Çar. Tem 24th, 2019

TBMM Genel Kurulu Haberleri

TBMM Genel Kurul çalışmalarını içeren tüm haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, alınan karar ile Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere,
27'nci Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılı 105'inci Birleşimi saat 00.05’te kapandı.

On Birinci Kalkınma Planı kabul edildi.

Önerge işlemleri tamamlandı.

Önerge işlemlerine başlandı.

İkinci Bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kalkınma Planının İkinci Bölümü üzerinde görüşmelere başlandı.

Birinci Bölümün görüşmeleri tamamlandı.

Kalkınma Planının Birinci Bölümü üzerinde görüşmelere başlandı.

On Birinci Kalkınma Planına ve Komisyon Raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinir;
https://t.co/FI588FNGiS

Muhalefet Şerhlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinir;
https://t.co/IByaLiIjwg

(103 ve 103’e 1’inci Ek Sırasayıları) On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) görüşmeleri yapılıyor.

Gündem dışı konuşmalar yapılıyor.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Levent GÖK yönetiyor. Kâtip üyeler; Burdur Mv. Bayram ÖZÇELİK, Balıkesir Mv. İsmail OK.

TBMM Genel Kurulunun 18 Temmuz 2019 Perşembe günlü 105. Birleşimi saat 11.00'de müşahede ile açıldı.

Alınan karar gereğince, On Birinci Kalkınma Planı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu görüşmek için 18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere,
Birleşim saat 21.20’de kapandı.

Teklif kabul edilerek kanunlaşmıştır.

27 ila 35'inci maddeler kabul edildi.

24, 25 ve 26'ncı maddeler kabul edildi.

21, 22 ve 23. maddeler kabul edildi.

Teklifin 18, 19 ve 20'nci maddeleri kabul edildi.

Kanun Teklifi ve Komisyon Raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinir.
https://t.co/2PynQuwTSB …

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine ikinci bölümün görüşmeleriyle devam ediliyor.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla sunulan önergeler görüşülmüş, bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması, Araştırma Komisyonunun 12 üyeden oluşması kabul edilmiştir.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Meclis araştırması önergeleri birleştirilerek görüşülüyor.

Öneri kabul edilmemiştir.

CHP Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

Load More...
CHP'den Düzce için “afet bölgesi” çağrısı

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "'de vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, maddi zararların giderilmesi, geçici yerleşim birimlerinin hayata geçirilmesi, kredi ve vergi borçlarının ertelenmesi için acilen bir kararname çıkarılarak sel felaketinde zarar gören bölgelerin 'afet bölgesi' ilan edilmesini istiyoruz." dedi.

Karaca, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı Düzce'ye ilişkin hazırladıkları raporu paylaştı.

Konuşmasına Erzurum Kongresi'nin 100. yılını kutlayıp, Şemdinli'de şehit olan vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Karaca, Düzce'de meydana gelen sel felaketinin ardından hemen bölgeye gittiklerini belirtti.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile İzmit ve Bolu belediyelerinin, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yaptığını ifade eden Karaca, afetin yaşandığı Esmahanım köyüne olayın üçüncü günü gittiklerinde elektrik, içme ve kullanma sularının olmadığını, çok az sayıda yardım ekibinin geldiğini, kriz masasının kurulmadığını gördüklerini söyledi.

Selde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Karaca, diğer iki kişinin bulunmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti. Karaca, Uğurlu köyünde ise çok sayıda hayvanın telef olduğunu, maddi hasarlar oluştuğunu dile getirdi.

Sorumluların hesap vermesi için vatandaşların yanında yer alacaklarını, olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Karaca, sel felaketine çarpık yapılaşma, imar sorunu ve dere yataklarının ıslahındaki yanlış uygulamaların yol açtığını söyledi.

Sel felaketinin meydana geldiği bölgede dere yataklarının daraltıldığını savunan Karaca, bölgenin 2016 ve 2019 yıllarına ait fotoğraflarını göstererek, dere yataklarının imara açıldığını belirtti. Karaca, sigorta şirketlerinin dere yataklarındaki yapılara sigorta güvencesi vermediğini kaydetti.

İktidarın 2013'te hazırladığı 10. Kalkınma Planı'nda iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek afetlere dikkat çekilmesine rağmen hiçbir tedbirin alınmadığını ileri süren Karaca, TBMM'de kabul edilen 11. Kalkınma Planı'nda ise "ulusal afet ve acil müdahale planı hazırlanacaktır" dendiğini aktardı.

– "Neden tedbir alınmadı"

Karaca, 2015-2019 Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Strateji Eylem Planı'nda olası sel felaketinin ağır sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekildiğini belirterek, "2015 yılında Düzce ilinin bu özellikleri biliniyorsa aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen neden bu konuda bir tedbir alınmadı?" diye sordu.

Türkiye'nin başka yerlerinde de sel felaketlerinin yaşandığını anımsatan Karaca, CHP olarak "iklim krizi"ne ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik verdikleri önergenin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini aktardı.

Dünyada devletlerin, iklim krizinin sonuçlarını önleyebilmek için bilim insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alarak önleyici çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Düzce'nin sorunlarının çözümü için öncelikle afet bölgesi ilan edilmesi zorunludur. Çünkü Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutlarına baktığımız zaman yasanın öngördüğü bütün şartları taşımaktadır. 'Meclis kapalı' denebilir ancak bu sadece TBMM'nin alması gereken bir karar değildir. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, maddi zararların giderilmesi, geçici yerleşim birimlerinin hayata geçirilmesi, kredi ve vergi borçlarının ertelenmesi için acilen bir kararname çıkarılarak sel felaketinde zarar gören bölgelerin 'afet bölgesi' ilan edilmesini istiyoruz. AK Parti Genel Başkanını, derhal bugün bu kararnameyi çıkarmaya davet ediyorum."

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

'nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Plan dahilinde 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor.

Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında yer alıyor.

Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, plan dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi, büyüme oranı açısından dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması öngörülüyor.

TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) – Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 18 Temmuz tarihli 105'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.