Teknopark İstanbul'a TÜBİTAK'tan “mentorluk” desteği

İSTANBUL (AA) – Teknopark İstanbul, TÜBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) programı kapsamında destek alan kurumlar arasında yer aldı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi olarak adlandırılan Teknopark İstanbul, TÜBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) programı kapsamında 750 bin TL’lik destek alan 11 kurum arasında yer almaya hak kazandı.

Program TÜBİTAK tarafından teknoloji geliştiren girişimcilerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesini içeriyor.

Teknopark İstanbul bu destek çerçevesinde 20 girişimciye 400 saati aşkın mentorluk desteği sunmayı planlıyor.

Daha önce TÜBİTAK TEYDEP programı kapsamında bir projeyi bitiren girişimlerin yaralanabileceği bu programla Teknopark İstanbul, özellikle derin teknoloji ekosistemine mentor kazandırmayı, sürdürülebilir ve ölçülebilir mentorluk sistemi kurmayı planlıyor.

– "Ar-Ge odaklı yoğun girişimler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Yöneticisi Gürol Üzenç, bu destekle oluşturacakları mentorluk programıyla uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve pazarlayan; tüm bunları yaparken çağdaş yönetim biliminin gereklerini yerine getiren Ar-Ge odaklı yoğun girişimler ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, markaların yaratılması ve ticarileştirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi ve ayrıca bunun bir kültür haline getirilmesi bu projenin en büyük hedeflerinden biri." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul mentorluk programı kapsamında; ihtiyaç tespit eden ve çözüm sunan, başarı ve çıktı odaklı, performans ölçümü ve takibi yapılan, stratejik planlamalarla yol haritası belirlenen, çağdaş ve bilimsel metotlara dayanan, mentorluk desteği alan (Mentee) girişimlere uzun vadede katkı sağlayacak uluslararası standartlarda bir mentorluk süreci tasarlıyor.

Programla ayrıca; girişimcilerin uluslararası standartlarda ve metotlarda mevcut durum analizi ve stratejik analizleri yapılarak stratejik yol haritalarının çıkarılması, mentor desteğiyle belirlenen ve uygulanan stratejiler sayesinde ticari olgunluk seviyesinin ve Ar-Ge yenilik kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Etiketler: