Uğur Okulları'ndan YKS değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) – Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) daha başarılı olacaktır. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk dili ve edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk dili ve edebiyatı dersi belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 2021 AYT'nin, ÖSYM formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TYT'de Türkçe paragraflar geçen yıllara göre daha kısa olmuş fakat cevap şıklarında çeldiricilerin daha kuvvetli olması nedeniyle öğrenciler zorlanmıştır. Bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrenciler, TYT'de daha başarılı olacaktır. Matematikte yeni nesil soru az olup ÖSYM standartlarına göre temel bilgileri sorgulayan problemlerin uzun ve zor sorunun fazla olması, geometride metinden modelleyerek geometriksel düşünmenin ön plana çıkması nedeniyle matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmıştır.

Sosyal bilimler testinde orta kolaylıkta bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen bilimlerinde fizikte sorular günlük hayatla ilişkilendirilmiş, kimya ve biyolojide temel bilgileri yorumlayan sorulara yer verilmiştir. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yeteneklerinin ölçüldüğü görülmektedir."

Kurt, AYT'de genellikle tüm derslerin orta zorlukta olduğunu, sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk dili ve edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk dili ve edebiyatı dersinin belirleyici olacağını bildirdi.

Sınavın, matematikte matematiksel düşünceyi sorgulayan ve yorum gerektiren, Türk dili ve edebiyatında ise bilgi sorgulayan ancak aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluştuğunu aktaran Kurt, genel olarak AYT'de tüm derslerde soruların bilgiye dayalı sorulduğunu kaydetti.

Kurt, bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır. ÖSYM, YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca, sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılmasını değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum."

– "Sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülmekte"

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel de matematik AYT sorularının, müfredata uygun olup geçen yıldan farklı olarak çoğunlukla 11. sınıf ve 12. sınıfta işlenen tüm konuları kapsadığını bildirdi.

Yüksel, "Matematikte şekilli soruların yanında öğrencinin konulara ait matematiksel bilgileri bilip bilmediği ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçülmüştür. Öğrenciler, soruları çözerken çok zaman kaybetmişler ve zorlanmışlar. Geometri soruları da 11. ve 12. sınıf konularından sorulmuş olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur. Şekilli soruların az olduğu ve soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gerekmiştir. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

– Türk dili ve edebiyatı testi

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu ise 2021 YKS-AYT'deki 24 Türk dili ve edebiyatı sorusundan 6'sının paragraf ve anlam bilgisi, 18'inin ise edebiyat sorularından oluştuğunu bildirdi.

Eyüboğlu, "Bunlar, öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. 2021 AYT'nin farklılığı olarak göze çarpan özellik ise soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle 2021 AYT'de Türk dili ve edebiyatı testi; düzenli ders çalışan, eşit ağırlık ya da sözel bölüm öğrencisinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmuştur denilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

– "Fizik sorularının elverdiği ölçüde tüm konuları kapsadığı söylenebilir"

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay, öğrencilerden aldıkları ilk bilgiler doğrultusunda 2021 YKS'de sürpriz herhangi bir soru olmadığını, soruların MEB'in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"AYT'de alan düzeyinde akademik bilginin yorumlanmasının yanında, teknolojik aletlerin uygulamalarına da yer veren soruların olduğu görülmektedir. 11. ve 12. sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir. 2021 YKS'de fizik sorularının; elverdiği ölçüde tüm konuları kapsadığı, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir."

– "Eleyiciliği yüksek olmayan biyoloji AYT testinin zorluk derecesi orta düzeyde"

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil de 2021 AYT kimya sorularından 8'inin 11. sınıf, 5'inin 12. sınıf konularından sorulduğunu bildirdi.

AYT'de sorulan soruların müfredata tamamen uyumlu olduğunu vurgulayan Boyacıgil, "Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler, soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç ise 2021 AYT biyoloji testinde yer alan soruların 11. ve 12. sınıf müfredatını kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biyoloji testinde yer alan 13 sorudan 7 tanesi 11. sınıf, 6 tanesi 12. sınıf müfredatından sorulmuştur. Soru kurgusunun klasik ÖSYM formatında, AYT'nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görülmüştür. Soruların, 11. ve 12. sınıf biyoloji müfredatına ait temel kazanımları kapsadığı; 5 tanesinin yorum düzeyinde, 8 tanesinin ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu sene AYT biyoloji testinde çok fazla detay içermeyen ve derine inmeyen, en temel bilgi düzeyini sorgulayan sorular ile karşılaşmıştır. Eleyiciliği yüksek olmayan biyoloji AYT testinin zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz."

– "Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav"

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, coğrafya sorularının 11. ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorular olduğunu aktararak, "Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmemektedir. Sınavlarda doğal sistemler, küresel ortam, çevre ve toplum ile beşeri sistemler ünitelerinin hepsinden soru yöneltilmiştir. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 ve sosyal bilimler-2 testlerindeki tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulmuştur. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir. Birkaç sorunun çeldiricisinin güçlü tutulduğu, bilenle bilmeyeni ayırt etmede etkili olacağı söylenmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca sınavda öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda da sorular yer almıştır. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bazı soruların zorluk derecesinin ortanın üstünde olduğu ifade edilmiştir."

Uğur Okulları Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç ise felsefe grubu sorularının, 11. sınıf MEB müfredatına uygun olduğunu vurguladı.

Felsefe sorularının paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte olduğunu belirten Ataç, "Psikoloji ve mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de doğrudan kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, "2021 AYT din kültürü ve ahlak bilgisi soruları, öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme gücünü ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2021-YKS sonuçlarının ardından, YKS birincilerinin çıktığı illeri duyurdu.

Buna göre, 2021-YKS’de Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) oturumunda birinci Adana’dan çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

ANKARA (AA) – Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, “Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.” değerlendirmesinde bulundu.