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

''Ve fark ettik ki bu alandaki mevcut farkındalık, uygulamaya geçme aşaması için henüz yeterli düzeyde değildi. Biliyorsunuz bu sürecin bir de izleme aşaması var. BM nezdinde ülkeler tarafından sunulan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları en temel izleme aracı. Bizler hem bu raporların yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi hem de Türkiye'deki belediyeciliğin küresel gündemlerin referansı ile yürütülmesini sağlamak amacıyla 2018 yılı Temmuz ayında pilot bir proje başlattık. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi adlı projemizde 15 belediyemiz uygulama sahamızda yer aldı. Düzenlediğimiz çalıştaylarda belediye çalışanları ile birlikte belediye faaliyetlerini 17 küresel hedef altında hizalayarak, çalışmaların hangi alanlara işaret ettiğini belirledik ve belediyenin son 5 yıldaki faaliyetlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığının resmini çizmeye çalıştık. Burada tabii ki küresel gündemlere ilişkin artan farkındalığın ve ülke raporuna sağlanacak katkının yanı sıra, aynı zamanda belediyelerin küresel fon çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir zemin oluşturmaya çalıştık.''

-''Bir kişiyi bile geride bırakma' hedefiyle yola çıktık''

''Bir kişiyi bile geride bırakma'' hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Duman, ''Bu süreçte bizler gibi yerel yönetim teşkilatlarının yapması gereken ilk iş, insan kaynağını geliştirmek, kurumların kapasite arttırımına katkı sağlamak olmalıdır. Bir balığı vermekten ziyade, balık tutmayı öğretmek misali… Bu anlamda 2030'a kadar devam edecek küresel hareketin başarıya ulaşmasında beşeri sermaye, kurumların en önemli potansiyeli ve bizlerin de mutlak suretle bu potansiyeli geliştirmesi gerek. Bu bilinçle belediyelerdeki kapasite geliştirme çalışmalarına da UCLG-MEWA olarak ayrıca önem veriyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

UCLG MEWA Kurucu Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 2030 yılına kadar bir çalışma süreci gerektirdiğini belirtti.

2030 yılına girerken 2028'ler itibariyle 2045 yılı içinde yeni bir hazırlık yapılacağını ifade eden Topbaş, ''Sorunlar esasında çok daha fazla katmanlı olarak artmakta. Bizim önümüzde gitmekte sorunlar. Dünyamızı etkileyen birçok sorun var. Bunun için elimizi çabuk tutmak zorundayız. Buradaki ana hedef, tek bir kişiyi bile geride bırakmamak.'' diye konuştu.

Topbaş, her yerel yöneticinin duyarlı olması gerektiğini işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Yerel yönetici, tek bir kişi varsa bir yerde sorunlarını çözmek zorundadır. Bu hassasiyeti taşımak zorundayız. 2030 gündemi çok önem arz etmektedir. Yerel yönetimler önemli bir paydaştır. Artık bu kabul edilmiştir. Yerel yönetimler bir paydaş olarak görülmesi gerekiyor. Merkezi yönetimlerin aldığı kararlar siyasi olabilir. Yerel yönetimler siyasi karar alamazlar. Herkese eşit mesafede olmak zorundadırlar. Yerel diplomasiyi bunun için çok önemsedik. Siyasi kimlikler bir tarafta kalır ama yerelde herkese eşit mesafede hizmet üretilir. 2030 gündemi doğrultusunda Sürdürebilir Kalkınma'nın sağlanabilmesi için kentlerin dinamiklerini güçlendirmek gerekmektedir. Onun için kentlerin fırsatlarını iyi görmek ve onları değerlendirmek lazım.''

Konuşmanın ardından UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Topbaş'a toplantının anısına hediye takdiminde bulundu.

UCLG-MEWA İstişare Toplantısı

İSTANBUL (AA) – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı İstanbul'da başladı.

Açılış konuşmasını yapan Duman, geçen yıl UCLG-MEWA Genel İstişare Toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, ''Bu toplantımızda, 2020 yılına kadar takip etmemiz gereken adımları ortaya koyan UCLG-MEWA Stratejik Öncelikleri'ni belirleyerek stratejik planımızı oluşturmuştuk. İstişare toplantımızın ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte ise, süreç içerisinde geldiğimiz noktayı siz değerli katılımcılarımızla birlikte değerlendireceğiz.'' diye konuştu.

Duman, bölgesel kalkınma yolunda iş birliklerinin arttırmak ve fikir alışverişinde bulunmak için özel bir oturum yapacaklarını dile getirerek, şöyle decam etti:

''Yeni dönemde uluslararası arenada politika geliştirme konusunda etkin sonuçlar almak adına da bir takım girişimlerde bulunacağız. Bu toplantımızda küresel gündemden notlar başlıklı oturumumuzda küresel gündemlere katkı sunmak üzere buradan çıkacak sonuçları ilgili platformda sunacağız. Bunlardan biri de Kalkınma Politika Forumu, PFD'dir. PFD, Avrupa Birliği'nden ve partner ülkelerden Sivil Toplum Kuruluşları ile yerel yönetimleri, AB Kuruluşları ve organlarıyla bir araya getirmektedir. PFD'nin ana organı olan Görev Gücü'nün bir üyesi olan teşkilatımız mart ayında gerçekleşecek küresel toplantıya bölgemizden sağlam donelerle gitme amacıyla sizlerden gelen yorumları dinleme ve orada sunma fırsatı bulacağız. Ayrıca 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Dünya Teşkilatımız UCLG’nin düzenlediği Retreat Toplantısı'nın sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.''

Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ise bugünün çok önemli bir gün olduğunu belirtti.

Dünyadaki mevcut gidişatın endişe verici olduğunu anlatan Saadie, şunları kaydetti:

''Zengin ile yoksul arasındaki uçurum gittikçe genişliyor. Beşeri faaliyet, çevresel kötüye gidiş, yaban hayatının soyunun tükenmesi ve kirliliğe sebep oluyor. Bunun neticesinde de insanların şiddet olayları artıyor. Mevcut durumun bütünsel ve kapsamlı bir vizyonla ele alınması gerekir ki bu da sadece küresel ve bölgesel bir planlamayla oluşturulup beşeri, doğal kaynaklarının altındaki doğal dengesizliği ortadan kaldıracak. Kentsel ve kent civarı alanlar arasındaki uçurumu sürdürülebilir kalkınma amaçları ışığında yeniden düzenleyecek bir ortama ihtiyacımız var ki yoksulluğun bütün halleriyle mücadele edip barış içinde yaşayabilelim.''

Farklı oturumlarla devam edecek toplantı yarın sona erecek.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Balıkesir'de toplandı

BALIKESİR (AA) – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, Balıkesir'de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Almanya'dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh'in de katıldığı toplantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini Duman, "Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız." diye konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, "O yüzden bu gündeme özellikle önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.